Тези дни не са проблем. За да не получавате минималното обезщетение, трябва да не е Ваша инициативата за прекратяване на трудовия договор.
Благодаря за отговора.
Здравейте. Работех в една фирма 2 години. После в друга за малко - 7 дни. Сега започвам в друга, но работата е само за 2 месеца, сезонна. После ще се запиша в бюрото по труда и ще подам молба за обещетение за безработица в НОИ. Дали ще е проблем, че между двете работи имам прекъсване от 20 дни, за да получа обещетението за това на което са ме осигурявали, а не минималното?