Благодаря за отговора.
Здравейте,
искам да попитам, ако получавам обезщетение за безработица, и имам граждански договор - трябва ли да го декларирам към АЗ и ще ми спрат ли обезщетението или ще го прекратят. И ще ми го възстановят ли след прекратяване на гражданския договор.

Благодаря
и съответно какъв осигурителен доход се брои, 3000, или 3000-пенсията или 3000-пенсия-ИИ.

Ако съм надвнесъл ДОО и ЗО дали мога да си ги приспадна при ГДД.
" здравните осигуровки върху какъв доход се внасят? Върху 3000 или върху 3000-пенсията?"
Допълвам въпросите върху 3000, върху 3000-пенсията или върху 3000-пенсията(311лв)- интеграционните добавки(52лв)
Нямам фирма за да имам счетоводител, просто разсъждавам по въпроси които имат познати със фирми и счетоводителите им дават разнопосочни мнения.

Те ако нещата ми бяха кристално ясни няма да пиша тук.

Относно разсъжденията ми по-долу, исках да проверя какво се случва с граничен случай при 1лв, А за всички останали по-високи доходи е ясно, че пак ще се дължат ЗОВ.

Благодаря за разясненията
В обобщение аз невиждам никакво основание дори пенсионер с 1лв допълнителен доход (да не говорим за по-големи доходи) да не дължи 6ст. Здравна вноска като му се приспаднат НПР,
Дано да греша.
А пък в т.6 на чл.40, ал1 от ЗЗО става още по-интересно тъй като лицата получаващи доходи на различни основания всъщност включва пенсиите към другите доходи и вноски се внасят върху сбора от всички доходи. Т.е.  пак основание да се плащат ЗО.
Само че съгласно ЗЗО чл 40, ал.1, т.4 - пенсионерите са осигурени върху размера на пенсията им , за сметка на държавния бюджет. Което може би заблуждава, че те не дължат ЗО за останалите си приходи, колкото и малко да са те.
Съгласно ЗЗО това попада в чл.40, ал 1, т.3 , а) втората част от изречението което ни прехвърля в ал.5, където в т.1 става ясно че ЗО вноски се дължат върху минималния размер на осиг доход за СОЛ.  Т.е. според мен се дължи здравна вноска.
Единия вариант е : пенсионер не е СОЛ, сумата е 2000лв и няма друг осигурителен доход през месеца и не желае да се осигурява за пенсия. Интересува ме дали дължи ЗО.
Здравейте,
при граждански договор на пенсионер дължат ли се здравни осигуровки и осигуровки за пенсия.
Защото някои твърдят че тези за пенсия са по желание, а здравните са задължителни, други че нищо не се плаща, а трети че всичко е заължително да се плаща.
Благодаря
Ок, мисля че разбрах.
Примера със 100-те лева го разбрах.

Ако дам предишния ми пример с числа
имам 100лв в банковата сметка, тегля 60лв  и плащам на доставчика 60лв в брой.
Тогава салдо по 503 - 40лв
салдо по 501 - 0лв
40-те лв ги доказвам с банково извлечение.

Мисля че ми е ясно, Благодаря
благодаря, че ми търпите тъпите и неправилно формулирани въпроси.

Ще направя опит да го формулирам една идея по-добре:

Ако приходите са равни на (разходите +сумата по сметка 503) то дебита по сметка 501 ще е нула?
и все пак един последен въпрос ако може,
Ако дебита ми по сметка 501 е Х лева, и имам точно толкова лева в фирмената сметка - нали е достатъчно за данъчните само извлечение от фирмената сметка?
благодаря за отговорите , на базата на тях намерих статия за осчетоводяване и разбрах в подробности това което ме интересуваше
Съжалявам за сигурно елементарните въпроси които задавам, но не съм счетоводител и благодаря за отговорите, просто искам да си изясня някои неща без да записвам висше счетоводство ако може :) .

А сигурно дебита по сметка 501 се формира от приходите минус разходите и минус банковата наличност?
Разходите да приемем че също са съгласно оформени изрядни документи.

Теглени са пари от фирмената сметка.

В такъв случай касовата наличност би трябвало да е: необходимата наличност минус банковата наличност.
И тази касова наличност трябва да се покаже на данъчния когато дойде и я поиска.
Дали е така?
Сигурно въпросът ми е лаишки, но не мога да открия ясен отговор засега.

Фирмата има само приходи по банков път.
Касовата наличност може ли да се удоостоверява само с  извлечение от фирмената сметка, или трябва парите да се теглят и да се носят при данъчния да ги броял!!!!
Ако имате ПИК може да опитате да направите това и по електронен път и без да питате НАП. Така всичко ще си дойде на място , ако нещата се получат.

Имам ПИК и ако няма нужда да питам НАП, в такъв случай може да пробвам този вариант
мисля че вариантите които се получиха са следните:
1.променяме датата на фактурата;

2.оставяме положението така, а ако случайно има ревизия ще обяснявам че дейността е извършена по-рано през минал период;

3.питам служител на НАП и възстановявам дейността със задна дата от 01.06.18 и прекъсвам дейността пак със задна дата от 30.06.18, за да се върже новото възстановяване на дейността от 02.07.18 което вече съм направил.

Мисля да се концентрирам на вариант 2.

Благодаря за коментарите. Ако има и други мнения - моля.