Новият Закон за счетоводството на ИДЕС или лобизъм в 12 без 10

06.02.2015, 08:51 49889 37
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

06.02.2015, 08:51
Публикации: 493 / 170
Администратор на сайта
Тихомълком, почти в последния момент Институтът на дипломираните експерт счетоводители (ИДЕС) внесе в Министерство на Финансите нов лобистки Закон за счетоводството, защитаващ частните корпоративните интереси на шепа одитори, който касае счетоводството на малкия и среден бизнес в България. Законът трябва за бъде гласуван и приет до 20 юли тази година и да влезе в сила от 01 януари на 2016 година. С предложения нов Закон за счетоводството от ИДЕС, внесен в Министерство на финансите можете да се запознаете от тук.

В своя проект ИДЕС предлага създаването на нова структура на държавна издръжка, наречена "Национален съвет по счетоводство", която да харчи парите на обеднелия и без това бюджет на държавата, и която ще е поредната такава, която българският данъкоплатец трябва да издържа.

Предлага се въпросния съвет да бъде изцяло доминиран от ИДЕС, както и да има неограничена власт. В чл. 23 на закона е записано, че всички институции, органи и лица в държавата ще бъдат длъжни да оказват съдействие и предоставят всяка информация, която председателят пожелае, в противен случай са заплашени от глоби.

Това предложение на ИДЕС идва на фона на основните проблеми за решаване на държавата в дългосрочен план - огромната "дупка" в бюджета и плашещите нива на публичния дълг, и въпреки намерението на правителството да се ограничат разходите за персонал с 10% в бюджетната сфера, което е свързано със съкращения в администрацията. В програмата на правителството е записано, че в своя 4-годишен мандат правителството ще се стреми да преструктурира разходите, да реформира публичния сектор и да поддържа ниски нива на дълг и дефицит.

Апетитите на ИДЕС да контролира и ръководи счетоводната професия не са от вчера или днес. През изминалите години наблюдаваме постоянни опити на хора от одиторските среди да овладеят счетоводната професия в България. Вместо да се занимава със счетоводната професия, ИДЕС трябва много добре да се фокусира върху одиторската, както с качеството на одитите в България, защото цялото българско общество понесе удар и огромни щети от фалита на КТБ, заверявана от одитори години наред. Припомняме, че наскоро бяха наложени глоби в особено големи размерина отделни одитори и одиторската компания КПМГ България , заради одитите на КТБ, като за малко да се стигне до отнемане за лиценз й. Мълчанието на ИДЕС по темата с глобите и одитите е пълно.

В този смисъл, нищо добро не очаква малкия бизнес в България, ако държавата позволи на ИДЕС, която ръководи одиторската професия, да ръководи и счетоводната такава.

Парадоксът е, че поводът за новия Закон за счетоводството е Директива 2013/34/EС, наричана новата счетоводна директива, чиято цел е всъщност да облекчи отчетността на малките и средни предприятия, а не да я усложни, както се предлага в гореспоменатия проект. Но ведно с необходимите промените по транспониране на новата счетоводна директива, се прави опит за овладяване на счетоводната професия от ИДЕС.

Новата счетоводна директива е една полезна европейска директива за малкия и среден бизнес в България, ако бъде въведена в националното законодателство, без да бъде изкривяван нейният дух, чрез така разписаните текстове в новия Закон за счетоводството, предложен от одиторите от ИДЕС.

Директива намалява изискванията към финансовите отчети на малките предприятията и дава възможност на държавите членки да се възползват от редица облекчения за тях. В несъответствие с нея, в проектът на ИДЕС няма залегнали така необходимите освобождавания от административна тежест за малкия бизнес, като по този начин България няма да се възползва от облекченията, предвидени за малките и микро предприятията в тази важна европейската директива .

Директивата препоръчва следното:
Годишните финансови отчети на малките предприятия не следва да подлежат на споменатото задължение за извършване на одит, тъй като одитът може да представлява значителна административна тежест за тази категория предприятия, като същевременно в много от малките предприятия едни и същи лица са както акционери, така и управители, и затова не се нуждаят особено от това трета страна да гарантира достоверността на финансовите отчети.

