В конкретния случай ние сме пуснали предизвестие в сила от 09.11.2018 г. и не нарушаваме договорения срок от 30 дни. Трудовият договор трябва да бъде пректатен на 12.12.2018 г. Работникът е този, който отказва да спази срока на предизвестието и да идва на работа. Не ми се струва редно да му плащаме, защото той така е решил да постъпи. Затова търсим вариант за решение.
Благодаря Ви,
Ще изпратя поканата със срок три работни дни.
А относно обезщетението - не идва на работа (няма болничен лист), но отказва да напише обяснения, отказва да напише молба за неплатен отпуск (вече е ползвал полагаемия за година платен), отказва да напише и молба за напускане по взаимно съгласие валидна от дата  на самоотлъчка - 09.11. или 14.11.2018 г.
Благодаря за бързия отговор.
Предизвестието беше връчено на 08.11.2018 г. и влизаше в сила от слеващия ден.
Работникът се появи на 09.11.2018 с искане за попълване на трудовата книжка, защото вече бил уволнен и след като му отказахме да направим това, заяви, че няма да идва на работа. От тогава до днес ,14.11.2018 г., същият се е самоотлъчил и отказава да пише обяснения.
Здравейте,
На работник е връчено предизвестие за пректаряване на трудовия договор, поради съкращение на щата. Срокът на предизвестието е 30 дни по трудов договор. Няма издадена заповед за прекратяване на трудовите взаимоотношения, но работникът отказа да се яви на работа, защото вече бил уволнен. Как за процедираме, защото по КТ трябва да му изплатим 2 заплати (една за срока на предизвестието и една, ако не си е намерил работа) ? Редно ли е след като отказва да идва на работа и да напише обяснения , същият да получи тези възнаграждения?
Ще съм благодарна, ако получа съвет.
Здравейте,
На работник е връчено предизвестие за пректаряване на трудовия договор, поради съкращение на щата. Срокът на предизвестието е 30 дни по трудов договор. Няма издадена заповед за прекратяване на трудовите взаимоотношения, но работникът отказа да се яви на работа, защото вече бил уволнен. Как за процедираме, защото по КТ трябва да му изплатим 2 заплати (една за срока на предизвестието и една, ако не си е намерил работа) ? Редно ли е след като отказва да идва на работа и да напише обяснения , същият да получи тези възнаграждения?
Ще съм благодарна, ако получа съвет.
Възможно ли е запазването на името на в предприятието и организационното (структурното) звено, както и на Утвърдил (Име и длъжност), за да не се налага многократното им въвеждане при изготвянето на графика за една и съща организация?