Нямате никакво основание да издавате кредитно известие при така описания случай, както и нямате никакво основание да третирате получената сума като аванси или каквото и да било различно от плащане от клиент. В която и сметка да осчетоводите сумата,  тя си е плащане от клиент по доставка. Докато съдът не се произнесе за развалянето на тази доставка.
Интересен би бил отговорът на въпроса "Защо авансовите вноски са върху 500 лв".
В зависимост от този отговор би трябвало да се реши дали да се кроигират данните и дали има основание за искане на недължимо внесени осигурителни вноски. И ако има такива, по-разумен вариант е да се искат сега, а не след приключване на годината.

1.При издаване на Удостоверение за липса на задължения от НАП ми посочиха, че през 2006 г. има подадени 2 бр по-малко декларации 1. Необходимо ли е предписание от НОИ за пдаването на тези декларации?


Не, не е необходимо предписание на НОИ. Коректни декларации 1 за съответните периоди и обяснително писмо в НАП.
прекратяване на трудов договор към което е пуснато допълнително споразумение за промяна на длъжността- пише се номера на договора и датата на споразумението ли?

Не съвсем  - пишат се номера и датата на трудовия договор


Много хубава табличка, която от доста време ползвам в един друг сайт, но щеше да е още по-добре, ако я бяхте актуализирали и съобразили с промените в нормативната уредба
след това НО 6 месеца с право на стаж за гледане на дете до 8 годишна възраст.

Този отпуск след като детето навърши две години предполагам.
 
има ли право съпругата на вдовишка пенсия?
 какво трябва да направи , за да я получи?


(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Преживелият съпруг има право на наследствена пенсия 5 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 или преди тази възраст, ако е неработоспособен.

За да я получи трябва да я поиска. От НОИ ще преценят дали има право, от кога има право и размерът, на който има право.
Благодаря Ви за коментарите- но абсурда е пълен- СОЛ няма брутен доход но излиза че има нетен- къде е логиката??!!!

Достатъчно е да прочетете само две наредби, за да  откриете логиката.
Осигурителният доход се посочва в т.21, в т. 34 е нетното възнаграждение, което е нула.

34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване


(6) За самоосигуряващите се лица месечното нетно възнаграждение е избраният от тях месечен осигурителен доход, върху който са внесени авансовите осигурителни вноски.


така по-ясно ли е?
Като не се осигурява каква декларация пускате и защо?!?!

Осигурява се, дори за ОЗМ се осигурява. И в т. 34 при това трябва да се спише осигурителния доход а не нула.
Физическото лице може да издаде разписка, фактура, протокол или каквото си пожелае, но нищо не го задължава да го направи. Може и да не издаде разписка, фактура или протокол.
От този месец наехме по граждански договор консултант инженер-технолог производство на олио,  с регистрация по лична карта в Полски Тръмбеш. По коя сметка да внасям осигуровките за сметка на лицето - ТД на НАП Велико Търново офис Велико Търново  или ТД на НАП Велико Търново офис Свищов? Благодаря предварително!!!
Би било глупаво ЕООД да не извършва конкурентна дейност на свободната професия. От там следва, че ЕООД извършва конкурентна дейност, а е логично тази конкурентна дейност да се извършва от физическо лице, което върши работата в юридичекото лице. Няма данни, че е наето друго физическо лице да върши тази работа - по трудов или по граждански договор. От тук следва че за да бъде спазен принципа на документалната обоснованост, трябва да бъде издадена фактура или друг дпокумент от свободната професия или ЕТ (ако има). От там задължението за подаване на декларация обр.6 както и справката по чл.73.   :thumbup:
следователно да си дойдем на мисълта за наемане на счетоводител ;D след неизбежния подробен разпит, той е човека който ще прецени

Това не е задължително, но е пожелателно. При всички случаи съветвам щом ще има разпит и то подробен, гоподина или госпожата да направи срещата като присъства и семейния му/й адвокат. Успех!!! :thumbup:
Извинете ме, разбрала съм различно.
При това положение се осигурява като свободна професия и отделно в ЕООД-то се осигурява или като ДУ или като СОЛ.
Като ограничите до  2000 лв. по двете осигурявания


В този случай задължително трябва да се издава фактура или друг документ съгласно член 7 от закона за счетоводството от лицето, упражняващо свободна професия, към ЕООД за извършената услуга, но имайте предвид, че това са трудови правоотнощения според Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Споменавам Ви го, за да не забравите декларация образец 6 от ЕООД, съответтно удържания авансов данък, както и декларация образец 6 от свободната професия за месец 13. Но предполагам тези  неща Вие ги знете. Успех!!! :thumbup: :thumbup:
последно как ще се осигурява? като управител на ЕООД или като самоосигуряващ се собственик на капитала?

Амчи по единия, по другия или по двата начина. Въпрос на фактическа и фактологическа обосновка. Нужна е повече информация за конкретния случай. Успех!!!  :thumbup:
Не пишете в кой град сте и за това проверете Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси, издадена на основание Закона за местните данъци и такси - в частта окончателен годишен патентен данък о проверете какви парички искат на квадратен метър от кметството. Успех!!!   :thumbup:
Стига само да не е прикрит ТД.

Включително и като надомен труд съгласно чл.107г. Последните промени в Кодекса на труда са особено респектиращи. Успех!!!
Мисля че имаше заповед по образец, но не съм много сигурен. Потърсете в сайта на строителното министерство или в сайта на ДНСК.   ::)
Ако не извършвате физически труд, а само умствен, ще бъде необходимо да се осигурявате като Управител на ЕООД и като самоосигуряващ се едноличен собственик  на капитала на ЕООД за вложения от вас труд. Успех!!! :thumbup: