Граждански договор

04.06.2014, 13:33 10300 14
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

04.06.2014, 13:33
Публикации: 49 / 2
Здравейте имам няколко въпроса свързани с гражданските договори:
1. Когато се внасят осигуровки при граждански договор и се подават Д1 и Д6, трябва ли да се подава декл. по чл.55 от ЗДДФЛ?
2. Трябва ли да разпечатам ведомост?
3. Ако плащането става на ръка как да се документира?
#1 | 04.06.2014, 13:34
Публикации: 2033 / 252
1.да , за данъка след изтичане на тримесечието
2.нищо не пречи
3.  РКО
#2 | 04.06.2014, 13:38
Публикации: 49 / 2
1.да , за данъка след изтичане на тримесечието
Добре де, а няма ли да стане двойно начисление на данъка като се попълни в Д6 и декл. по чл.55
#3 | 04.06.2014, 13:39
Публикации: 2033 / 252
Добре де, а няма ли да стане двойно начисление на данъка като се попълни в Д6 и декл. по чл.55

при гражданските договори данъка не се посочва в декларация образец 6
#4 | 04.06.2014, 13:39
Публикации: 6334 / 582
В д.6 данъка не се посочва.
#5 | 04.06.2014, 13:44
Публикации: 49 / 2
В Д6 с код 4 ли?
#6 | 04.06.2014, 13:46
Публикации: 49 / 2
Вярно че е без данъка и програмата ми така го изчислява, благодаря ви за отговорите :good:
#7 | 04.06.2014, 14:12
Публикации: 7602 / 1145
Здравейте имам няколко въпроса свързани с гражданските договори:
1. Когато се внасят осигуровки при граждански договор и се подават Д1 и Д6, трябва ли да се подава декл. по чл.55 от ЗДДФЛ?
2. Трябва ли да разпечатам ведомост?
3. Ако плащането става на ръка как да се документира?

1. Имаш отговор
2. Каква ведомост за ГД? Не се прави ведомост. Съставя се СИС и се издава служебна бележка.
3. Издава се РКО, ако имате практика да издавате такива ордери. СИСа е достатъчна.

Все пак става въпрос за лице, което не е СОЛ, нали?
#8 | 04.06.2014, 15:07
Публикации: 2033 / 252
Някой програмни продукти имат и ведомост за граждански договори
#9 | 04.06.2014, 15:10
Публикации: 1180 / 85
Някой програмни продукти имат и ведомост за граждански договори
Да, моята програма има.
#10 | 04.06.2014, 19:07
Публикации: 1 / 0
Безработен съм и получавам обезщетение за безработица. Сключвам граждански договор за извършване на определена услуга със срок на изпълнение в рамките на 10 работни дни, като договореното възнаграждение е по-голямо от минималната месечна работна заплата. Следва ли да обява договора пред Бюро по труда/Агенция по заетостта и в какъв срок? Прекратява ли се изплащането на обезщетеннието или само за срока на гражданския договор? Моля, ви за консултация по този въпрос?
#11 | 04.06.2014, 19:19
Публикации: 10214 / 1765
КСО
.........
Чл. 54д. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при:
1. започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване по чл. 4;

чл.4
.......
(3) (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст - РКС, ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
.............
5. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;
#12 | 05.06.2014, 06:45
Публикации: 6365 / 1054
Прекратява се, но след това се възстановява, ако гражданския договор е за по-малко от 9 месеца, какъвто е Вашият случай и при спазване на следните условия:

(5) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4, която бъде преустановена след по-малко от 9 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.
#13 | 07.06.2014, 07:58
Публикации: 45 / 0
Здравейте, а аз да попитам - в декларация 1 код 14 ли се пише за вид осигурен, при положение , че лицето работи на друго място по трудов договор?
#14 | 07.06.2014, 09:08
Публикации: 10214 / 1765
12. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:
- 01 - за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО при един работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в кооперацията, без обхванатите от следващите кодове;
- 02 - за работещи при условията на първа категория труд;
- 03 - за работещи при условията на втора категория труд;
- 04 - за работещи по втори или допълнителен трудов договор;
- 05 - за държавни служители по Закона за държавния служител, доброволците по Закона за защита при бедствия;
- 06 - за военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
- 07 - за следователи по Закона за съдебната власт;
- 08 - за лицата с учителски осигурителен стаж;
- 09 - за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията;
- 10 - за управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества;
- 11 - за лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, и за трудова злополука и професионална болест;
- 12 - за самоосигуряващи се;
- 13 - за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
- 14 - за работещи без трудови правоотношения;
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група