На 04.01.2021г. пуснах уведомление по чл.62, ал.5 от КТ, но до момента нямам потвърждение от НАП, седи на чака обработка. Новият служител вече работи. Има ли нещо ново, което съм пропуснал?
Всъщност пуснатите декларации 1 и 6 също чакат обработка от 04.01.2021г.
Имаме служител работил при нас от 1991год. до 1997год. това общо са 6 години и 4 месеца, а в последствие работи от 2015год. до 2020год. тук са 5 години и 9 месеца. Сега придобива право на пенсия и иска да се пенсионира. Обезщетението, което дължи работодателя по чл. 222, ал. 3 трябва да бъде в размер на 2 или 6 заплати? Служителят от 97г. до 2015г. се е занимавал с частен бизнес.
Може в това да е заложена някаква идея - примерно "стая за почивка", "стая за жената" или подобни неща и всичко това общо да формира някакъв актив ?

Оказа се точно така. Благодаря
Да. Направих проверка и всичко е закупено на два транша и явно това е била причината всичко да бъде заведено в 20гр. Сега ще направя опис на сметката защото към момента в 207 има една сума,  в която влизат много на брой артикули.
А как се осчетоводява амортизация за минали години, контиране?
 

 
Дт. 207 / Кт 501/1 червена
Дт. 302 /Кт 501/1 черна
така ще останат да се водят в материали, а при изписване ще минат през 60гр.
това възможно ли е? така се увеличават оборотите на 501?
Преди 10 години в сметка 207 са осчетоводени /пердета, столове, шкафчета, касетофони и т.н/, всички са доста под минималния праг. Грешката сега я установявам. С каква операция трябва да извадя от 207, в материали ли трябва да са или задбалансово. Балансовата стойност общо на всички активи е 33 000лв. Относно амортизациите трябвало е да се начисляват от 2017г., но до сега не са начислявани.   
Ние сме читалище, от 2017г. е трябвало да се начислява амортизация на активите, но до момента такава не е начислявана. Имам амортизационни планове на всички активи и за 2020г. до м. септември съм начислил амортизациите, но за 2017, 2018 и 2019г. с каква операция трябва да се осчетоводи амортизацията като разходи за минали години или ...? Начисляването трябва да бъде с дата 01.01.2020г.