Инсталирах новата програма на НОИ за подаване на Д1 и  Д6. Защо не ми излиза 2020 г.,  аз ли бъркам.Благодаря Ви!
Искам да попитам, след като отпадат осигурителните книжки след 2015 г. , а лицето има довнесени осигурителни вноски и му предстои пенсиониране, от къде ще се види това,че има окончателна осигурителна вноска?
Искам да попитам, когато лицето е в болнични  само три дни и те са сметка на работодателя трябва ли да се подава справка в НОИ.  Как се изчислява здравната вноска?

Може ли в калкулатора за заплати да има възможност и за изчисляване на болнични?
 Кога трябва да се удържа авансов данък на ЕТ за 2014?
Трябва да попълня осигурителна книжка на самоосигурено лице, внасяло ДОО за всички осигурителни случаи от 1997 до сега. Затруднявам се за процента ДОО от 1997 до 2007. Може ли да ми се помогне.