Здравейте, колеги!
Христос воскресе!

Въпросът ми е за медицински център регистриран доброволно по ДДС, който ще извършва освободени доставки. В същото време ще има СПА център, където доставките ще са облагаеми.
Въпросите ми са:
1. Материалите, които са единствено за СПА центъра с пълен данъчен кредит ли ще бъдат?
2.За общите разходи, като ел.енергия, вода, наем, как се определя частичен данъчен кредит?

Благодаря предварително!
Здравейте, колеги!
Христос возкресе!

Въпросът ми е за медицински център регистриран доброволно по ДДС, който ще извършва освободени доставки. В същото време ще има СПА център, където доставките ще са облагаеми.
Въпросите ми са:
1. Материалите, които са единствено за СПА центъра с пълен данъчен кредит ли ще бъдат?
2.За общите разходи, като ел.енергия, вода, наем, как се определя частичен данъчен кредит?

Благодаря предварително!
Здравейте, колеги!
Дружество не регистрирано по ДДС има прекъсване на дейността от 2 месеца.
Въпросът ми е след започване отново на дейност ли трябва да следя за задължителния оборот за регистрация по ДДС?
Здравейте, колеги!

Българска фирма регистрирана по ДДС закупува стоки от Германия. Същите стоки се транспортират до друга точка в Германия за българска фирма регистрирана по ДДС.

1.Какво е данъчното третиране на покупката?
2.Какво е данъчното третиране на продажбата и как трябва да бъде издадена фактурата?


Здравейте, колеги!
Бракуване на на амортизирани ДМА, за които не е изтекъл 5 годишния период от ползване на данъчния кредит.
Какъв Протокол се съставя?
Мога ли за всички да изготвя един Протокол или трябва за все актив поотделно, понеже са много активите?
В кои колони на Продажби трябва да се отрази?
И още нещо, как стои въпросът със закупуване на сено от физически лица, които не са ЗП?
Здравейте, колеги!

С пожелания за мирна и ползотворна Нова година.

Произведени бали за изхранване на животните (100 кози) за студените месеци, изгарят в пожар. Имам документи от разследващия полицай, че действително е имало пожар.
Дружеството е ЕООД и е ЗП и има сключен договор с общината за общински пасища, които трябва да се поддържат чисти, от там са и направените бали.
1.Как трябва да се заприходят балите - каква ще е контировката и на каква стойност? Едноличния собственик сам е окосил и балирал, с трактор собственост на дружеството.
2.След като притежавам необходимите доказателствени документи, мога да изпиша изгорелите бали, нали така?

Здравейте, колеги!
Имам следната ситуация:
1.Фирма А, БГ фирма регистрирана по ДДС, закупува стока от фирма от Полша. За покупката съответно има Инвойс без ДДС.
2.Фирма А, продава стоката на Фирма Б, БГ фирма регистрирана по ДДС. Стоката обаче от Полша директно е изпратена до Белгия (за доставката имам разпечатка от куриерската фирма кога е пристигнала стоката), където фирма Б има строителен обект. Фирма А са си издали фактура към фирма Б с начислен 20% ДДС.
Инвойс, фактура и дата на пристигане на стоката са все в м.юни.

Въпросите ми са:
1.Издавам си Протоколи по чл.117, с дата същата като дата, на която е пристигнала стоката в Белгия?
2.Издадената фактура от фирма А на фирма Б с начислен 20 ДДС е грешна. Фактурата не трябва да има начислен ДДС, с основание за неначисляване чл.86, ал.3?
 
"Без нулеви редове

Следва да се отбележи, че съгласно т. 11.4. от СС 1 предприятието не посочва в съответната форма тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период. Тоест изготвените баланс и отчет за приходите и разходите не следва да съдържат нулеви редове. "

Какво правим с новооткритите дружества през 2016г., които не са имали дейност и в отчетите в хил.лв. всичко е нули? Как трябва да изглеждат отчетите за ТР?
Моят съвет е преди да започнете да прилагате хитрини, да опитате по каналния ред.
Аз като счетоводител го желая най-много това - всичко да е по закон  :wink1: :wink1:!
Ето още едно становище, което ме озадачи откъм изискване  командироващият работодател обичайно да осъществява дейността си на територията на изпращащата държава членка. И това означава ли, че ако дружеството извършва да речем дейности в Германия със собствени работници въз основа на сключен договор с немска фирма и няма друга дейност в България е в нарушение?
 
Скрит текст :
iler][/spoiler]
Два пъти А1!
Да, това е така, но мисълта ми беше с цел избягване на облагане на доходи по германско законодателство, дали е възможно и най-вече законово издържано да се изпрашат с две отделни дружества за не повече от 6 месеца.
Относно условието за пребиваването на работника да не надвишава 183 дни в рамките на календарната година - дали не е възможно едно и също лице да бъде изпратено на работа в Германия от 2 различни фирми за по 6 месеца в календарната година? По този начин облагането ще е само по българското законодателство.
Относно облагането с данък ето какво становище намерих на НАП:
Скрит текст :
Данъкът се плаща там, където следва да се плаща на база нашето законодателство и СИДДО с Германия. Какво ще стане с този във ведомостите - не разбирам какъв точно ви е въпроса? Вие сте задължени да го удържите, къде ще го внесете какво общо има с ведомостта?
Добре, удържам го. Но дали в Германия е също 10%? А Д1 и Д6?
Всичко е така, като си подготвяте и съпорт за плащане на данък общ доход там след 6-я месец.
Това означава, че след шестият месец на престоя на работниците в Германия, се заплаща ДОД в Германия? Чисто технически как става това? А какво ще се случи с ДОД във ведомостта за заплати?
Здравейте, колеги!
Българска фирма ще изпраща свои работници, шофьори в куриерска фирма на работа.
Дали съм разбрала правилно:
1.Изпращат се с издаден Формуляр А1 за всеки един работик.
2.Не могат да пребивават повее от 24 месеца в Германия.
3.Заплаща им се минималната часова ставка за Германия и върху нея се начисляват осигуровки и данъц в БГ, но не повече върху максималния праг за осигуряване в България.
4.Дневни командировъчни 35 евро, включително за събота и неделя.
5.Работниците се регистрират в немските митнически служби

Ако тези лица са назначени на осигурителния праг за съответната длъжност как точно става изготвянето на ведомостта за заплати? Реално те трябва да взимат доста повече, като сумите всеки месец може да бъдат различни, зависи колко са отработили. Ако например се наложи дадено лице да работи да речем по 4 часа дневно, дали това ще е проблем?
А има ли право БГ дружество да си отчита разходите, които плаща за тяхната квартира?

Има ли нещо, което пропускам?
Благодаря предварително!
редактирам си сумите от първия пост  :blush: м.04- 70,50лв., м.05 -399,50лв.