Здравейте, в ДВ. бр. 57, от 26.6.2020 г. е обнародвано Решение на ВАС № 10037 от 1 юли 2019 г. по административно дело № 10108 от 2017 г., с което по жалба на Българската асоциация на туристическите агенции e отменена разпоредбата на чл. 87а от Правилника за прилагане на ЗДДС.
Как тълкувате облагането на туристическите услуги в частност доставка от туроператор към туроператор?
Благодаря, това мнение на Христо Досев ми е известно, както и ползвам калкулатора от форума, като издавам месечен пътен лист. Само че одиторът ми твърди, че месечния пътен лист в ел. формат не е първичен документ и следва да има писан на ръка такъв или пътна книжка. Затова исках да чуя и други мнения.
Благодаря, но не питам за превоз, където писането на пътни листи е уредено с наредба. Питам за фирмени автомобили.
Здравейте, повдигам стара тема, но моля за мнение от колеги, все още ли пишете пътни листи на ръка, има ли такива, които пишат месечен пътен лист в програма и как се отразява това при проверки, има ли проблем? Аз работя в един екселски файл, който е много подробен и се нарича месечен отчет за гориво, описано е заредено по дати, подробно маршрути, смята за всеки маршрут нормата, има подробни данни за МПС, а одитора ми твърди, че той няма стойност без пътен лист писан на ръка и то за всеки ден.
в удостоверението за наследници на дядото ще фигурира единствено неговата жена, ако е умряла след него, после общото им дете и детето на тяхното дете.
децата от другия мъж нямат право на нивите, нивите ги наследява бабата, която е дете на починалия, който наследява майка си и баща си.
благодаря, все пак ще съм благодарна ако и други се включат, де факто ние назначаваме пенсионер.
Здравейте, имам следния казус. Май месец сме назначили лице, което сега ни донесе едно разпореждане от НОИ с дата 19.07.19, че считано от 14.01.19 му е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст и иска две заплати обещетение. Месец януари, когато е придобил това право не е работил никъде.
Аз смятам, че ние не му дължим нищо, защото сме назначили един вид пенсионер, освен това той е на срочен договор по чл. 68.
Моля, ако някой е имал такъв случай да сподели. Благодаря предварително!
Здравейте колеги, имам един казус и моля за помощ. Открихме клон на дружеството в Сърбия, регистрирахме го по ддс  там,   има счетоводител, но все пак аз да си изясня, когато има фактури за продажба аз следва ли да ги включвам в дневника за продажби  тук. Чета чл. 79, ал. 2 от ППЗДДС
Моля, ако някой има опит с клонове в чужбина да сподели
Това е негово решение, да получава реално възнаграждение
Здравейте, имам следния казус: ЕООД, в което собственикът има договор за управление, сумата по който надвишава 2600 лв. Подадох декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, защото той реално освен управление извършва и друга дейност във фирмата. Това, което искам да си изясна е, че след като по ДУ плащам максималната сума за осигуровки, как точно да процедирам с другото основание за осигуряване, нулева декларация не мога да подам. Благодаря предварително.
На 02.07 в МФ има среща, на която аз нямам възможност да присъствам, но колегите от АССП ще са там. На срещата ще се обсъжда новият ЗСч и темата за съставителите на финансовите отчети. Ще имам повече информация след срещата.
Здравейте, има ли вече информация как е минала срещата?
Благодаря, всичко съм направила както трябва и в срок. За пръв път се сблъсквам с това и за мое учудване и в НАП (пътека направих до там) не бяха твърде сигурни в това което казват. За това си сверявам часовника тук. В КЗЛД се регистрира на ново всичко за новия булстат, и се подава за прекратяване на стария (ако някой му предстои тепърва - да се сети и за тях). Има и тънкости относно ЗОП, само като вметка :) Успешен ден на всички !
Благодаря! А ведомостта за заплати по тази логика и тя ли ще е 2 броя - с новия и стария булстат? За служителите съм подала уведомление по чл. 123, ал. 1, т.5
Здравейте, имам следния казус: считано от 21,05,2014 се преобразувахме от ЕООД в ЕАД (промяна на правната форма, чл. 264 от ТЗ). Подадох документи в срок за прекратяване на рег, по ДДС на ЕООД-то и регистрация по ДДС на ЕАД-то. Датата на дерегистрация съгласно чл. 107, ал. 4 е 21,05 и датата на новата рег. съгласно чл. 132 е 21,05 отново. Булстата е нов. Въпроса ми е за двете форми (ЕООД и ЕАД)по отделно ли подавам СД и дневници по ДДС. Така твърдят от НАП. По ЗКПО нямам задължения да подавам декларации и да правя приключване. Някой имал ли е такъв казус? Благодаря предварително!