OfflineCatch-22
Публикации: 260 / 41 / 2054
Регистриран
    Мото:
    Имаше само една засечка и това беше параграф 22 – според него онзи, който при действителна и непосредствена опасност е загрижен за собствената си сигурност, има напълно здрав разум.