Здравейте, на 24.10. 19г. Детето ми навършва 2г. съответно и майчинството ми приключва. Искам да напусна фирмата от която съм излезнала в майчинство по взаимно съгласие и да започна фиктивни в друга фирма и там да ме съкратят по чл. 71.
Имам около 11 години стаж като включвам и майчинството. Випросът ми е: има ли някакъв срок до започването ми в новата фирма.? Също така колко дни трябва да съм назначена в новата фирма? Разбрах, че при изчисляването на обезщетението връщат 18 месеца, а аз бях в майчинство. Това проблем ли ще е? Благодаря предварително.