Благодаря за отговора!
Аз също мисля, че е така.
Интересно ми беше дали някой има опит при регистрация в регистър Булстат за свободна професия с такъв профил.
Здравейте колеги,
Според вас може ли физическо лице да се регистрира като свободна професия "спортист".
 :blush:
Самоосигуряващо се лице е ползвало болничен през месеците ноември-декември 2019г.
Размерът на паричното обезщетение, което му е изплатено е изчислено на база минималния осигурителен доход за 2019г. (560,00лв.).
С ГДД за 2019г. той е извършил преизчисление на осигурителния си доход (декларира месечен осигурителен доход в размер на 2460,00лв.) и довнася дължимите осигурителни вноски, включително и за фонд ОЗМ.
Ще бъде ли преизчислено обезщетението му за временна неработоспособност на база действителния осигурителен доход за периодите от 2019г.?
Ако такова преизчисление се прави каква е процедурата - преизчислява се автоматично от НОИ или лицето следва да подаде заявление за извършване на преизчислението?
Според мен е 30.04
Благодаря!
Занчи грешката "не е в моя телевизор"  :wink1:
Да.
Точно там се намира Актуалното състояние на данните, декларирани със справка по чл.73, ал.1.
Но за чл.73, ал.6 никъде не намирам аналогична справка "Актуално състояние на данните, декларирани със справка по чл.73, ал.6"
Физическо лице-работодател подава с ПИК Справка по чл.73 ал.6.
Справката е приета успешно, но в услугите предоставяни с ПИК не намирам опция за справка "Актуално състояние на данните, декларирани със справка по чл.73, ал.6..."
Има справка само за данните, декларирани със справка по чл.73, ал.1.
Някой сблъсквал ли се е със същия проблем? :question:
 
Здравейте!
Търся информация за отчитане на дейността на арт-клуб, който предстои да бъде открит.
Идеята на собственика е през деня да организира групи за работа с деца в областта на приложните изкуства.
В определени дни от седмицата (вечер) има намерение да организира занимания по рисуване за възрастни под формата на станалите популярни в последно време клубове "Рисуване с чаша вино". Идеята е участниците да заплащат такса за участие в занятието, в която ще се включват всички консумативи - платна, бои и пр., както и чашата вино или друга напитка (минерална вода, безалкохолно).
Интересува ме в този случай необходима ли е някаква по-специална регистрация и къде заради консумацията на напитки.
Необходимо ли е прилагането на специален ред за отчитане на предлаганото вино.
Възможно ли е в касовия апарат да бъде обособена група - "такса за участие в арт занятие", като в нея да се включват горепосочените елементи?
Благодаря за помощта!
Здравейте!
Имам питане по следния казус:
Лице работи по втори трудов договор по график. 
Въведено е сумарно едномесечно отчитане на работното време.
Назначено е на 4-часов работен ден със заплата 280.00лв.(бруто).
Конкретно в м.08.2019 следва да отработи по график 88 часа.
В Д1 подавам периодите в които работи с начало и край на осигуряването.
В м.08 по график те са съответно:
12.08-14.08 - 3 раб.дни - 22 часа
16.08-16.08 - 1 раб.ден - 6 часа
20.08-21.08 - 2 раб.дни - 12 часа
23.08-24.08 - 2 раб.дни - 16 часа
26.08-30.08 - 5 раб.дни - 32 часа
На 16.08 поради злополука (нетрудова) излиза в болничен.
Д1 попълвам по следния начин:
т.14        12 16 20 23 26
т.15        14 16 21 24 30
т.16        1387
т.16.1     03
т.16.2     07
т.16.А     03
т.16.7     022
Интересува ме в т.17 каква сума следва да се запише.
вар.1 - (560.00лв./88 часа)*48 часа = 305.45лв.
вар.2 - 48 часа * 3.37лв. = 161.76лв.
вар.3 - (560.00лв./22 раб.дни * 7 дни = 178.18лв.
вар.4 - (560.00лв./13 раб.дни * 7 дни = 301.54лв.
или вар.5 - ???
Благодаря предварително!
Извинявам се, че Ви губя времето, но наистина ни ....... .
Признавам си в един момент зациклих и реших да попитам, защото наистина не успях да проумея защо клетката на ред 2 е недостъпна.
А за НАП, просто реших да видя каква ще е поредната глупост, която ще ми кажат - и така реших да я споделя с Вас.
На телефона на НАП изобщо не разчитам, реших да си направя експеримент.
Дано пък да съм Ви разсмяла!
Айде, затваряйте бумагите и отивайте да почивате. НАП вече почиват.
Именно, и аз така мисля.
Току-що се обадих до НАП да видя и те какво мислят. Една много уверена дама се опита да ме убеди, че щом е акционер с повече от 5% това е ДУК !!!!!!!!!!!!! :excl: :( .
Обясних на дамата какво е ДУК и тя ми каза, че тогава трябва да се отбележи на ред 3.
На въпроса ЗАЩО - Отговор: Така трябва!
 :heart: НАП
Тази бележка с код 102 се издава за СОЛ / въобще за лица по т.26 и от  ДР ЗДДФЛ /с личен труд. При тях сумите за осигуровки не са удържани, а авансово внесени - ред 3. Не знам как този аспект на нещата следва да се приложи към акционер, който явно е в същата позиция - получаващ възнаграждение за положен труд .

