Благодаря , изпратих уведомително писмо . Ще чакам указания.
Здравейте , мога ли да използвам темата за да задам следния въпрос?
Днес открих ,че в декл. чл. 92 за 2022г е допусната грешка . В Част V - Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък , в т.1.1 в т.ч. нетни приходи от продажби съм попълнила сума по малка от 300 000лв. , а всъщност сумата е по-голяма . Моля за съвет как да корегирам ? Трябва ли да уведомявам писмено НАП , тъй като след като сумата за нетни приходи е по-малка от 300 000 , няма как да подам декларация за задължителни тримесечни авансови вноски?
Здравейте!

За м. 01.2022г. имаме получени две фактури от Google. Едната фактура е за предплащане например за 100 лева с дата 05.01.2022г., а другата за целия м. 01с дата 31.01, която е нулева фактура. Кога трябва да се издаде протокол в този случай? И за двете ли фактури трябва да се пуска протокол?
Здравейте ,
имам същият случай. Издават ли се протоколи и в двата дневника за фактурата за предплащане от Гугъл?
Здравейте ,
имам същият случай. Издават ли се протоколи и в двата дневника за фактурата за предплащане от Гугъл?
Здравейте, мога ли да използвам темата за друго запитване?
Фирма А регистрирана по ЗДДС отдава производствено помещение под наем на друга фирма Б също регистрирана по ЗДДС. Тъй като разходите за консумативи се фактурират на фирма А се налага да бъдат префактурирани на фирма Б. Въпросът ми е свързан с префактуриране на природен газ , който е със  ставка ДДС 9%. Как следва да бъде префактурирано потреблението на природен газ със ставка 9 % или 20%?
Благодаря! Много ми помогнахте.
Здравейте irenabrili,
много благодаря за бързия отговор.
Бихте ли коментирали какво е задължението на получателят на услугата в случая. Услугата е свързана с дейността на клиента ни. Трябва ли той да заплати начисленият данък ДДС или има право на данъчен кредит?
Здравейте, мога ли да използвам темата за да задам въпрос:
Фирма регистрирана по ЗДДС в България извършва услуга боядисване на детайли за данъчно задължено лице във Великобритания.  Съгласно чл. 21 мястото на изпълнения на услугата е на територията на България , тъй като детайлите не напускат страната. Как следва да се фактурира услугата с начислен 20 % ДДС или получателят на фактурата начислява сам ДДС чрез протокол?