Здравейте, на майка й изтича майчинството до 2 години в средата на юли 2019г. В края на юни 2019г. има определена дата за забременяване ин витро. Ако излезе болнични след изтичане на първото майчинство, базата за изчисляване на болничните ще включа периода на майчинство до 2 год. (доход Мрз) + месеци от майчинството до 410 дни (доход от които е изчислено обезщетението) ли?
Най-вероятно от БН още не са актуализирали програмата.
Ако Ви е спешно и ако е за един - двама работници, ползвайте актуалната  програма на НАП
Ами с най-новата версия съм, звънях им на тях, те се учудиха че няма причина написана, при други имало нещо все пак написано  :blink:
Здравейте,
при отхвърлени уведомления от НАП пише ли ви причина? При мен и за назначаване и за освобождаване изписва Файлът е отхвърлен! без да се посочва кое не е наред. С Бизнес Навигатор заплати работя.
Точно така. На място в НОИ само прил.10 и 12

Благодаря Елена- !
Да, тя всичко е попълнила и приложение 7, и приложение 1 за банковата сметка и заповед има издадена за разрешаване на отпуск. Но сега доколкото разбрах се представят в НОИ само приложения 10 и 12 и не се прилагат приложение 7, копие на заповед и удостоверение за банковата сметка.
И мен нещо ме притеснява. НОИ казаха, че може, ще подадем пък .... И само последен въпрос при подаването на документите сега подаваме само приложение 10 и приложение 12. Без заявление-декларацията прил.7, прил. 1, декларация за банкова сметка, заповед за разрешаване - те се описват в приложение 10 и остават в досието, така ли е?
Здравейте, ползвам тази тема, за да не създавам нова.
Може ли да се прехвърли майчинството за гледане на дето до 2 години на баба, която работи на договор по чл. 114?
За изплатеното възнаграждение през 4-тото тримесечие. Това, което е платено през януари си е за първото тримесечие на 2016 год.

Благодаря!
Здравейте, граждански договор за м 10 2015г., изплатен през м 11 2015г, за м 11 - изплатен през м 12 2015г. и за м. 12 2015г. изплатен през м 01 2016г. Удържан е данък по желание на лицето. Сега в декларация по чл. 55 сумата на данъка за м. 10 и 11 ли се пише или и за м 12?
Включват се всички изплатени суми през 2015, а не сумите отнасящи се за 2015

Благодаря!
Здравейте,
предварително се извинявам за глупавия въпрос, но нали при годишното изравняване на ДОД за 2015г. и издаване на сл. бележка се включва облагаемия доход за м 12 2014г. (изплатен през м 01 2015г.) и не се включва доходът за м 12 2015г., изплатен през м 01 2016г.? :blush:
Здравейте,
служителка е в майчинство от 24.10.2015г. Подала е декларация за ползване на данъчно облекчение за 2 деца (едното, роденото през 2015г. и др по-голямо). В случая й е удържан 40 лв. в повече ДОД и сега работодателя, трябва да й преведе тази сума по б. сметка ли?
Здравейте,
служител е целия месец декември 2015г. в неплатен отпуск, но работодателя въпреки това каза да му се начисли ДМС 500лв.  ТРЗ софтуера прие тази сума за осигурителен доход, така ли трябва да е и няма ли да има след това проблем с Д1?
Здравейте и ЧНГ!
Имам следния казус - майката на детето почива и отпуск за отглеждане на детето до 2г. ще се прехвърли на бабата. Какви документи трябва да се подадат в НОИ от осигурителя на бабата и в какъв срок?
Здравейте,
изплатен е хонорар по граждански договор за м 10 2015г. на 20.11.2015г. Как трябва да се подадат Д1 и Д6? Подадох ги с период месец 10 и дата на изплащане в Д6 20.11.2015, но ми ги отхвърля системата :(

Здравейте, сега като подавам Д1 и Д6 за този гр. договор какъв период избирам в системата 10-10 или 11-11?
Правилно - подавате обр.1 с код корекция и осиг. доход 550.

 :good: Благодаря delphine и Весели празници :)
Здравейте,
СОЛ е осигуряван през 2015г. на 420лв. вместо на 550лв. Сега трябва да направя корекция на подадените Д1 за миналите месеци през 2015г. Подавам си направо коригиращите Д1 с осиг. доход 550лв., нали?  :blush: Няма заличаване на вече подадените?
Благодаря на всички за отговорите. :good:
Този данък няма отражение в Д6. Включва се в Д55
Относно данъка - той ще се включи в Д чл. 55, написах го понеже някой по-горе спомена и данъка.
Срокът не  е ли ДО 25.12? Тук няма Д6 за данъка, значи няма ОТ 01.12. Или бъркам?

А какво пише на основанието за неприемане?

Основанието е, че датата ма изплащане/начисляване трябва да е последният календарен ден от месеца в поле  18 (където съм писала м 10). А относно данъка - удържан е на лицето, защото то желае да му бъде удържан.
Т.е. трябва да ги подам след 01.12.2015г., дата на изплащане на Д6 си пиша 30.11.2015г. А месецът в Д6 11 2015 ли трябва да е? А в Д1?