В момента работя в чужбина и ми е нужно да зная сега като се прибера ще имам ли право на обезщетение,тъй като не мога сама да сметна през последните 18 месеца имам ли 12 работени,тъй като имам и прекъсване за по няколко месеца
Здравейте,търся фирма или човек да ми помогне с изготвянето на документи за обезщетение за безработица към НОИ
Прекратен е от 09.07
Благодаря за отговорите.Договора е прекратен вече и за да не пострада въпросната фирма по-добре да не се записвам на борсата.Въпреки,че трудовата книжка все още не е оформена.Имам ли друг вариант?
Здравейте ,във фирмата в която работех ме принудиха да си пусна предизвестие и съответно да го отработя.Освободиха ме по чл.326 и след много четене разбрах,че нямам право на борса по този член.И така едни познати ме назначиха в тяхна фирма за за 7 дни и ме освобождават по чл.71.Та въпроса ми е вече имам ли право на платена борса?
Важно ми е за платена борса,нали една година непрекъснат трудов стаж трябва да имам
И защо трябва да  непрекъснат? Изискването е да имате 12 месеца през последните 18 с осигуровки за безработица. Тези 12 месеца са сумарно. Може и разпокъсано.
Благодаря за отговора
Логично е да е от 26-ти. Но за какво точно ви е важна тази непрекъснатост?
[/quote

Важно ми е за платена борса,нали една година непрекъснат трудов стаж трябва да имам
Здравейте,
Имам следния въпрос, на 25.07 ми е последният работен ден.От коя дата трябва да се назнача,за да нямам прекъсване?
30 календарни дни ли
Здравейте,днес си пуснах едномесечно предизвестие за напускане,въпросът ми е кой ще бъде последния работен ден,който трябва да отработя
Благодаря,Вие delphine единствено ми отговорихте  на въпрос който поставям в няколко сайта през последните два дни!
Здравейте,искам да попитам следното: познат е уволнен дисциплинарно,но все още не си е получил трудовата книжка и документите,тъй като си кореспондират с фирмата по куриери,та въпросът ми мога ли да го назнача в моя фирма за няколко дни и след това да го освободя,за да взема повече борса?Проблем ли ще че ще има прекъсване на стажа?
От янури до октомври са 8 месеца. С такава пуза няма как да имте 9 месеца с осигуровки за безрботица през последните 15 календрни месеца. Нямате право на обезщетение за безрботица.

Добре,но нали сега съм назначена вече,ако от утре ме освободят пак ли не може?
Имам достатъчно трудов стаж,но само това че имам прекъсване между януари и октомври,тъй като имах декларация за самоосигуряващ се
Здравейте,искам да попитам имам ли право на платена борса,тъй като последно януари ми е прекратен трудовият договор и сега намерих фирма да ме назначи фиктивно за няколко дни?Има ли значение,това че от януари до сега не съм била на трудов договор?
Много благодаря за отговорите.Успешен ден!
Чл. 101. (1) Не могат да се получават едновременно следните пенсии:
1. лична пенсия за осигурителен стаж и възраст с наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст;
2. лична или наследствена пенсия за осигурителен стаж и възраст с лична или наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
3. лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване с наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
4. (нова - ДВ, бр. 64 от 2000 г., в сила от 1.08.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
4а. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) социална пенсия за старост, социална пенсия за инвалидност и персонална пенсия с друг вид пенсия, включително пенсия, отпусната в друга държава;
(2) Когато лицето има право на повече от една лична пенсия за инвалидност за различни страдания, се определя най-голямата по размер.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., в сила от 1.08.2000 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
(3а) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) При право на повече от една пенсия се получава по избор една от пенсиите в пълен размер и 50 на сто от останалите.
(4) Военноинвалидите при навършване на възрастта по чл. 68 получават пълния размер на определените им две пенсии - пенсия за военна инвалидност и пенсия за осигурителен стаж и възраст.
(5) При отпускане на наследствена пенсия на наследници на военноинвалид, който е получавал или е имал право на двете пенсии по ал. 4 в пълен размер, за основа се взема пълният размер на двете пенсии.
(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Родителите не могат да получават едновременно лична и наследствена пенсия, с изключение на случаите по ал. 7.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) Родителите на лицата, починали по време на наборна военна служба, получават в пълен размер личната си пенсия и пенсията, отпусната по чл. 82, ал. 4.

Жената ще взема пенсия само за инвалидност,а спират личната,така ли да го разбирам?
Моля някой да ми го разтълкува
Благодаря!
и последно,това означава ли,че борсата ще ми изплати обезщетение на следващия месец(примерно за април) или ще трябва да чакам да мине един месец от освобождаването ми?