Здравейте! Лице, което е СОЛ, съдружник и управител в ЕООД, има болничен. Лицето не може да ползва обезщетение т.к не се осигурява за този случай. Въпроса е за дните по време на болничен дължими ли са сигуровки или само здравни, но не получава обезщетение? Или си дължи пълни осигуровки като СОЛ за месеца след като не е осигурен за този риск?
Вписването може да се заяви с по електронен път ,само ако ел. подпис е на  адвокат с изрично пълномощно или на едноличния собственик на капитала или някой от съдружниците. Трето лице дори с пълномощно не може да заявява вписване.
Българска фирма купува от Белгия стока, която изнася за Конго. Клиента от Конго е физическо лице, имаме договор,което продава злато в Белгия и получава плащане в евро.
1.Възможно ли е плащането на българската фирма за стоката, която изнася за Конго,  да бъде от белгийската фирма, която дължи плащане на нашия клиент от Конго? За целта в договора ще се запише, че плащането на стоката ще става от трето лице от Белгия, а не от получателя на стоката в Конго.
2.За тази доставка българската фирма  би трябвало да получи фактура без ддс от продавача на стоката в Белгия. Ще трябва ли да самоначисляваме ддс?
3.И също ако плащането е от трето лице от Белгия, а не от купувача в Конго, променя ли се нещо по третирането на ддс за тази сделка?
Ще се съм благодарна да споделите вашето мнение.
Може да не сменя дейността в регистър булстат, а само да добави и новата дейност.Подава заявление.Ако в момента се осигурява като СОЛ , може да подадете окд-5 за вещо лице и сега и  не е необходимо да прекъсвате  дейността.
Наличността в касата, кореспондира със задължения? Ако е така тези задължения реални ли са и към кого са, защо не са погасени и ще бъдат ли плащани в някакъв момент.
Здравейте,
Става въпрос за ЕООД, което е регистрирано като зем.производител и получава субсидии само за ливади и пасища, няма производство на растителна или животинска продукция.Дружеството осъществява и дейност  търговия и монтаж на мебели, която е преобладаваща като приходи.СОЛ се осигурявал само за инвалидност върху 420лв за 2021г. Въпроса ми е не би ли трябвало да се осигурява върху 650лв, т.к е ЕООД, а не физическо лице ЗП или ЕТ, още повече, че преобладаващата дейност е търговия?
Плащанията на нотариус по фактури не се включват в декларация по чл.73. Може да я включите в дневниците за 01.2021