В банковото извлечение, когато е субсидия си пише субсидия, за обезщетенията си пише обезщетение за шап. А за срока за ГДД сме наясно, наясно сме със санкциите. Благодаря на всички за отговорите!
Благодаря за отговора.
Лицето не е подало все още ГДД за 2011, срока е изтекъл, наясно е, въпроса е какво да декларира в Приложение 3, част 1, табл.2, всичките субсидии+обезщетенията за храна и обезщетенията за избитите животни, или само субсидиите?
не си води счетоводство
Става дума за физическо лице регистрирано като ЗП
Т.е., би трябвало да не го описвам в приложение 3 към ГДД ? Притеснява ме това  след това да не ме санкционират.
Дали може някой да ми помогне с моя заплетен казус: Земеделски производител, физическо лице, животновъд, през 2011 има доходи от субсидии, по които е кандидатствал и доход от обезщетения изплатени заради избитите животни когато се появи шап в Странджата, както и обезщетения за храна на тези животни тъй като задължиха стопаните да ги държат затворени. В ГДД за 2011 трябва ли декларира всичките тези приходи и съответно след приспадане на 60% разходи за дейността да плати данък, или декларира само субсидиите които са му изплатени от ДФ Земеделие. За мен няма логика да се плаща данък върху обезщетенията за това че им избиват животните, така или иначе не ги обезщетиха на 100%, а сега и данък на тези пари да плащат хорицата ! Моля, дайте мнения.