Изчисляване обезщетение на трудова борса

11.11.2014, 16:40 217316 139

11.11.2014, 16:40
Публикации: 50 / 1
Здравейте,
 Съгласно чл. 54б, ал. 1 от КСО дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването.
Тези 24 месеца последователни ли трябва да бъдат?
#1 | 11.11.2014, 16:41
Публикации: 6679 / 661
Ами как иначе?
Не дават възможност за избиране:))
#2 | 12.11.2014, 08:19
Публикации: 50 / 1
Да, въпроса не беше ясен. Лицето има осигурителен доход, прекратяване на трудов договор, борса и без работа 2,5 години, назначаване на работа за 17 месеца и пак прекратяване. 24-те месеца ще се вземат от общия му осигурителен  доход, месеците преди прекратяването, независимо от прекъсването от 2,5 години?
#3 | 12.11.2014, 08:38
Публикации: 962 / 103
24 последователни месеци назад, независимо има ли прекъсване или не. За времето, през което лицето не е осигурено за безработица се взема среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период.

Не се ориентирах от написаното от вас минали ли са 3 години от предходната борса, затова обърнете внимание и на следното: безработните лица, придобили право на обезщетение преди изтичане на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение, получават минималния дневен размер на обезщетението за безработица съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за срок 4 месеца.
#4 | 12.11.2014, 11:56
Публикации: 50 / 1
Благодаря Ви! Това прекъсване ме интересуваше . А трите години са минали.
#5 | 13.11.2014, 00:17
Публикации: 18 / 0
Здравейте, една позната работи във фирма която ще я закриват. Тя има до момента 8 месеца стаж на ТД и е била осигурявана на 1400лв. Удачно ли е за един месец да си внесе осигуровки в друга фирма, за да има право на борса? Колко би взела при това положение от борсата? Върху каква сума ще е хубаво да се осигури този един месец? И по кой член ще е най-добре да бъде освободена от втората фирма? И правото на борса само 4-ри месеца ли ще и бъде?
#6 | 13.11.2014, 09:59
Публикации: 9346 / 1573
Ако няма 9 месеца с ТД през последните 15, няма да има право на обезщетение.
Ако има общ трудов стац до три години, срокът на обезщетението е 4 месеца
Ако напусне по свое желание или по взаимно съгласие, обезщетението е 7,20 за раборен ден /около 145-165 лв месечно/
Ако напусне с предизвестие от работодателя, с изтичане срока на договора и т.н. , ще взема 60% от средното възнаграждение през последните 24 месеца. За месеците без работа се смята МРЗ.
#7 | 13.11.2014, 10:28
Публикации: 18 / 0
Благодаря за отговора. Да тя няма необходимия стаж, но има опция за един месец да се назначи в друга фирма с цел да придобие стаж и да може да отиде на борсата. Въпросът ми е върху каква сума ще е добре да бъде осигурена този един месец и след това по кой член да се освободи за да взима 60% борса.
Ако правилно смятам да кажем че и този последен 9-ти месец се осигури на 1400лв тогава борсата ще и бъде:
9*1400=12 600
3*340=1020
12*310=3720
общо - 17340
тези 17340/(251+252)=34,47*60%=20,68 лв на ден и вече според работните дни в месеца ще се умножава тази сума ако са 20 ще стане - 20,68*20=413,60лв за месеца
#8 | 13.11.2014, 11:55
Публикации: 9346 / 1573
Да,така е. Разлика може да дойде от броя раб. дни в месеца/месеците
#9 | 13.11.2014, 12:29
Публикации: 18 / 0
Много Ви благодаря :) Хубав и успешен ден!
#10 | 21.01.2018, 09:22
Публикации: 1 / 0
Здравейте,

имам трудов стаж непрекъснат от повече от 5 години на едно и също място. От 16 месеца ме осигуряват бруто на 1200лв. А преди това съм осигурявана на 900 бруто. Искам да попитам какво би било обезщетението ми от трудовата борса ако напусна работа и се запиша?

