Притеснява ме, че през ноември ще подам данни за м. юни. Да не го отчетат като подадени след срока.
Имаме сключен граждански договор с лице за изпълнение на конкретно нещо - изпълнено през м. юни. В договора е предвидено, че плащането ще се извърши при настъпването на определени условия, които се очаква да се случат през м. октомври. По правило Д1 и  Д6 за гражданските договори се подават до 25-то число на месеца следващ месеца на плащане.
Означава ли това, че трябва да подам Д1 и Д6 до 25 ноември, като в т.9 на Д6 - месец и година, за който се отнасят данните да отбележа 06/2021 г.?
Имам нареждане да увелича аморт. норма за 2020 г. Това ще доведе ли до начисляване на актив/пасив по отсрочен данък? На каква база трябва да го изчисля?
Сега, като се замисля, може би ще има временна разлика, ако има разлика между счетоводна и данъчна амортизация, а аз не предвиждам да има такава. Просто ще вдигнем нормата от 10 на 25 %.
Има значение дали получената сума по финансирането и разходите по отчитането са от една календарна година или в две различни. Има Указание от 02.03.2021 г. относно отчитането на приходите и разходите по тези програми.
А на фирмите с дейност през 2020 г. публикуваме в Търговски регистър до 30 септември 2021 г., нали?
Знам, че миналата година за последно се публикуваха декларации по чл. 38 ал. 9 т. 2 от Закон за счетоводството за фирмите без дейност.
Имам една фирма, която през 2019 г. и 2020 г. не е имала дейност. През 2020 г. е публикувана в Търговски регистър такава декларация, че за 2019 г. е била без дейност. Но тази година, март 2021 г, старият собственик си продава дяловете на нов собственик. Трябва ли сега, до 30.06.2021 г. новият собственик да подава отново декл. по чл. 38 ал.9 т. 2?
Някъде бъркам, но не мога да установя къде. Имам получени суми от физически лица - платени такси за 1200 лв. Включвам ги в ДПродажби
411 - 1200 лв
К-т 703 - 1000 лв
К-т 4532 - 200 лв
Парите пристигат 503/411 - 1200 лв
В някакъв момент връщам половината от получените суми
411 със знак минус 600
К-т 703 със знак минус 500
К-т 4532 със знак минус 100
Тук ми възстановяват от НАП 100 лв ДДС
И като върна парите по банка 411/503 - 600 лв излиза все едно, че съм върнала всичко, а не трябва да е така. В момента трябва да дължа 600 лв към клиентите.
Моля за помощ
Благодаря, ще направя рефреш на страницата.
През 2020 г. фирмата няма дейност, но трябва да отпише едно задължение като Приход. Посочвам сумата на ред 1 - Общо приходи, но системата ми иска ГОД в НСИ - отчита ми го като грешка. В НСИ съм подала декларация за без дейност. Къде бъркам? Приходът за отписване е 120 лв
Да - за НСИ. Просто исках да потвърдя срока за Търговски Регистър.
През 2020 г. фирма за първа година не отчита дейност - До 30.06.2021 г. е срокът за публикуване на декларация за неактивност, нали?
Според мен също би следвало да е облагаема сделката, но от отсрещната страна ми изискват фактура с 0% ДДС с основание чл. 30 от ЗДДС
Ние /фирма А/ сме подизпълнител /транспортни услуги/ на българско дружество /фирма Б/ поело ангажимент за транспорт на стоки част от международен транспорт, зададен от фирма С - от БЪлгария до страна извън ЕС. Фирма Б фактурира с 0% ДДС - чл. 30 ал. 1 ЗДДС на фирма С. С каква ставка трябва фирма А да фактурира на фирма Б транспортната услуга? Пропуснах да напиша, че фирма А транспортира стоките само между 2 точки в България.
Във връзка с крайният срок за публикуване на отчетите в ТР реших да прегледам дали всичко е наред. По някои партиди виждам следното съобщение: "подай уведомление за грешка при сканиране". Имате ли представа за какво става въпрос и следва ли да предприема някакви мерки?
Изпускам ли нещо?
БГ фирма, регистрирана по ЗДДС ще продава собствено МПС на купувач с VAT номер в ЕС. Ползвали сме ДДС при покупката. Според мен сделката се третира като ВОД и се облага с 0 % ДДС, съгл. чл. 53 ал. 1 от ЗДДС. В правилната посока ли съм :)