Имам фактура от доставчик от Англия за доставка на стоки и транспорт на същите. До тук добре. Английския ни доставчик ни изпрати номер по който да си следим движението на стоката. И тук започват мъките -стоката е изпратена от Холандия през Румъния и ни я доставят директно до адрес. Имам ЧМР за транспорта от РУмъния до България, но в изпращач е посочена някаква румънска транспортна фирма. Не разполагам с документа за транспорт от Холандия до Румъния. Сега как да начисля ДДС? Стоката се е движила само в ЕС и затова не минава митница. Но за мен не е ВОП, защото доставчика ми е английски контрагент. Има ли някой подобен случай?
N - e 1 - ца. Т.е закупени след 1 година. Минахме проверка и нямаха забележки
Моля за вашето мнение
А ЕТ - съпруг
Б ООД - съдружници съпруга и сестра на собственика на ЕТ. Управител - съпругата
В ЕООД - син

Има сделки между трите дружества. Следва ли да се декларират в приложението.