Фирмата получи днес писмо за предоставяне на документи по електронен път - втора проверка. Първата беше за 2016г, предполагам тази ще е за 2017г. Не съм отворила писмото още - фирмата е със спряна дейност от 01.10.2018г, а собственика не е в БГ. Можем ли да отлагаме и колко? Има ли санкции и ако да, какви?
Благодаря предварително!
От НОИ са се обадили във фирмата, която ме съкрати, и са поискали договор, заповед и фиш за заплата  :blink: Поискали са и управителят да се яви лично(или упълномощено лице) за подпис на някакви документи (без уточнение какви)... Защо се прави това?
Здр. От 04.05.2018 до 29.05.2018 получавах обезщетение от борсата в р-р на 60% за 12 месеца. На 30.05.2018 започнах работа с пълни осигуровки. Искам да напусна по собствено желание. Какъв ще е размера на обезщетението ми от БТ, ако се регестрирам в рамките на 7 дни. Благодаря

Ще продължат да ви изплащат обезщетението за оставащия период до 12м и в същия размер.
Благодаря за отговора Hrili!
Първото обезщетение е отпуснато за периода 21.02.2014-28.02.2014,
да разбирам, че по горе дискутирания казус и последващо  освобождение по чл.71 - ще получавам пълния размер?
Здравейте,
Моят въпрос е следния - последното обезщетение за безработица съм получила за м. Юли 2015г. За пълен размер на ОБ трябва да са минали 3г от последното, т.е. последния ми работен ден трябва да е  на 31.07.2018?
След като се разбрах със счетоводителя на общината издадох фактурата по сумата в договора, т.е калкулираната без 20%.
И аз не разбирам защо в договорите изрично се упоменава цена без ДДС?!? В случаи като нашия, без регистрация по ДДС, то не се и начислява след това....Някой е намерил тънката червена линия  :wink1:
В моят договор изрично е упомената сума без ДДС. Но ние също не сме регистрирани по ДДС и ни накараха да калкулираме цена с -20%.
Все още не съм издала фактура и също съм в чуденка как точно да го направя!
Тогава подава Д1 с дата първия ден след прекратяване на дейността. Два броя за двете прекъсвания.
Надявам се, че за съответните периоди има надлежно подадени ОКД5.

ОКД5 са подавани редовно и в срок.
Д1 2 пъти, за двете прекъсвания?!?
Предполагам в НАП ще информират за всичко при запитване?
Така като гледам периодите най-вероятно трябва да се подадат 2 декларации.

2? За 3 и 4 месец, и за 10 и 11 ли?
Бил е собственик на фирма с прекратена дейност тогава.
Здравейте,
Малко да съживя темата :)
Съпругът ми е с прекъснати здравноосигурителни права - липсват вноски от 2013г. за 3,4,10 и 11 месец. Оказва се, че счетоводителката не ни е предупредила навремето за подаване на декларация 7 и до момента такава не е подавана. Как трябва да процедираме и каква точно дата трябва да впиша в декларацията, ако трябва да се подава такава? Заявлението, за което споменава svetlakercheva, съществува ли?
Ще получите обезщетение за 3-те дни, ако като СОЛ се осигурявате за всички осигурителни случаи. Трябва да вземете 2 броя болнични листи.

Благодаря!
Не е така за ОЗМ, трябва да е в код 551111 и стават три платежни. Ще ги направите общо за фонд пенсии и озм.

Благодаря!
А ако го правя през интернет банкиране таксите по всяко платежно пак ли ще са по 2лв/бр?
Да разбирам следното:

за фонд "Пенсии"   12.80 %   - 551111
за фонд "Общо заболяване и майчинство"   3.50 %   - 561111
за фонд "Допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване" в УПФ   5.00 %   -  581111
за фонд "Здравно осигуряване"   8.00 %   ​- 561111

Но с 4 платежни?
СОЛ от този месец (все още няма внесени осигуровки), но и с ТД към друга фирма от 7м, няма друг стаж (може би 3м през 2012г) - ако ползва болничен 3 дни ще получи ли обезщетение от НОИ като СОЛ или само от фирмата, в която е на ТД?
Благодаря, savov1977!
А кодовете как са:
за фонд "Пенсии"   12.80 %   
за фонд "Общо заболяване и майчинство"   3.50 %   
за фонд "Допълнитeлно задължително пенсионно осигуряване" в УПФ   5.00 %   
за фонд "Здравно осигуряване"   8.00 %   ​
След доста четене стигнах до следния извод:
16,30% за всички рискове + 8 % ЗОВ + 5% УПФ
Моля само да потвърдите  :blush:
Така, сега идва въпросът за какво точно да се осигурява  :blush:
В новата ОКД5 има 2 начина - какви са разликите между двете и съответно сумите?

Как да разбирам това:
За всички осигурителни рискове    21.30%    / 16.30%    
Само за фонд Пенсии    17.80% / 12.80%    
Универсален пенсионен фонд    5.00%    
ЗОВ върху база за осигуряване    8.00%
Ако се осигурява за всички осигурителни рискове е достатъчно да внася само 16,30%+8% ЗОВ или и 12,80%+5% (общо 42,10%)? Роден е след 1959г.
Така, сега идва въпросът за какво точно да се осигурява  :blush:
В новата ОКД5 има 2 начина - какви са разликите между двете и съответно сумите?
Приложение 5, Таблица 5 към ГДД по чл.50

Благодаря!
Това за ГДД 2014, която се подава догодина!
А данъка кога се плаща и къде?