Чл. 111

19.05.2014, 16:50 45519 54

19.05.2014, 16:50
Публикации: 214 / 5
Момичета и момчета!
Пак се "вкарах" в казус! :lol:
Имаме служителка, назначена на основание чл. 111, във връзка с чл.68, ал.1, т.1 от КТ – за срок от три години.
     В момента служителката е в отпуск по чл. 164, ал.1 от КТ. Отпускът е разрешен до 09.01.2015 г.
     На нейно място има служител, назначен на основание чл. 68, ал.1, т.3 от КТ.
     В случаен разговор на 13.05.2014 г. служителката-титуляр на щатното място, която е в отпуск, споделя, че през януари 2014 г. основният й трудов договор е прекратен и този с нас е станал основен. В КТ обаче липсва изрична разпоредба, която в случай на прекратяване на основния трудов договор, да регламентира автоматичното превръщане на допълнителния трудов договор по чл. 111 от КТ в основен. Кодексът на труда съдържа само разпоредба, която определя, че по смисъла на кодекса „основно” е всяко трудово правоотношение, което независимо от основанието, на което е възникнало, е съществувало преди сключването на трудовия договор за допълнителен труд /т. 12 от Допълнителните разпоредби на КТ/. Предвид горното договорът по чл. 111 от КТ следва да бъде прекратен, след което да се сключи нов основен трудов договор. В нормативната база не открих и разписан механизъм на задължително информиране на работодателя по чл.111 от страна на служителя или работодателя по основен трудов договор за момента на прекратяването му. Как ни съветвате да процедираме –
1.   Да прекратим ли в момента тудовия договор, сключен на основание чл. 111 със служителката? От коя дата и на какво основание?
2.   Кой норматив ни задължава отново да сключим (този път основен) трудов договор с нея?
3.   Ще бъде ли валидна процедурата, независимо че служителката е в отпуск и независимо, че от прекратяването на основното й правоотношение са минали повече от 4 месеца? (дали търпим санкции!? нито 7-дневен, нито 3-дневен срок може да се спази! Ама не сме знаели!!!)
4.   Да изчакаме ли завръщането на служителката на 10.01.2015 г. на работа и тогава да предприемем документални промени на трудово-правните й отношения с нас?
5.   Ако и когато прекратим трудовия договор на титуляра (нает по чл. 111 в горния случай) какво се случва с трудовия догор на служителя, нает на основание чл. 68, ал. 1, т.3 от КТ? Не желаем превръщането му в безсрочен (чл. 69, ал. 2 от КТ). На какво основание да го освободим?
Някакви идеи, размисли, коментари, собствен опит...
#1 | 19.05.2014, 16:54
Публикации: 6699 / 670
Тя сигурно не получава обезщетение?
#2 | 19.05.2014, 17:11
Публикации: 214 / 5
Получава си МРЗ за гледане на дете до 2 г.
Така ми каза.
#3 | 19.05.2014, 17:48
Публикации: 379 / 33
По-добре нищо не правете.
Защото договорът няма да влезе в сила ако няма отработен ден и така ще остане без обезщетение. Освен ако не си прекъсне майчинството, да й водите един отработен ден и тогава отново всичко за да си получава обезщетенията.
Ако наистина й превеждат пари, не виждам защо да правите всички тези упражнения.
#4 | 20.05.2014, 09:29
Публикации: 214 / 5
Звъннах в ИТ.
Извинете ме, ама попаднах на абсолютен идиот!
(а мразя да давам подобни квалификации за хората)
Описах му казуса. Той чете по тел. чл. 111, чл. 334 ... после ме пита "вие работодателя ли сте?". Казах "негов служител".
"Ами кажете на шефа си за к'в дявол му трябва ТД за допълнителен труд като на пазара има толкова безработни, които нямат и основен договор. Сега да си сърба попарата" :(
Излиза, че marpan_64 и kamych сте ми по-полезни и конструктивни от ИТ!!!!
Мисля и да им пиша.
На ИТ, де. Надявам се тогава да подходят по-сериозно ....
#5 | 20.05.2014, 09:38
Публикации: 214 / 5
... дали може да търпим някакви санкции, ако нищо не предприемем (ние, имам предвид, като втори работодател).
Винаги можем да кажем "не сме знаели",а?
Или?
#6 | 20.05.2014, 12:11
Публикации: 3145 / 254
Трябва да освободите лицето поради изтичане срока на договора. Не сте задължени да я назначите на ново. Тя трябва да подаде декларация за промяна на обстоятелствата, за да й се прекъсне майчинството. След това ако вие искате можете да я назначите на основен ТД, да отработи един ден и да излезне на ново в отпуск за отглеждане на дете до 2г.
Но освобождаването е задължително. Не се ползва от защитата на чл333 от КТ при този вид ТД.
#7 | 20.05.2014, 12:13
Публикации: 3145 / 254
... дали може да търпим някакви санкции, ако нищо не предприемем (ние, имам предвид, като втори работодател).
Винаги можем да кажем "не сме знаели",а?
Или?

