Определяне осигурителен доход на СОЛ за 2015

02.02.2015, 11:19 11538 16
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

02.02.2015, 11:19
Публикации: 292 / 13
Здравейте,

Чувствам се объркан, затова да попитам. Разбирам, че за 2015 на СОЛ осигурителния доход трябва да се формира спрямо декларирания облагаемия доход от ГДД на лицето за 2013.
Не мога да разбера в кой ред от ГДД е записан окончателния пълен размер на облагаемия доход?

Предполагам, че за моят СОЛ ще бъде:
от 6501.01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.
или
над 7500 лв. – 550 лв.

Обаче ето какво имам в ГДД (и ме обърква):
"8 Обща годишна данъчна основа(ред 6 - ред 7 ако е получена положителна разлика, а ако разликата е отрицателна нула) 4008 - 7176.56 "
и
"Таблица 2
за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г., върху който се дължат здравноосигурителни вноски
Доходи, получени за работа без трудови правоотношения извън декларираните в колони от 5.1 до 5.5 - 9840.00 лева
Осигурителен доход за месеца, върху който се дължат осигурителни вноски к.3+к.4 - 7760.00 лева
"
Ако е възможно, малко помощ, ориентирайте ме кой ред да гледам в ГДД за 2013, та да си определя осигурителния доход на СОЛ за 2015?

Благодаря предварително.

 
#1 | 02.02.2015, 11:33
Публикации: 292 / 13
Да продължа малко с разсъжденията:
Ако търсим само облагаемия доход за 2013, той трябва да се намира в:
"Част ІV - Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа за 2013 г."
И да се формира (в случая) от Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност,Годишна данъчна основа за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество  или общо: 7176.56 лева

Другите суми от "Таблица 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г., върху който се дължат здравноосигурителни вноски" трябва да са по - скоро за осигурителния доход, от колкото за облагаемия и те не оказват влияние при формирането на осигурителния доход за 2015.
#2 | 02.02.2015, 11:52
Публикации: 2508 / 285
Еххх, точно гледах темата с инструкцията на НОИ по въпроса... пуснете един сърч в гугъл и ще излезе...
#3 | 02.02.2015, 11:59
Публикации: 292 / 13
Еххх, точно гледах темата с инструкцията на НОИ по въпроса... пуснете един сърч в гугъл и ще излезе...
Аз сърчвам от към половин час насам и преглеждам различни теми, проблемът е че за пръв път тази година ще подавам ГДД и проучвам бавно, но славно материали по темата от преди Нова Година, но все още се чувствам меко казано объркан.
За ГДД още време да проучвам има, но за осигуровките до 25ти февруари, затова съм се затревожил. Реално погледнато не е грешка, ако се вземе 550, но защо да го правим ако СОЛ трябва да е на 500. В смисъл, СОЛ има доходи от наем, полага личен труд срещу възнаграждение и останалото си е СОЛ.
Та имам съмнение, че ако го запишем на 550, след ГДД за 2015 ще се наложи да му връщат една част от внесените пари. За избягване на този момент, се зоря сега да направя както трябва нещата...
#4 | 02.02.2015, 12:20
Публикации: 292 / 13
След оказана помощ от @Pupeshche,
достигнах до следното:
Самоосигуряващите се лица сами трябва да определят минималния размер на осигурителния си доход в зависимост от облагаемите доходи, декларирани от тях през 2009 г. по реда на ЗДДФЛ, като имат предвид следното:
- за едноличните търговци облагаемият доход е този, който са декларирали в Приложение 2, част III, ред 9.1 от данъчната декларация;
- за собствениците или съдружниците в търговски дружества и физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества, които декларират доходи от извършване на услуги с личен труд в тези дружества, облагаемият доход е този, който са декларирали в Приложение 3, част I, Таблица 7, ред 7.10 (и/или в Приложение 3а, част I, Таблица 7, ред 7.10 – в случай, че за лицата е определено като приложимо българското осигурително законодателство по реда на Регламент 1408/71) от данъчната декларация;

