Да, зная и съм съгласна, но така аз начислявам ДДС върху приход (комисионната), който не е на фирмата?
Правилно ли е да издам отделна фактура за комисионна за извършена услуга по намиране на клиент и тъй като са двете са регистрирани по ЗДДС лица от ЕС, фактурата да се издаде с обратно начисляване съгласно чл.86, ал.3 и във връзка с чл.21, ал.2?
Здравейте,

Продавам услуга на фирма в ЕС, която получава комисиона за това.

Фактурата, която аз искам да им издам е на нетната цена без комисионната, защото в противен случай ще трябва да платя ДДС на тяхната комисионна.

Те обаче искат пълната фактура на пълната сума и да ми издадат фактура за комисионната - тя ще е без ДДС. Аз ще трябва да направя протокол по чл. 117 и да го приложа в дневник покупки и продажби.

Въпросът ми е как трябва да се издадат документите, така че да не плащам ДДС върху тяхната комисионна?
Здравейте,
използвам темата, за да не пускам нова.
Ние сме регистрирани по ДДС и за резервациите си през букинг пускаме фактура с ДДС 9% за прихода, които получаваме по банка за всяка резервация.
Фактурата за комисионната от букинг обаче на края на месеца се изчислява на цялата сума ( с платеното от нас ДДС) и се получва, че плащаме комисионна върху ДДС -то.
Как би могло да се осчетоводи коректно и да си върнем ДДС-то, което е в комисионната?

Давам пример:

Продажба с фактура:

Основа 1000лв
ДДС 9%  90лв.
Общ приход 1090лв. по резервация

Комисионна на букинг върху 1090лв   - 196,20лв.


Здравейте,
Дали някой е отчитал по програмата за връщане на пари на клиенти за неосъществени пътувания за туроператорите?
Платиха средствата 04.2022 и сега с приключването на годината се обърках как да покажа, че средствата са по Европейски програми. Тоест тук ние връщаме приход, които сме получили, а не както по другите програми - разход, които сме направили и не съм сигурна в корекността на записите:

1. В началото на 2022 имам салдо по Кт 412 Аванси 14000лв. - платени аванси на нас

Ето как мисля аз:

2. С одобрението по програмата:
754 / 704 14 000 лв

3. Плащане по програмата към нас:
503 / 754 14 000лв

4. Издаване на КИ към клиента:
411 / 412 минус 14 000

5. Плащане към клиента:
411 / 503 14 000лв.


Така се получава, че в края на годината имам Кт салдо само по 704 и въпроса ми е дали е коректно да я приключа направо със 123?

Правя аналогия, че по други програми, когато отчитам разходи използвам 618 - Разходи по Европейски програми и така приключвам 704, но тук не е същото, защото връщам приход всъщност. Дано съм описала въпроса горе долу ясно...
Благодаря на отзовалите се.
Здравейте,
Имам въпрос относно счетоводните записвания по програмите за възстановяване на средства на клиенти от туроператори заради Ковид.
Става въпрос за получен аванс за пътуване в 2020 година, следва одобрение по европрогамите за Ковид и възстановяване на сумата на клиента в 2022.

Досега имам следното:
В 2020:
Дт411 Кт 412 с фактурата за аванса
Дт 503 Кт 411 при плащане на аванса

В 2021 нищо не случва с този депозит, стоим и чакаме да се осъществи екскурзията или да върнем парите.

В 2022 получаваме пари по програма и връщаме изцяло аванса:
Дт 411 Кт 412 с МИНУС, т.к. е кредитно  известие
Дт 411 Кт 503 - връщане на сумата по банка

До тук мисля няма нищо неправилно, но сега трябва да представя тези суми, че са по пограмата.

Имам следното:
Дт754  Кт704 - при одобряване на финансирането
Дт 503 Кт754 - плащане на финансирането

И сега обикновено изваждам аналитично разходите, които ще се покрият с това финансиране, но тук не знам как да ги направя чрез 411 и 412.

Обикновено правя следните записвания като редактирам:
Дт601 602 Кт 401 - с тези разходи , които смятам да използвам
И после приключвам:
Дт618  Кт 602
Дт 704 Кт 618

Но тук не знам какви записвания да направя през 411 и 412, моля за помощ ако някой е възстановявал суми на клиенти по програмите на ОПИК.
Здравейте,
вдигам тази тема, защото осчетоводяването ми е точно такова.
Става въпрос за получен аванс за пътуване в 2020 година, следва одобрение по европрогамите за Ковид и възстановяване на сумата на клиента в 2022.

Досега имам следното:
В 2020:
Дт411 Кт 412 с фактурата за аванса
Дт 503 Кт 411 при плащане на аванса

В 2021 нищо не случва с този депозит, стоим и чакаме да се осъществи екскурзията или да върнем парите.