Благодаря педварително.
#11 | 21.01.2018, 10:26
Публикации: 9346 / 1573
Ако напуснете работа, т.е. по Ваше желание, обезщетението за безработица ще е само 4 месеца по 9 лв на ден /около 180-190 лв месечно/.
Ако трудовия Ви договор бъде прекратен по инициатива на работодателя /намаляване обема на работа, закриване на щат и т.н./ обезщетението ще зависи от общия осигурителен стаж, по време на който лицата са били осигурени за безработица, за  времето след 31 декември 2001 г. При стаж от 3 до 7 години - 6 месеца, от 7 до 11 - 8 месеца и т.н. Обезщетението ще е 60% от средния всиг.доход през последните 24 месеца. По Вашите данни /ако осигуровките са по грудов договор/ - около 660 лв.
#12 | 08.03.2018, 15:22
Публикации: 2 / 0
Привет! Искам да ви попитам как ще се формира обезщетението ми при безработица? Моят случай е следният: предизвестие от работодателя ,което изтича началото на май месец.  Имам 9 години и 1 месец трудов стаж,чета че се взимат осигурителния доход за 24 месеца назад. Общият ми осигурителен доход за 24 месеца го изчислих 13360. След това го разделям на 24 месеца и от полученото сума взимам 60 процента, така ли е ? Моля за съдействие, ако греша! Благодаря Ви!
#13 | 08.03.2018, 19:54
Публикации: 9346 / 1573
Общо взето е така.
По-прецизното е: Сбора от дохода за последните 24 месеца делите на работните дни в тези 24 месеца и получавате среднодневен осиг.доход. 60% от този среднодневен осиг.доход ще е обезщетението Ви за всеки работен ден от периода на платената безработица. Като се има предвид, че работните дни са от 18, 19 до 23, но най-често 21, то разликата не е голяма :)
#14 | 08.03.2018, 21:53
Публикации: 2 / 0
Благодаря Ви много! Хубава вечер!
#15 | 22.03.2018, 19:41
Публикации: 2 / 0
Здравейте,ако не е удачно място за въпроса ,който ме вълнува,се извинявам предварително. Ноември 2015 бях в предизвестие и декември се възползвах от възможността за парично обезщетение. Тъй като беше по взаимно съгласие борсата беше минимална. Март 2016 бях отново на ТД. Ноември 2016 започнах работа в чужбина и приключих май 2017. В момента съм от 9 месеца на ТД в България отново(т.е от юни 2017). Въпроса ми е следния: кога мога да пусна борса отново ,в която да се възползвам от месеците в чужбина тъй като видях ,че има ограничения за размера и , ако не е минал определен период от последното обезщетение.
#16 | 22.03.2018, 20:34
Публикации: 9346 / 1573
Право на "пълна" борса ще имате най-рано през ноември 2018 - три години след отпускането на предходното обезщетение.
За да имате право на обезщетение въобще, трябва да имате 12 месеца от последните 18 с осигуровки за безработица (трудов договор). 12 общо (сумарно).  Може разпокъсано.
"Високото" обезщетение се изчислява според средния осигурителен доход от последните 24 месеца. Дали дохода от Англия ще се отрази, не мога да съм сигурна.
Освен това  за "пълна" борса трябва и подходящ начин на прекратяване на трудовия договор.
#17 | 22.03.2018, 21:41
Публикации: 2 / 0
Благодаря за бързия отговор! Разбрах това ,което ме интересуваше :)
#18 | 30.03.2018, 20:53
Публикации: 1 / 0
Здравейте!

Нуждая се от информация относно получаване на обещетение за безработица.

Казусът е следният:

Лицето има 9 месеца стаж в чужбина от 15.Тъй като е приключил трудови взаимотношения преди 31.12.17г има право да кандидаства по стария закон-9работни от 15месеца.Консултирахме се с представител на НОИ и той твърди,че трябва да се е  регистрирал до 7 работни дни в бюрото по труда в България.Човекът е работил 9 месеца в чужбина, там е живял 17 месеца и е бил с адресна регистрация и е регистриран там в бюрото по труда.5 месеца вече неможе да намери работа и се налага да се върне в България.На какво основание трябва да се е прибрал точно след като е приключил с първата работа и да се регистрирал до 7 работни дни в българското бюро по труда,имайки впредвит,че е бил с адресна регистрация в чужбина и се е регистрирал там като безработен с надеждата да си намери работа?И от къде да знае,че няма да си намери работа и сега ще му се наложи  да се прибере и че е изпуснал 7 дневения срокк и 3 месечния срок за рвгистрация след приключени трудови взаимотношения.   При положение ,че казуса е 9 от 15 месеца и никъде не е опоменато,че трябва да са последните 9месеца.


Ако няма право на обещетение има вариант да опита да намери сезонна работа в чужбина за още 3 месеца, за да станат 12месеца работни от 18 месеца или сезонна работа в България и там да допълни 3 месеца за 12 работни от 18месеца и тогава казусите ще станат 2:1.Лице ,което има 9 работни месеца в чужбина,след което 3 месеца в България.В случая отговаря на изискването да има 12 отработени месеца от 18.Как и на каква база ще бъде изчислен размера на обещетението при положение,че се изчислява на база доход през последните 24 месеца, а той има 12, преди това е бил безработен.За останалите 12 месеца какъв доход се смята?


2.Лицето има 12 работни месеца в чужбина,от 18 изискващи се.От изискването за средномесечно възнаграждение на база на последните 24 месеца той има само 12 ,а преди това е бил безработен.
Как се изчислява средномесечното обещетение?

Извинявам се за дългото обяснение,но трябва да бъда максимално изчерпателна!
Благодаря предварително!
#19 | 01.05.2018, 21:40
Публикации: 1 / 0
Бихте ли ми казали дали е възможно след работа в Англия  след като съм освободен по взаимно съгласие което не ми дава право на борса разбира се.И се прибера в България дали може да се назнача фиктивно на договор за 2,5 месеца.и след изтичането им да бъда съкратен.Дали след това ще имам право на борса в България.Като подчертавам че стажа за борсата от 2001 го имам 8 години и за последните 18 месеца имам 12 месеца трудов стаж
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група