Обаче да си кажа честно, това още повече ме притеснява, понеже лицето има по 420 лева на месец доходи  от личен труд за 10 месеца и отделно доходи от наем - поне 4320 лева за 2013 (облагаем доход от наем).
Ако трябва да гледам само Приложение 3, част I, Таблица 7, ред 7.10 - то доходът е 3780 лева, което практически значи че лицето трябва да се осигурирява върху 420 лева през 2015.
Обаче мен не ми стана ясно, само доходът от личен труд ли трябва да отчитам като облагаем, или и този от наем?
#5 | 02.02.2015, 13:17
Публикации: 5550 / 369
Само от личен труд
#6 | 02.02.2015, 16:44
Публикации: 292 / 13
Само от личен труд
Благодаря :)
#7 | 05.02.2015, 10:22
Публикации: 17 / 0
Аз също имам проблем с определяна на доход на СОЛ за 2015
Лицето е СОЛ от 2014, но за 2013г. има подадена ГДД с облагаем доход от гр.договор 10 000 лв., в ГДД за 2013 г. е попълннена само Таблица 2 за изравняване на ЗОВ, защото се е осиг.само за здравно  чрез декл.7
Трябва ли в този случай, при определяне на ОД за 2015 да се съобразяваме с облагаемия  му доход за 2013, след като през този период не е бил СОЛ ?
#8 | 05.02.2015, 10:27
Публикации: 7220 / 1079
1. Щом през 2013 не е бил СОЛ, значи през 2015 се осигурява на 420.
2. Какъв е този ГД за 10000 през 2013, по който не е имало други осигуровки, а само ЗОВ чрез Д7? Както и да го смятам 10000/12=833 ...
#9 | 05.02.2015, 10:31
Публикации: 17 / 0
да да, имало е осигуровки, удържани и от лицето и от платеца на доходи - става въпрос за 3-месечен доход от ГД
просто неправилно описах в питането
Благодаря за отговора
#10 | 05.02.2015, 10:32
Публикации: 7220 / 1079
Тогава какви ЗО сте изравнявали? Доходи от наем? Други ГД?
Е, предполагам си знаете...
#11 | 19.02.2015, 15:29
Публикации: 87 / 2
и аз да попитам за моя СОЛ. през 2013г. е работил на труд. договор до м.06 и е осиг. на макс. осиг.доход, има доход от наем на МПС и започва да се осигурява в ЕООД от м.06.2013г. Няма получен личен труд. През 2014г. се осигурява на 420лв и получава за личен труд - 420лв. За 2015г. на колко трябва да се осигурява? Мисля, че на 420лв отново, защото през 2013г. няма доходи като СОЛ, а само по ТД и наем.
#12 | 19.02.2015, 15:46
Публикации: 2508 / 285
Добре де, колко пъти да споменаваме инструкциите на НОИ по въпроса...
Да не говорим, че са пет реда по-нагоре цитирани...
#13 | 19.02.2015, 15:55
Публикации: 87 / 2
да видях и търсих инструкцията но не мога да я открия
#14 | 19.02.2015, 16:16
Публикации: 1 / 0
Здравейте, моля за помощ - ЕТ е взел под наем търговски обект от физическо лице на което плаща наем и същия търговски обект го отдава под наем на друг   ЕТ от който  получава наем, та кое приложение трябва да попълня - ЕТ няма друга дейност!
#15 | 19.02.2015, 16:54
Публикации: 2041 / 250
да видях и търсих инструкцията но не мога да я открия

- за едноличните търговци облагаемият доход е този, който са декларирали в Приложение 2, част III, ред 9.1 от данъчната декларация;
- за собствениците или съдружниците в търговски дружества и физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества, които декларират доходи от извършване на услуги с личен труд в тези дружества, облагаемият доход е този, който са декларирали в Приложение 3, част I, Таблица 7, ред 7.10 (и/или в Приложение 3а, част I, Таблица 7, ред 7.10 – в случай, че за лицата е определено като приложимо българското осигурително законодателство по реда на Регламент 1408/71) от данъчната декларация;
- за лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, както и регистрираните земеделски производители, за доходите си от продажба на произведени и преработени продукти от земеделската им дейност, облагаемият доход е този, който са декларирали в Приложение 3, част I, Таблица 4, ред 4.13; доходите, декларирани в Таблица 5, ред 5.10 и Таблица 6, ред 6.10 (и/или доходите декларирани на същите редове в Приложение 3а в случай, че за лицата е определено като приложимо българското осигурително законодателство по реда на Регламент 1408/71) от данъчната декларация;
- за самоосигуряващите се, които упражняват дейности, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, облагаемият им доход е този, който са декларирали в Приложение 7, част II, редове 4, 6, 8 и 10 от данъчната декларация.
С оглед определянето на минималния месечен размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2011 г. следва да се има предвид, че в облагаемите доходи се включват само доходите от дейността, в качеството им на самоосигуряващи се. Когато те са декларирали облагаеми доходи като самоосигуряващи се лица, в повече от едно приложение от данъчната декларация, облагаемият доход е равен на сбора от тях. В облагаемите доходи на самоосигуряващите се за 2009 г. не се включват доходите по граждански правоотношения, получени извън дейността, за която са регистрирани, не се включват авторските възнаграждения и всички останали облагаеми доходи, които са декларирани в данъчната декларация, но не са получени в резултат от упражняване на дейността им като самоосигуряващи се.
#16 | 19.02.2015, 18:43
Публикации: 87 / 2
много благодаря! За моя СОЛ е 420 лв, защото другите обл.доходи не са от дейността му като СОЛ.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове