Благодаря много. Моя колежка изказва мнение, че декларацията за осигурителния доходо не трябва да е за м.1, а за м.2 т.е. месецът на изплащане на възнаграждението и аз се притесних. Не е логично. Как иначе бих изчислила на каква сума да довнесе осигуровки, ако не попаде информация чрез декларация за м. 1?
Здравейте,
моля да ми помогнете дали е вярно-лице има сключен граждански договор за 2000 лв. за м.1.2018 във фирма Х. Лицето е осигурено на 1000 лв. по трудов договор за същия месец във фирма Z., като лицето подава декларация за осигурителния си доход по трудов договор за м.1, за да може да се изчисли коректно възнаграждението по гражданския. На 15.02.2018 г. е изплатено по банков път възнаграждението по гр.дог. До 25-ти март се внасят осигуровки и данък, подава се декл.1 и декл.6. До 30-ти април се внася данък и се подава декларация по чл. 55. Греша ли някъде?
Здравейте,
при командировка на служители в страната за няколко дни е осигурена храна за вечеря. Във връзка с това имам два въпроса:
1. Имаме ли право да им изплатим 20 лв. дневни, защото не е осигурена целодневна храна?
2. Фактурата за осигурената храна за вечеря е представителен разход съгл. ЗКПО и нямаме право на ДДС по нея съгл. ЗДДС, нали?
Благодаря много!
Здравейте. Фирма регистрирана по ДДС, занимаваща се с консултантска дейност, наема лек автомобил от физическо лице(управителят на дружеството). Автомобилът ще се използва за командировка на управителя в Дания във връзка с изпълнението на конкретен европроект, който изисква посещение и работа на място. Има ли право да се ползва данъчен кредит на фактурите за гориво?
Благодаря много за отговорите!!!
Здравейте, за първи път ми се налага да назнача служител по чл. 114 от КТ. Затруднявам се какво възнаграждение да попълня в уведомлението по чл.62, защото лицето ще работи всяка събота, а в отделните месеци броя на съботите е различен. Договореното възнаграждение е 40 лева за всяка събота. В уведомлението 160 лева ли трябва да посоча като заплата? Благодаря много на всички за отговорите!
Благодаря много! Да, в указанията ясно е посочено, но в моя случай се получава "изкривяване" спрямо максималния осигурителен доход. Гражданският договор е на стойност 7000 лева за м.8. СОЛ би трябвало да се осигури до 2600, но когато разпределя сумата 7000:12 и ги нанеса в редовете от 1 до 12 реално трябва да се внесат осигуровки на всичките 7000 лева. Защо се получава така? Явно аз нещо не разбирам
Здравейте, мога ли да попитам -СОЛ в ЕООД, има трудов и граждански договор през годината, не полага личен труд. Сумата по гражданския договор в таблица 1 и 2 на ГДД в месеца в който е изплатен ли се посочава или се дели на 12 месеца за цялата година през която е бил СОЛ? Мерси много
Здравейте. Ще помоля за помощ по следния казус: Българско дружество получава приходи от лихви по сключен договор за предоставен заем с ЧЮЛ. ЧЮЛ е със седалище в Африка и си удържа данък при източника съгласно тяхното законодателство. Останала сума я превежда по банков път на българското дружество. Осчетоводявам 496/721 с 1000 евро{ цялата сума на начисления приход}. 504/496 с реално получената сума 900 евро. Дружеството приключва на счетоводна и данъчна загуба. Как да осчетоводя платения от тях данък и да си затворя всички разчети?Мерси
Здравейте,
собственик на ЕООД, който е и негов управител, се осигурява като самоосигуряващо се лице. Има сключен и публикуван в АВ договор за управление, но без възнаграждение т. е безвъзмездно.От становище на НАП виждам, че разходите за пътуване и престой на физическо лице в страната ще бъдат признати само при наличие на договорни отношения. Посочили са, че такъв е договорът за управление по реда на Търговския закон между едноличният собственик и дружеството, на основанието на който лицето /управител/ работи в дружеството за реализиране предмета на дейност. Притеснява ме дали наличето на договорни отношения, но без възнаграждение, е достатъчно условие за признаване на разход по чл.33, ал.1, т.1? БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ
Ако се осигурява на ниския процент като СОЛ - няма да спрат обезщетението

Няма проблем да се осигурява дори на високия процент като СОЛ. Прилагам част от отговор на нОИ

През времето, през което лицето ползва отпуск за отглеждане на малко дете по  чл. 164 от КТ по трудовото правоотношение, то ще има право на парично обезщетение за отглеждането му в пълен размер по чл. 53 от КСО, независимо че упражнява трудова дейност и се осигурява за общо заболяване и майчинство като самоосигуряващо се лице.
Няма проблем да се осигурява дори на високия процент като СОЛ. Прилагам част от отговор на нОИ

През времето, през което лицето ползва отпуск за отглеждане на малко дете по  чл. 164 от КТ по трудовото правоотношение, то ще има право на парично обезщетение за отглеждането му в пълен размер по чл. 53 от КСО, независимо че упражнява трудова дейност и се осигурява за общо заболяване и майчинство като самоосигуряващо се лице.