Неизплатено обезщ. по чл 224. ал 1 от КТ

23.07.2014, 08:38 14812 29
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

23.07.2014, 08:38
Публикации: 139 / 2
Здравейте , на моя близка са и прекратили тр договор по взаимно съгласие. Има право на платен годишен отпуск за 9-те месеца , през които е работила и не го е използвала . В заповедта не е отразено нищо - т е обезщетение няма . Въпросът ми е - в ИТ ли трябва да сигнализира или да пусне молба до работодателя за неизплатеното , полагащо се обезщететние и след това ако не се изплати - ИТ


#1 | 23.07.2014, 09:07
Публикации: 3167 / 245
Най-напред да си го потърси от работодателя, а след това следва чак ИТ.
#2 | 23.07.2014, 09:09
Публикации: 139 / 2
Сега намерих подобна тема ,  в която прочетох че ИТ не се занимава с напуснали служители . Ако е вярно това , вероятността за получаване на парите е нулева . Съдебен иск - едва ли , жената няма средства .
#3 | 23.07.2014, 10:49
Публикации: 9357 / 1591
Сега намерих подобна тема ,  в която прочетох че ИТ не се занимава с напуснали служители . Ако е вярно това , вероятността за получаване на парите е нулева . Съдебен иск - едва ли , жената няма средства .

Това със сигурност не е  вярно .  :smile1:
#4 | 23.07.2014, 13:43
Публикации: 1182 / 85
Това със сигурност не е  вярно .  :smile1:

Напълно съм съгласна с Делфинчето.
#5 | 23.07.2014, 13:58
Публикации: 1182 / 85
Сега намерих подобна тема ,  в която прочетох че ИТ не се занимава с напуснали служители . Ако е вярно това , вероятността за получаване на парите е нулева . Съдебен иск - едва ли , жената няма средства .

Безплатно производство по трудови дела

Чл. 359. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Производството по трудови дела е безплатно за работниците и служителите. Те не плащат такси и разноски по производството, включително и за молбите за отмяна на влезли в сила решения по трудови дела.
#6 | 23.07.2014, 15:23
Публикации: 139 / 2
Благодаря , при развитие на казуса , ще пиша  :smile1:
#7 | 26.07.2014, 23:19
Публикации: 134 / 2
Имам случай, в който служителка, която напуска, казва, че не желае да и се изплаща неползваният платен отпуск, а иска да и се даде документ за прехвърляне на дните неползван отпуск в новата фирма, в която ще започне работа, защото искала да си го ползва. Знаете ли дали изобщо съществува такава възможност?
#8 | 26.07.2014, 23:20
Публикации: 6955 / 1020
Няма такава възможност
#9 | 26.07.2014, 23:25
Публикации: 134 / 2
Така считам и аз, но исках да се допитам и до други мнения.
Благодаря!
Служителката твърди, че във фирмата, в която е работила преди, дошъл нов работник, който си носел документ от предишна работа и му начислили неизползвания отпуск в новата фирма...
#10 | 27.07.2014, 08:19
niniv
Човек не носи отговорност за незаконните неща,които правят в другите фирми :)
#11 | 27.07.2014, 10:30
Публикации: 1869 / 372
Бих задала въпроса- от къде накъде втория работодател ще губи производствени дни на този работник и да му плаща отпуск, за който не е отработил време при него?
А относно служебните бележки, да , издават се такива, в случай, че работникът е взел целия отпуск и е напуснал през годината, за да може това да е документ в новата фирма за пред ИТ защо не му се полага повече отпуск за тази година.
#12 | 28.07.2014, 12:21
Публикации: 1293 / 173
...но това не е правилно и ако работникът отиде на съд ще спечели делото.
Ако аз съм работодател и позволя на едно лице да използва цялата си отпуска през юли, а лицето напусне през септември, то проблемът си е мой като работодател.
Работникът е ползвал отпуската си ДОБРОСЪВЕСТНО (казусът е подобен на чл. 271 от КТ).
Следващият работодател няма право да го лиши от отпуска за времето, в което работникът работи при него, по причини, че предишният му е позволил и му е платил цялата за годината.
#13 | 28.07.2014, 12:27
Публикации: 9357 / 1591
Следващият работодател няма право да го лиши от отпуска за времето, в което работникът работи при него, по причини, че предишният му е позволил и му е платил цялата за годината.

