Как да,няма един ден работено...
Трябва ли да се изплати отпуск на държавен служител възстановен на работа от ВС?!
Здравейте уважаеми,имам държавен служител, който ВС възстановява на работа.Плащам му ДОО и Дзпо от момента на освобождението до възстановяването.Съответ но по 14,8% и 5%.Плащам също и 6 заплати.Има ли нещо друго,което изтървам?!Моля за съдействие !
Безкрайно ви благодаря! :good:
Какви осигуровки се дължат на служител по време на неплатен отпуск през целия месец?
Само здравно ,но върху МРЗ или? :blush:
Да,това имах предвид ...че той си внася данъка...
Много ви благодаря...винаги сте били безкрайно полезни и мили.
Спокойни почивни дни!
Здравейте , уважаеми...
Имам сключен  Гр.Договор с лице ,което е земеделски производител и е пенсионер.Не трябва да му се удържат осигуровки.../така мисля/...а данъка и 25% общопризнатите разходи?
Моля за съвет!
Здравейте може ли Фирма ,Юридическо лице да сключва граждански догово,за извършване на работа?
Благодаря ви предварително!
Благодаря ви много,да разбирам.
Разбирам,целта е да не ми спада още повече заплатата,че е 500 лв и без това...
Опазил Бог за болест.
Не желая да ползвам болничен,но здравното заведение го пуска.Аз няма да го дам на работодателя.Ще си пусна отпуск за дните ,в които не съм била на работа.Може ли така!?Моля за съвет!
Безкрайно ви благодаря, бъдете здрави!

Здравейте,имам служителка ,която е със запор на заплатата, аз от Нето сумата за получаване вадя несеквестер.сума от 560лв и остатъка деля на три ,защото няма деца под 18г.Това ли е начина за изчисляване?
Въпросът ми е ..Това ли е правилният начин за изчисляването  на запорът и?
Благодаря ви предварително!
Здравейте,ваучери за храна ,които се раздават на два пъти в годината подлежат ли да облагане!?
Какво означава "първосигнално"???
Често казано нищо не разбрах.10. (нова - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г.; доп., бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.; изм., бр. 21 от 2004 г., доп., бр.15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 67 от 21.08.2009 г.; доп., бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; доп., бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм., бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) обезщетенията по чл. 61, 78, чл. 81б, ал. 4, т. 1 и 2, чл. 100, ал. 4, чл. 104, чл. 105, ал. 3, чл. 106, ал. 3, 3а и 4, чл. 107а и стойността на отличията по чл. 88 от Закона за държавния служител ;
Ей това пише там....
Какви осигуровки работодател трябва да начисли на държавен служител при обезщетение по чл. 106, ал.2  ЗДСл ( обезщетение при съкращаване в размер не по-голям от 2 работни месеца)?
Благодаря ви предварително!!
Здравейте , държавен служител освободен поради съкращаване на длъжността ,му се изплащат определени обезщетения ,но за обезщетение по чл.106, ал.2 ЗДСл дължът ли се осигуровки!?
Благодаря предварително!