С код 102 се издава служебна бележка и за акционерите, притежаващи повече от 5% от капитала.
код 102 - Доходи от правоотношения, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори  или акционери
Точно проверих в ГДД с баркод приложение ,1 за доходи с код 102, ред 2 не е достъпен за запис.
Нещо не ми се вярва това, което пишете.
Местно лице-чекнато.
Подавам с ПИК.
Акционер, притежаваш повече от 5% от капитала на АД (не е самоосигуряващо се лице). Нает по ГД в това дружество. За изплатената сума му е издадена служебна бележка по чл.45, ал.2, т.1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (образец 2) с код 102. Има удържани задължителни осигурителни вноски и ДДФЛ.
При попълване на ГДД, прил.1, за доход с код 102 клетката на ред 2 е недостъпна за попълване на удържаните осигурителни вноски. На кой ред следва да се посочат коректно.
Всичко звучи много добре и съм сигурна, че ще ми издадат заверено копие, но се притеснявам, че няма да успея да се вместя в срока до 31.01. Лицето е пенсионер и днес ме информира, че иска да се осигурява и за фонд Пенсии. До 31.01 мога да променя вида на осигуряването и затова се замислих дали да не приложа вариант 2.
Имам следния казус.
Самоосигуряващо се лице (съдружник в ООД) е декларирало започване на дейност в ООД-то на 01.02.2005г.
Подаден е формуляр Окд5.
Тогава документите се представяха в НОИ, а там отказваха да правят заверка на втори екземпляр (за лицето).
Оказва се, че тази декларация не е мигрирана към НАП и изобщо не фигурира в историята на осигуряването за това лице.
Искам да оправя тази грешка и се чудя как ще бъде по-добре.
1. Отивам в НОИ с копие на декларацията, искам заверка от тях и след това я нося в НАП (така ми казаха от НАП)
2. Хипотетично допускам, че не е подадена Окд 5 през 2005г. (искам да си спестя главоболията и губенето на време в НОИ). Подавам Окд 5 с дата на започване на дейност 01.02.2005г. Според мен глоба не би трябвало да има, защото са минали доста години. Рискувам ли нещо с този ход?
Благодаря!   

Здравейте! Имам въпрос във връзка с болничен на лице, което е с ДУК в дружество в качеството си на Изпълнителен директор и член на СД.
При подаване на Декл.1 фигурира с два записа - единия с осигурителен доход за ДУК-Изпълнителен директор и втория с осигурителен доход за ДУК-член на СД, но и в двата случая с код 10.
При полълване на Удостоверение прил.9 за НОИ в т.5 "Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя" какво трябва да запиша 1 или 2.
Вече подадох с 1, но дали е правилно?
В случай, че трябва да попълня 2, би следвало да подам корекция.
Подавам всичко както съм го подала първия път, само чеквам горе корекция и корегирам т.5 - нали така?
Здравейте!
Случаят ми в известен смисъл е особен.
Служителка излиза в болничен от 01.07.2017 за 45 дни преди раждане. Ражда в страна от ЕС. Първият й болничен е представен в НОИ и е изплатен. За втория и третия болничен има проблем, защото личният лекар не иска да издаде такъв без нейно присъствие (след консултация от негова страна с НОИ). Тя в момента е в чужбина и ще се върне след известно време. След като се срещнах с лекарите в НОИ, те ме увериха, че остатъка от болничния до 135 ден не се губи, а ще бъде издаден когато майката се върне в България и се представи лично на личния си лекар.
От майката съм изискала да попълни и изпрати всички документи - заявления и декларации, свързани с обезщетението от 135 ден до 410 ден.
Въпросите ми са следните:
1. Има ли нещо притеснително в това, че болничният от 46 ден до 135 ден ще бъде издаден по-късно?
2. Имаме ли право при положение, че този болничен не е представен в НОИ до 135 ден да подадем Заявление-декларация за обезщетение за периода от 135 ден до 410 ден - Приложение 2, заедно с всички документи, които следва да се приложат?
Благодаря на всеки, който сподели мнение или опит!