Здравейте!
Фирма А  притежава имот УПИ и учредява право на строеж на фирма Б.Двете фирми са регистрирани по ЗДДС
Фирма Б ще строи обект за услуги
Какви данъчни документи се съставят и как се осчетоводяват?
Много интересно да няма дело. Подайте молба за погасяване по давност. Нищо не губите само може да се спечели.
Влизаш в задълженията с ел. подпис, трябва да видиш нещо такова:
№/дата на изпълнително дело         № и дата на изп. основание   
              1116/2010                                       Д-389/09-06-2008   
Вижте кога е образувано делото в НАП, ако е след 3 години / 06.2013 и по-стара/ от датата на фиша, подайте молба за отписване по давност.