В 2022 получаваме пари по програма и връщаме изцяло аванса:
Дт 411 Кт 412 с МИНУС, т.к. е кредитно  известие
Дт 411 Кт 503 - връщане на сумата по банка

До тук мисля няма нищо неправилно, но сега трябва да представя тези суми, че са по пограмата.

Имам следното:
Дт754  Кт704 - при одобряване на финансирането
Дт 503 Кт754 - плащане на финансирането

И сега обикновено изваждам аналитично разходите, които ще се покрият с това финансиране, но тук не знам как да ги направя чрез 411 и 412.

Обикновено правя следните записвания като редактирам:
Дт601 602 Кт 401 - с тези разходи , които смятам да използвам
И после приключвам:
Дт618  Кт 602
Дт 704 Кт 618

Но тук не знам какви записвания да направя през 411 и 412, моля за помощ ако някой е възстановявал суми на клиенти по евро програма.А не е ли редно да си направя аналитичност и за стойностите за възстановяване по договора и после след превебдане да си ги закрия?
Здравейте,
а относно аналитичността на сметките - аз бях разделила всичко (осигуровки, заплати ) по аналитичности до 650.00, а над тази сума са ми в общите сметки сумите. Тоест например ДОО за сумата върху 650 ми е в аналичност по проекта, а над 650лв. ми е в обща сметка...
Обаче не трябвало да е така , искат ми пълната сума на заплата и осигуровки на лицето (1000лв.), пък нали навсякъде по проектите искат все да са по отделни сметки сумите, признати по проектите... 
Вие как ги осчетоводихте, не трябва ли да имам аналитичност по проекта и лимит 650лв?.. (при мен по принцип не са разделени по служители)?
Да, прави сте, не знам и аз защо се вързах, платежните са двойно... от този месец ще се коригирам
Здравейте, а играете ли си да правите отделни платежни за допустимата сума? На мен ми казаха, че е хубаво осигуровките по проекта да са на отделно платежно, явно за да им е по-лесно. Казах си добре, няма проблем, обаче досега ги правих общо за лицето по проекта, тоест както и по-горе са казали лицето не е на 650... и всъщност платежните ми пак не са САМО по проекта ( за лицето са само, но върху цчлата заплата), та с две суми, правите ли отделни платежни .. де факто трябва да пуснем върху 650лв сумите...  става много сложно и лесно за объркване обаче...
Delphine, много благодаря за отговора. Цял ден се мъча да покажа заплати без осигуровките на служителя за признаване по ОПИК. И все пак ме мъчи въпроса -  нали не признават техните осигуровки или аз бъркам?
Реших да отчета възнаграждения по програма на ОПИК.

Направих аналитичности на всички сметки, но как следва да приключа сметките? 

При другите разходи имам следните записвания:
498/754 с одобрението по програмата (в случая е одобрено 2021)

602   / 401 - аналитично програмата

618/ 602 - приключване на разходите по тази програма

754 / 704

704 / 618

НО при заплатите нали трабява да взема само заплати и осигуровки за работодателя.
605 е ок, но по 604 реално ще бъдат заплатите с осигуровките на служителя.
Правилна ли е контировка 618 / 421? 

Много ви благодаря за отговора. Аз търсех проблема в себе си поради факта, че никога не съм отчитала приходи по програми.
Зададох си въпроса по т.4 по телефона в НАП. Не знаеха какво да ми отговорят, не били получвали подобни въпроси, което още повече ме усъмни, че повредата е в моя телевизор. Реших, че всички знаят какво и как да направят.
Казаха да включа очаквана сума в 2020... за програма, която ще стартира тези дни ако се не лъжа... Освен да извадя кристалното кълбо, извинявам се, но се изнервих накрая..
В крайна сметка ми казаха да пиша писмо с въпроса и така и ще направя.
Здравейте, използвам темата, за да не отварям нова, ако се наложи ще го направя. Не знам защо бях решила, че когато дойде времето за отчитане на програмите ще мисля кои разходи и ше оправям сметки, а явно трябва много по-рано да го помисля :)
Става въпрос за получени финансирания по ОПИК в 2021, но част касаят разходи за 2020:
1. Едното е с период на отчитане 01,03,2020 - 31,12,2020. За да спазя принципа на съпоставимост на приходи и разходи - трябва да отчета прихода в 2020 и да си приключа целия отчет.
2. Второто финансиране е получено 2021 и ще се опитам да го оправдая с разходи от 2021, за да  не товаря повече финансовия резултат за 2020.
3. Стигам до въпроса с финансовия резултат, които беше загуба, но предвид финансиранията това се промени. Имам подадени декл. за промяна на авансови вноски на 0,00лв... По спомен имаше лихва за разминаването, нали така?
4.И накрая - има предстояща 3-та фаза по една от програмите, за която евентуално ще се получат средства  да речем октомври 2021. Може ли някой да ми обясни как трябва да спазя принципа на съпоставимост ако вече е приключена 2020 и да речем искам да включа разходи от 2020?