Според мен трябва да смяташ обезщетението върху 340 лв /МРЗ/, а не върху 300 лв, но не съм сигурна

В заповедта - брутната сума на обезщетението

Благодаря за бързия отговор!
Здравейте ?
Бих искала и аз да попитам нещо , относно обезщетенията .
Майка , която е в отпуск за отглеждане на дете до 3 г.е съкратена на 08.12.2014 г ./ детето става на 2 г./ по чл.328.ал.1,т.2 - поради съкращаване на щата / има ново щатно разписание, разрешение от ИТ и декларация от майката , че е съгласна със съкращението /Назначена е на 28.06.2012 г.- до края на месеца има отработени 2 дена , а в 07.2012 г.- 3 дена , тъй като от 05.07.2012 г. е  в болнични /При съкращението и се дължи обезщетение по чл.224/ за неползван платен отпуск /- 48 дена .Въпросът ми е , тъй като няма отработени 10 дена , на каква основа трябва да се изчисли обезщетението ?
Аз смятам , че е така :
 Основната заплата  й е 300.00 лв., няма  отработени дни след 07.12.2014 г. , за да й се актуализира заплатата , затова за основа вземам 300лв., деля ги на 22дни./ последен месец с отр.дни / и получавам среднодневната брутна заплата -13.64 лв.За двете години й се полагат 40 дни + 8 за останалота време .
48 х 13.64лв. = 654.72 лв./ обезщетение за неползван отпуск/
Вярно ли съм го сметнала?
На него се дължи само данък по ЗДДФЛ-10 %.Сумата за отпуска , когато се нанася в заповедта за прекратяване - брутната сума ли се пише или намалена със сумата от удържания данък по ЗДДФЛ?
Благодаря предварително за Вашата помощ.