Според мен Вие си оставате основен работодател, но лицето при Вас е на 4 часа. А при другият работодател е на втори договор, на 8 часа.

Както Вие го обяснявате, ще трябва да прекратите ТД при вас, да назначат лицето на другото място, слез това вие пускате допълнителен договор на 4 часа

Здравейте!

Във връзка с тази публикация, основният работодател, който намалява трудовия договор на 4-ри часа, в нашия случай по молба на работника, длъжен ли е да намали и възнаграждението или може да го запази в същия размер?

Благодаря
На лицето му трябва УП-3 за да докаже осигурителен стаж.
Напишете го на 2 реда, единият за периода, когато лицето е работило на 8 ч.
Другият, когато е работило на 4 ч. и в колонките, където се отбелязва стажа по години, месеци, дни, ако (примерно) лицето е работило 1 г. ще отбележите 6 месеца.
На отделен ред ги събирате, вписвате ги и словом и... това е!
Успех и късмет!  :smile1:

Благодаря Ви!
Здравейте!

Имам въпрос: Трябва да издам УП3 на лице, което е работило, за даден период, първоначално на 8 часа в последствие на 4 часа. Въпроса ми е УП3 за целия период ли да издам или само за времето в което е било на 4ри часа? И ако е така, за времето, когато е работило на 8 часа трябва ли да отбележа, че ТС=ОС?

Благодаря
Здравейте!

Във връзка с темата искам да попитам, тази отпуска по КТ важи ли и за служителки на трудов договор в България, който са правили ин-витро лечение и процедура в чужбина? И само за периода след трансфера ли се отпуска този тип отпуск? Ако е необходима хирургическа намеса във връзка със самото ин-витро лечение, може ли също да се ползва?
Благодаря
Благодаря!

И аз го мислех така :)
Здравейте.

И аз да питам нещо: Наша служителка излезе в отпуск по майчинство през август 2015г., като преди да излезе по майчинство е ползвала цялата отпуска за 2015г. Сега се връща на работа, преди да изтекат 2 години. Въпроса ми е, отпуската, която и дължим е за 2016 и 2017г, като за 2016 може да използва цялата, а за 2017 пропорционално към момента? Така ли е?

Благодаря
Бе, придоби, ама като го чета и препрочитам сега и аз взех да се съмнявам :) Трябва още малко да го препрочета. Все пак ми се струва, че говорят за пълна година, защото има "първата година " и "първата календарна година"?

Да но някакси не е справедливо спрямо останалите служители. Няма как лице, което е дошло април или май месец, никога не е работило и да получи право на същият платен годишен отпуск, като отпуска на служителите, които работят от януари месец...
Малко се допълних горе.

Видях, благодаря :) Сега придоби малко смисъл този чл. 22.
Ако го назначите на 1 април, примерно, осемте месеца ще изтекат на 30 ноември (ако постъпва за първи път на работа и няма друг стаж преди това). След тази дата ще има право да ползва 22/12*9 дни: 16 или 17. Може да ги ползва през 2017 г. или да се отложат за догодина, ако има основание.

И аз го смятам така, но е объркващо, защото чл. 22 от НРВПО казва, че му дължим отпуска в пълен размер, а не пропорционално на изработеното време?
Предоставяте платен отпуск пропорционално на отработеното време, т.е. 22 дни/12*.....брой на отработените месеци през годината.

Става въпрос за лице, което няма 8 месеца трудов стаж! чл. 22 от НРВПО казва  (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишен текст на чл. 22, доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Всеки работник и служител, който има най-малко 8 месеца трудов стаж, придобива право да ползува платен годишен отпуск по чл. 155 и 156 КТ. Когато 8-месечният трудов стаж е придобит през първата година на работа на работника и служителя, той има право на платен годишен отпуск за същата година в пълен размер.
Без значение че лицето е започнало през април (примерно) то придобива право на пълен отпуск, така ли?
Здравейте!

Нашата фирма е определила 22 дни платен годишен отпуск. Това означава ли, че ако назначим лице без трудов стаж, примерно през април и то придобие нужния стаж в рамките на годината, ние трябва да му дадем всичките 22 дни отпуск за ползване, а не примерно 20, както е минималното за страната?

Благодаря
Здравейте!

Лице, което е назначено на 01.12.2016г., има около 2 год трудов стаж до момента, но преди да го назначим при нас е било на борсата. Има ли право на отпуск при нас за месец декември?

Благодаря
Здравейте! Не съм сигурна дали това е точното място за въпроса ми!

Не мога да разбера, когато лицето е имало продължителен болничен и при прекратяване на трудовото правоотношение, трудовия стаж равен ли е на осигурителния? Болничните нали не се записват отделно в трудовата книжка, но записа ТС=ОС поставя ли се?

И още нещо - в УП2 задължително ли се записват болничните през годините? Това за първи път го разбирам! Дали е възможно да се включи към бланката или поне да се запише, че е нужна и тази информация?

Благодаря
По-коректно е по калкулатора - той смята съгласно наредбата, като разминаването  идва от отнасянето на месеците на такива от по тридесет дни, докато в УП-2 брои календарни дни и от 31-и идва едно денче разминаване за този къс период. Но пък електронната форма на Уп-2 дава възможност да си напишете ръчно дните.  :wink1:


Да, но в електронния формуляр на УП 2 автоматично ми смята стажа като задам датите!
Разминава се стажа от Калкулатора за трудовия стаж /стажа който ще запиша в трудовата книжка/ и стажа, който ми излиза, когато генерирам УП 2!
Лицето е назначено на 19.10.2016г., а 21.11.2016 е първият не работен за лицето ден.

Благодаря
Извинявайте, аз пак по тази тема!

Има ли проблем, че ми се разминава с 1 ден УП2 и Стажа от калкулатора на КИК?

Лицето е работило при нас за периода от 19.10.2016 до 21.11.2016 / последен работен ден 18.11.2016/. На калкулатора за периода 19.10-21.11 излизат 1м и 2 д.
При бланката за УП2 посочвам като дати 19.10.2016-20.11.2016/последен ден в осигуряването/ и ми излиза 1м и 3 дни!
Кое е вярно?
Нормално ли е това разминаване???

Благодаря
Проблемът е, че лицето не иска да се връща при старите работодатели! Имали разногласия и няма как нито да намери трудовата книжка нито да иска УП 2!