Какво не сте знаели  :wink1: че е на срочен ТД ли? Как така не сте знаели :blink:
#8 | 20.05.2014, 12:15
Публикации: 6699 / 670
Трябва да освободите лицето поради изтичане срока на договора. Не сте задължени да я назначите на ново. Тя трябва да подаде декларация за промяна на обстоятелствата, за да й се прекъсне майчинството. След това ако вие искате можете да я назначите на основен ТД, да отработи един ден и да излезне на ново в отпуск за отглеждане на дете до 2г.
Но освобождаването е задължително. Не се ползва от защитата на чл333 от КТ при този вид ТД.

Защо поради изтичане на срока?
#9 | 20.05.2014, 12:16
Публикации: 6699 / 670
Срокът на втория договор според мен все още не е изтекъл.
Прекратен е основния договор и не са предприети действия за промянана втория договор.
#10 | 20.05.2014, 12:16
Публикации: 3145 / 254
Защо поради изтичане на срока?

Имаме служителка, назначена на основание чл. 111, във връзка с чл.68, ал.1, т.1 от КТ – за срок от три години.
#11 | 20.05.2014, 12:24
Публикации: 128 / 26
Имаме служителка, назначена на основание чл. 111, във връзка с чл.68, ал.1, т.1 от КТ – за срок от три години.
Да, де, ама доколкото се разбира този срок изтича на 10.01.2015 г.....
#12 | 20.05.2014, 12:32
Публикации: 3145 / 254
 
Да, де, ама доколкото се разбира този срок изтича на 10.01.2015 г.....

 :blush: Чела, но не доразбрала.............. ... Сори
Сега загрявам, че въпроса Ви е трябва ли да я освободите от този договор, за да я назначите на основен. По време на майчинството няма как да стане, освен ако лицето не желае това
#13 | 20.05.2014, 14:30
Публикации: 214 / 5
Точно така - срочният й ТД изтича през някой си октомври 2015г. А отпускът й на осн. 164, ал.1 изтича на 9.1.15г.
Прекратен й е основният ТД през ян. 2014г. - това не сме знаели.Нашият си е действащ.
Само че тя е в отпуск и ние сега случайно разбираме, че основанието за доп.труд е отпаднало....
Сега, ако при нас подаде декларация към днешна дата (примерно!), придружена с копие на приключена при основния работодател тр.книжка - за променени обстоятелства. Ние като основание за прекратяване можем да ползваме само 334 - за 15-дневно предизвестие. Нещо друго?
А, ако каже - какво 15-дневно, като това отдавна не ми се явява ТД за доп.труд!? :blink:
#14 | 20.05.2014, 14:43
Публикации: 12057 / 2213
Аз бих сключила ДС за промяна основанието на договора с датата на промяната - това обстоятелство не се декларира - и бих подала корекция на обр.1 като лицето ще бъде вече с код 01 на вид осигурен. Всъщност ще се заличи обр.1 и ще се подаде отново вече с вид осигурен 01.
#15 | 20.05.2014, 17:18
Публикации: 214 / 5
В смисъл - ДС от датата през януари, което подписваме и корекция на код 04 назад с код 01 в Д1. Последния път корекция на Д1 и Д6 за март не ми прие на 7.05. ... :(
Но - в случая - коригирам само Д1, така че трябва да я приеме.
И - отмятам, че нямам основания за съпровождаща Д6 към единицата....
#16 | 20.05.2014, 17:21
Публикации: 214 / 5
http://www.mlsp.government.bg/bg/faq/faq.asp?qid=52039
Всъщност, в поредица от "свои" мнения МТСП "казва", че ТД по член 111 трябва да бъде прекратен с прекратяването на осн. ТД..., а не че основанието му може да се сменя с ДС....
Де да знам....
#17 | 20.05.2014, 18:19
Публикации: 12057 / 2213
http://www.mlsp.government.bg/bg/faq/faq.asp?qid=52039
Всъщност, в поредица от "свои" мнения МТСП "казва", че ТД по член 111 трябва да бъде прекратен с прекратяването на осн. ТД..., а не че основанието му може да се сменя с ДС....
Де да знам....


Според мене няма никаква причина да се прекратява ТД само за това, че е станал по силата на възникнали обстоятелства основен. Дори обр.1 с код 01 би трябвало да е напълно достатъчен. Така мисля .  В духа на отговора ма МТСГ няма изрична разпоредба и за това, че договорът следва при тези обстоятелства да бъде прекратен. :smile1:
#18 | 21.05.2014, 10:19
Публикации: 3145 / 254
Едва ли с ДС ще стане да промениш от втори ТД на основен. Става единствено с освобождаване и на ново назначаване.
#19 | 21.05.2014, 12:14
Публикации: 214 / 5
... всъщност, не е точно по темата, но е и по нея ...
И, с риск да ме заклеймите като тотално некомпетентна -
 :blush:
учител на втори ТД с код 04 или с код 08 трябва да се води в Д1?
 :blush:
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група