Каква годишна данъчна декларация е необходима за фирма,която е със спряна дейност ,но се внасят осигуровки за служителка,която е в отпуск ,за отглеждане на малко дете до 2 годинки.
Не сме бюджет,но си исках характеристиките.

Благодаря за отговора.
Много моля за помощ.Търся НАЦИОНАЛЕН СМЕТКОПЛАН ,но не само сметките ,но и характеристиката и използването на счетоводните сметки.

Благодаря предварително!
Моля за формуляр на служебна бележка за 2011  за полу4ени суми от самоосигуряващ  по 4л.114 от КТ
Аз още обмислям организацията относно с4етоводството на сайт за колективно пазаруване.Парите ще постъпват по сметките на търговците.Сайта ще полу4ава комисионна по банков път.Необходим ли е касов апарат?Приемам всякакви мнения и съвети относно този вид дейност.
Благодаря на Мама Божка ! Ще пиша в другата тема.
Как бихте си организирали  счетоводството  на електронен сайт за реклама и продажба на стоки и услуги ? Как се документира приход ?Задължителна ли е регистрацията по ДДС?
Вярвам че не е получил доход ,защото и колежката от предишната му работа ме уверява.Та си мислех как да постапя аз ?Ще поискам служебна бележка и ще я съхранявам при мен.
В момента работи при нас.В предишната му работа е бил в неплатен отпуск.Не му е начисляван доход дори и за един ден защото е поискал неплатен отпуск.
Той работи при нас.Не е получил доход ,защото е бил в неплатен отпуск.Затова се чудя аз какво трябва да направя,така че хем аз да сам си свършила работата ,хем той да няма проблеми.
Имам служител който е работил при втори работодател.Започнал работа на 15.06.2011 и му е разрешен неплатен отпуск от дата на назначаване.На 30.06.2011 напуска работа.Т.е. не е получил заплата.

Трябва ли да ми представи  служена бележка?

 А ако има и други доходи трябва ли да декларира в ГДД?
Чл. 167а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) (1) След използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст.


Според мен ,държавна детска градина ,не е заведение на пълна държавна издръжка.
Дължи ли се от работодател вноска в размер на 4,3 на сто за Учителския пенсионен фонд за инструктори ?
Може ли майката да ползва 6 месеца неплатен отпуск по чл.167а /1/,а детето да посещава държавна детска градина?
Поздравления!

Кой калкулатор да ползвам за работна заплата на учители?