Здравейте!Получих фактура от Германия за покупка на кола с начислен ДДС!Трябва ли да правя протокол по чл.117 и да я включвам в дневниците с цялата стойност/основата + ДДС то/
Благоваря ви!
Здравейте!Транспортна фирма сме и сме регистрирани по ДДС.Извършваме транспорт в рамките на ЕС.Получавам фактури за гориво и резервни части от испанска фирма с начислен ДДС -21%.Трябва ли да се включват в дневника на покупките и в какъв срок-от м.07 2013 са?
Благодаря ви!
Благоваря Ви! А отчетите са си подписани от стария управител?
Здравейте!На ЕООД е сменен управителя през м.май 2012 г.Новия или стария управител трябва да подадат отчетите за 2011 г.?
Благодаря Ви!
Здравейте!Българска фирма регистрирана по ДДС продава недвижим имот на швейцарска фирма.Фактурата с ДДС  ли трябва да бъде?
Благодаря ви!
Здравейте!

Имаме следната ситуация:
Извършена е покупко-продажба на товарен автомобил от ЕООД на ЕООД, Собствеността е прехвърлена веднага. В договора е дадена цялата сума с ДДС, но плащането е регламентирано на вноски за период от 2 години - ежемесечно.
Въпросите ми са:
1. Как е правилното издаване на фактурите за тази сделка, при положение че ЕООД - продавач не е лизингово дружество , а е извършило продажбата на вноски
2. Правилно ли ще бъде издаването на ежемесечни фактури с ДДС до приключване на договора или трябва да се издаде фактура за цялата стойност на сделката с ДДС и в последствие само да се отчитат направените плащания по тази фактура ?

Здравейте!ЕООД е пуснало декларация за започване на дейност на 18.10.2011 г.Няма фактури за приходи и разходи до края на годината.Има само 260,00 лв. задължения за осигуровки на управителя.Каква год. декларация трябва да се пусне?Според мен трябва да е 1010а,защото баланса и ОПР-то не ми ги приема с нули в сайта на статистиката.А то няма какво да се посочи реално,
Благодаря ви!
Не зная, затова питам :) Проблема идва от това, че ти предоставят мястото под наем, а се ползва за реклама ...
Транспортна фирма рекламира дейността си на футболен стадион чрез рекламни пана.
Разхода за осъществяването на тази реклама как да се третира: като представителен или стандартен разход ?
Да поясня: В конкретния случай футболния клуб предоставя място за поставянето на тези пана, като е уговорен годишен наем за използваното място. Как да го разглеждам и осчетоводя: разход за реклама, представителен разход или просто наем.
Намаля ли се финансовия резултат с това ?
Транспортна фирма рекламира дейността си на футболен стадион чрез рекламни пана.
Разхода за осъществяването на тази реклама как да се третира: като представителен или стандартен разход ?
Само на разход ли да ги осчетоводя тогава?Аз си самоначислих ДДС с протокол и ги подадох вече.Да правя ли корекция?
Здравейте!Транспортна фирма сме ,която извършва транспорт в ЕС!Получих фактура от испанска фирма за за наем на хладилно ремарке без ДДС.Правилно ли е да си самоначислявам ДДС с протокол по чл.117?Според мен трябва макар ,че е услуга-чл,21 ал.2 от ЗДДС.
Благодаря ви!
В Испания зареждат от фирмата към която карат камионите.Изпратили са фактури без ДДС,
Здравейте!Транспортна фирма сме и релациите ни са Испания- ЕС.Камионите не се прибират в България.Регистрирани сме по ДДС.Фактурите за гориво получаваме без ДДС.Трябва ли да издаваме протокол по чл.117 и да си самоначисляваме ДДС?