ще се изкупуват телевизори с гръмнали екрани или подобни, за незначителна стойност, която ще се превежда по еконт и ще е видима в извлечението, но да винаги може да възникне такъв въпрос, проблема е, че бай Пенчо от голно нанадолнище ще каже, как така ще ти давам личните си данни за някаква техника която ти давам за 30лв...
Здравейте,

фирма ще се занимава с покупко продажба на техника втора употреба.
Ще се купуват стари и развалени телевизори, музикални уредби и др., ще се ремонтират и ще се продават. Въпросът е, че ще е много трудно за всяка покупка, да се изисква разписването на договор за покупко продажба със задължителните реквизити като ЕГН.
Как процедирате в такива ситуации в които продавачът откаже да си даде данните, за изготвяне на договор?
Здравейте,

Дружество "А" закупува 100% от дяловете на джужество "Б" от физическо лице.
Дяловете са на стойност 5 000лв, но сделката е за 50 000лв, които ще бъдет преведени от дружество "А" на физическото лице.
Какви счетоводни операции следва да вземе дружество "А"?

Благодаря предварително.
Здравейте,

Фирма "Купувач" ЕООД закупува дялове в акционерно дружество "Х" АД от физическо лице - акционер.
Дяловете са на стойност 1000лв, но продажната цена е 30 000лв, които "Купувач" ЕООД превежда на физическото лице - акционер.
Тази разлика от 29 000лв, която "Купувач" ЕООД превежда на физическото лице, как ще се осчетоводи и явява ли се като разход?

Благодаря предварително.
Здравейте,

трябва ли да се издава касова бележка при продажби в Etsy и Paypal?

Благодаря предварително.

Здравейте,

как става бракуването на продукция в ресторант, да кажем салати, които не са продадени на деня и стават негодни за употреба.
В софтуера е записано кога са произведени. Трябва ли да връщам ДДС, на продуктите влезли в производството на салатата? Чета, че ако има утвърден фирмен стандарт в който пише, че на дадена група продукция срока и е да кажем 24 часа, след това може да се бракува без да се дължи ДДС, но ме притеснява, че това се пише от управителя или главния готвач и не е нормативен акт.
Също така пише, че има допустими норми за брак в съответната дейност, но не мога да открия информация в ресторантьорския бизнес, каква е тя.

Благодаря предварително за отделеното време.
Здравейте,

до колкото разбрах до 07.01.2020г. трябва да се регистрират фирмите, който извършват еднородна дейност в един и същ обект.
Казусът е следният - едната фирма е работила в периода януари - април 2019, а следващата в периода април декември 2019, като само второта е регистрирана по ДДС.
Въпросът е сега в справката за оборота за последните 12 месеца на нерегистираната фирма, които ще подам при регистрация, трябва ли да въведа и оборота на второто дружество?

Благодаря за отделеното време! Успешна година.
Здравейте,

имам следния казус:
Фирма закупува през 2018-та 1000 тефтера за нуждите на фирмата. Отчетени са като консумативи. През 2019-та решава, че иска да ги продаде, как да ги вкарам в склада, след като през 2018-та вече съм ги вкарал в 601-ва сметката, като консумативи?

Благодаря предварително за помощта.
Здравейте,
имам фирма, която от преди една седмица е вече със сменено име в Агенция по вписвания. Отчетите за 2018 ще се публикуват сега. Кое име трябва да съдържат те - отчетите са подадени със старото име при годишното приключване, а партидата в ТР е вече с новото име?
Здравейте,
при попълването на баланса на АД в полето "Оповестяване по чл.187д от Търговския закон", пише задължително да се попълни броят номинални стойности на придобитете и прехвърлените през годината собствени акции и т.н..

Дружеството е съзадено на 22.12.2017, не е имало дейност и всичките му акции са собственост на външни юридически и физически лица.
В такъв случай, това поле трябва да се остави празно ли?

Благодаря предварително за съдействието.
Здравейте,
При разпределение на печалбата в дружество, със съдружници-две юридически лица. Какъв данък се плаща при разпределение на печалбата?
Едното юридическо лице е чуждестранно.

Благодаря предварително.