Здравейте, правилно ли съм разбрала - ако използваме електронен магазин, но разплащанията са само по банков път - нямаме задължение за декларирането му в НАП?
Не, не е така! В НАП създават регистър за наличните в страната електронни магазини и вие трябва да регистрирате вашия в горепосочените срокове. Начина на разплащане от вашите клиенти няма нищо общо!
Кратка и ясна статия с малко, но ясно разбираеми обяснения! Благодарност на екипа на К иК инфо!
Здравей,

от допълнителните разпоредни на ЗДДС:

87. (нова - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) "Електронен магазин" е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.
   Благодаря ви, това и търсех!
Интересно, че не видях препратка в самата наредба, но цитатът е изчерпателен! Благодаря!
Здравейте,

Не можах да открия определение на понятието "Електронен магазин" в многострадалната Наредба Н-18 или препратка към друг закон. Някой успя ли да открие такова определение?
Благодаря за отговорите! Желая успешен ден на всички колеги!
Имаше едно указание на НАП в което бяха разгледани тълкувания на типични случаи, включително лихви, но съм го загубил, а сега не го намирам на техния портал. Знам, че за освободени сделки няма задължение за начисляване на ддс. Но дали трябва да се начисли с Протокол по чл.117 лихвата в случая - въпросът остава...
Значи приема се, че лихвата за забава е обезщетение и няма нужда от издаване на протокол по чл.117 от ЗДДС... Мислех, че трябва да действам по аналогия с лихва, която се определя в подобни случаи в България, т.е. може да има издаване на фактура?
Трябва ли да издам Протокол за лихвата, като услуга от ЕС ли да я приема?
Здравейте,

Регистрирана по ЗДДС фирма получава доставка /ВОП/ от германска фирма. ВОП-ът е отразен в Дн.покупки и Дн.продажби през 02 / 2018 г. И така - минават още два месеца и получаване Инвойс с начислена лихва за забавено плащане по горната сделка. Какво да правя? 
Благодаря /с малко закъснение/ на всички колеги  за изчерпателните отговори! Пожелавам ви успешна седмица!
Те да си мислят. Вие защо се тревожите?
Защото мисля, че съм пропуснал някоя важна вратичка за излизане от досадното задължение за подаване на ЕДП ...
Разбира се. Не се декларират само доставки, които са минали през фискалното устройство на доставчика.
т.е. ако доставчикът е краен разпространител само той декларира през неговото ЕСФП, а ние не подаваме ЕДП.
Напоследък чувам за все повече ЗП-та, които не подават ЕДП, а горивото им е над 2000 л./година и не мога да разбера как са се "освободили" от подаване на ЕДП?
Здравейте,

Земеделски производител има собствена подземна цистерна от която зарежда с дизелово гориво собствените си селскостопански машини. Доставките на гориво са от петролна база. Прочетох чл.118 от ЗДДС, както и наредба Н-18 и се питам имаме ли задължение да декларираме доставките на гориво от петролната база с ЕДП? Не извършваме продажби на гориво.
Да, аз също съм привърженик на яснотата в законодателството. Благодаря за отговора! Самият въпрос може да бъде разширен и по отношение на приемо-предавателни протоколи, товарителници и др., които съпътстват част от сделките...
 
Здравейте,

Искам да открия дискусия по въпроса за кои от сделките /покупки или продажби/ е необходимо да имаме писмен договор. Знаете, че НАП изисква представяне на договор като доказателство за извършване на дадена сделка. За кои сделки наличието на писмен договор е задължително и кои могат да бъдат документирани само с фактура и приемо/предавателен протокол?
Благодаря за вниманието! :good:
Имам ли задължение за регистрация, когато към днешна дата сумата от данъчната основа на всички ВОП от началото на 2017 година до момента е 467 000 лв. (прага за поток пристигания за 2017 година е 410 000 лв,, а на статистическата стойност 11 700 000)? Аз всъщност не знам каква е тази статистическа стойност и дали наблюдавам правилно сумата на ВОП за 2017 год. Чисто практически не са ми ясни нещата. И ако сме задължени да регистрираме, то ще трябва ли да подаваме информация и за поток изпращания, при условие, че не сме достигнали прага
Имате задължение за регистрация само на поток "Пристигания" и то е настъпило с тази доставка, с която сте надвишили прага. За статистическата стойност не мислете, или поне докато не надвишите определения праг за 2017 г. За поток "Изпращания" ще имате задължения чак когато надвишите прага определен за 2017 г.
Здравейте! Дружество, регистрирано по ЗДДС продава земеделска земя на физическо лице - нерегистрирано. Няма да се издава ф-ра, за което има законово основание. Въпрос: Как да отразя тази продажба в Дневник за продажбите? С Протокол или ... ако е протокол на какво основание да бъде записан?