КТ
.............
Чл. 155. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение преди придобиване на 8 месеца трудов стаж работникът или служителят има право на обезщетение за неползван платен годишен отпуск, изчислено по реда на чл. 224, ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишен текст на ал. 2 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни.

В КТ става дума за годишен отпуск, а не за отпуск при един работодател . Следващият работодател не лишава работника, а не му предоставя нещо, което той вече е ползвал.
#14 | 28.07.2014, 12:30
Публикации: 638 / 128
Модератор
...но това не е правилно и ако работникът отиде на съд ще спечели делото.
Ако аз съм работодател и позволя на едно лице да използва цялата си отпуска през юли, а лицето напусне през септември, то проблемът си е мой като работодател.
Работникът е ползвал отпуската си ДОБРОСЪВЕСТНО (казусът е подобен на чл. 271 от КТ).
Следващият работодател няма право да го лиши от отпуска за времето, в което работникът работи при него, по причини, че предишният му е позволил и му е платил цялата за годината.

Наредба за работното време, почивките и отпуските

Чл. 33. (1) Когато работник и служител с придобито право на отпуск премине
на работа в друго предприятие, за календарната година на постъпването той
ползува платен годишен отпуск пропорционално на прослужените месеци в това
предприятие.
(2) Когато след ползуване на платения годишен отпуск в пълен размер
трудовото правоотношение се прекрати в същата календарна година, работникът и
служителят не дължат обезщетение на предприятието за частта от отпуската, за
която не са отработили съответното време. До края на същата календарна година
работникът и служителят нямат право да ползуват платен годишен отпуск освен
ако за новата работа се предвижда отпуск в по-голям размер.
#15 | 28.07.2014, 12:32
Публикации: 2449 / 269
Извинете, обаче ако работникът няма право да ползва повече от 20 р.д. по някаква причина, следващият работодател със сигурност има право да му откаже ползване на ПГО до края на календарната година.

ПС От друга страна, такива либерални работодатели са чудесни

ППС Дали работникът ще даде СБ за ползван отпуск е въпрос на добро желание, досега такава не ми е носена, въпреки че съм си искала и съм издавала :)
#16 | 28.07.2014, 13:19
Публикации: 1293 / 173
...да разширим казуса.
Ако работник от Нефтохим Бургас (хипотетично!), който работи при вредни условия е ползвал до септември цялата си отпуска, заедно с дните за вредности и се премести в рафинерията в Плевен, където също има право на дни за вредности. Работодателят от Плевен за следващите няколко месеца, в които работи при него ще му ги откаже ли?
Нашите закони са много НЕДОМИСЛЕНИ и често се бият един с друг, но това си е мое мнение.
Да вземем и казуса за ТД на 4-часов работен ден при двама работодатели.
Колко дни ПГО ще получи работникът при всеки един от работодателите?
(2) Работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж.
#17 | 28.07.2014, 13:32
niniv
Работникът ще получи по 20дни отпуска при всеки от работодателите.Ако си  е използвал отпуската и смени работата си,то при другия работодател няма право на отпуска освен ако на второто работно място не му се полага по-голям размер платен годишен отпуск :good:
#18 | 28.07.2014, 13:34
Публикации: 5550 / 369
Ако работник от Нефтохим Бургас (хипотетично!), който работи при вредни условия е ползвал до септември цялата си отпуска, заедно с дните за вредности и се премести в рафинерията в Плевен, където също има право на дни за вредности. Работодателят от Плевен за следващите няколко месеца, в които работи при него ще му ги откаже ли?

Ако дните за вредни условия са същите, нищо няма да му даде. Работникът ги е ползвал авансово при предишния работодател.

Да вземем и казуса за ТД на 4-часов работен ден при двама работодатели.
Колко дни ПГО ще получи работникът при всеки един от работодателите?


По 20 :) И ако иска да почива ефективно работникът, той ще ползва реално 20 дни, пускайки си отпуск при двамата работодатели едновременно
#19 | 28.07.2014, 13:35
Публикации: 2449 / 269
Какво каза Далила :)
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове