Имам покана за корекция на ГДД за 2015г. и преотстъпен данък като ЗП.
В коя година ще се ползва преотстъпването в този случай?
При подаване на Декларация по чл.171 от ЗКПО ще мога ли да го ползвам през 2018г. или след корекцията това ще е 2016г.
Подадено е предизвестие по чл. 326, ал.1 от работник, който в последствие иска по рано да бде освободен от работа поради назначаване на изборна държавна служба.
Има ли пречка предизвестието за да бъде освободен по чл.327, ал,1 т.9 по рано?
Фирмата е ЕТ и е регистрирана като земеделски производител. За 2014 год сме посочили прогнозна печалба, като авансовите вноски са на тримесечие. Подавали сме увеличение на прогнозната печалба по чл.88.Не сме ползвали преотстъпване на печалбата по чл.189б,ал.1 от ЗКПО на авансовите вноски. По ГДД печалбата превишава над 20 на сто, но  след преотстъпването по чл.189б, което се прилагаше след положително решение на Европейската комисия,а такова решение беше взето и можеше да се приложи за 2014 год.не попадаме в превишаване над 20 на сто.
Въпроса ми е: Имат ли право да ни начислят лихви на авансовите вноски за 2014 год въпреки,че се прилага преотстъпването за 2014 год и по ГДД не попадаме за начисляване на лихви?
Може ли да се ползва в ГДД  облекчение по чл.22б на ЗДДФЛ при гражданските договори, ако не надвишават 12 месечни минимални заплати?
Преотстъпен корпоративен данък с-но чл.189б, ал.2 от ЗКПО,
Машината по договор е платена,но срока за доставката е до 180 дни.
Т.е. може да бъде и в следващата година.
Ще се признае ли от НАП?
Ел.подписа е на ЕТ,но е на упълномощено лице,а не на собственика
нито на съставителят на ГФО. Кои декларации трябва да се попълнят
и трябва ли излишно заверено пълномощно?
Понякога се получава този проблем ако не си с Интернет експлоера.
Изплатена рента на членове на семейството на собственика на ЕТ трябва ли да се посочи?
ДДС за м.12,2013 е на възстановяване и е започнала двумесечна процедура.
През м.01,2014 също е на възстановяване - трябва ли да се включи в двумесечната процедура?
Или ще може да се възстановява по реда на чл. 92, ал. 3, т. 2 в 30-дневен срок.
Има промяна в Д1 за код 12 самоосигуряващи се, в моя случай за ЕТ, който код става 10.
Може ли някой да ми каже за Декември с кой код ще се подават?
delphine, благодаря!
Това съм го чела,но нашия одитор твърди, че трябва да си напишем акт за разпределяне на печалбата.
И така да изплащаме средства иначе сме в нарушение и ще следват санкции от страна на НАП.
Но така и не ми даде нещо конкретно за да се убедя, че е прав.
За не разпределената печалба в ЕТ или при изплащане на средства на собственика, трябва ли да се съставя акт за разпределение на печалбата?
За месец февруари бях на възстановяване,но за март съм забравила да приспадна сумата.
Мога ли да я приспадна за м.април?
Нямаме рента в НП ,а всичката е в добитата продуцкия за 2012.
Така остава половината рента в непродадената продукция и аз смятам ,че отговарям на ал.7.

irenabril:give_rose:
Благодаря!
Ние имаме около 700 хил.лв рента от която 30 хил.лв. не платена към 31,12,но и продукция повече от половината не е продадена. Дали бих могла да докажа нещо съгл. ал.7 на чл.42?
И най важното дали ще ми го признаят данъчните?
Имам начислена рента за 2012,но една част не е изплатена към края на годината.
Ще ми се признае ли за разход?
И трябва ли да си увелича печалбата съгласно чл.42 ЗКПО?
И ние си платихме данъка,но са си прихванали незнайно какви лихви. И дали ще се оправи в действителност и аз не вярвам.
Внесени осигурителни вноски през м.11 и м.12,2012. Сумите са прихванати с някакви лихви,които не са дължими и не са покрили осигуровките за месеците,които сега ми ги търсят. Имат ли право НАП да направят това след като закона влиза от 01,01,2013 г?
През месец март съм подала възражение за отпадане на тези лихви и ми го признаха,но не и тези които са си ги спрели. А собственика не иска да внася отново за осиг.вноски. Дайте ми идея какво да направя.
Предварително ви благодаря!