В противоречие на това, почти всички малки предприятия в България да подлежат на одит, предлагат одиторите в своя проектозакон, внесен в Министерство на финансите.

Директивата въвежда единни критерии в държавите-членки за микро, малки, средни, големи и предприятия от обществен интерес.

Малките предприятия, според директивата са предприятия, които към датите на балансите си не надхвърлят праговете по най-малко два от следните три показателя:
а) обща сума на баланса: 4 000 000 EUR;
б) нетен оборот: 8 000 000 EUR;
в) среден брой на служителите през финансовата година: 50.

Като основни цели и приоритети в програмата на правителството са предвидени да се провежда политика в подкрепа на малките и средни предприятия и подобряване на бизнес средата в България чрез пълно съобразяване на законодателството, което се приема или изменя, с нуждите на малките и средните предприятия.

Това, което предлага ИДЕС като нов Закон за счетоводството, освен че изкривявана духа на европейската Директива 2013/34/EС, то е в пълно противоречие на поставените цели и приоритети, залегнали в документа ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 -2018 Г.

Асоциацията на специалицираните счетоводни предприята също счита, че подобни законови постановки и стъпки не са от полза нито за държавата, нито за малките и средни предприятия, нито за счетоводителите, нито за счетоводните предприятия, които съставят най-голямата част от финансовите отчетите на предприятията в България.

Напомняме, че през Октомври 2014 година Европейската комисия обяви започването на оценка на националните разпоредби за достъп до свободните професии в националите законодателство на страните-членки и публикува поредния си доклад. Преди няколко месеца Комисията за защита на конкуренцията също се застъпи за повече конкуренция в областта на свободните професии. От години Института за пазарна икономика пише и коментира тежкото регулиране, ограничаването на конкуренцията и ощетяването на потребителите в редица гилдии, особено това, което наложено в одиторската. Още повече, че докладите на ЕК показват, че свободните професии в България са едни от най-регулираните в ЕС.

Подчертаваме, че препоръките на ЕК са за опростяване на регулаторната и административната среда, особено за малките и средните предприятия, като се подчертава важността на една опростена, стабилна и най-вече предсказуема и дългосрочна нормативна уредба.

В този смисъл, въвеждането на новата счетоводна директивата в законодателството на България не трябва да усложнява условията за работа на малкия и среден бизнес, а напротив да бъде реализирано в целите и духа на Директива 2013/34/ЕС, като се използват всички възможности за облекчаване на микро и малките предприятия, предвидени в нея.


Материалът е публикуван след излизането му и във вестник “Капитал” тук.

Свързани теми:
АССП: Одиторите не предложиха адекватни облекчения за малките предприятия в ЗСч
#1 | 06.02.2015, 11:36
Публикации: 6310 / 1021
Благодаря, че ни информирате.
Важно е да знаем какво ни с готви.
Приемането на безумни закони е първа грижа на българския Парламент.
#2 | 06.02.2015, 11:39
Публикации: 2 / 0
Благодаря ви за това, че винаги ни информирате навреме с точна и вярна информация. Ще се радвам да споделите как може да се противопоставим на приемането на този законопроект. Хубав ден!
#3 | 06.02.2015, 11:41
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Още не се е стигнало до парламента. ИДЕС е внесъл този закон в Министерство на финансите. А дали МФ го ще го предложи на правителството е друга работа. С промените, свързани с Директивата обаче някои ще се опитат да си прокарат лобистките интереси, които нямат нищо общо с нея.

В сайта на правителството вече съобщиха, че се очаква нов Закон за счетоводството. Трябва да го видим, но не в 12 без 10. Нали сме прозрачни и в услуга на бизнеса...
#4 | 06.02.2015, 12:28
Публикации: 6959 / 1022
Все пак трябва да се признае, че този проект е значително по-добър от предходния :)
Дано докато влезе в пленарна зала да стане още по-добър.
#5 | 06.02.2015, 12:30
Публикации: 70 / 29
Таймингът не е случаен, да не мислят, че като приключваме годината и захващаме измененията в новата, ще го проспим това.

Искам само да добавя, че хората, на които МФ е възложило внедряването на директивата, са само членове на ИДЕС - т.е. тези, които са най-много заинтересувани, да няма облекчение на отчетността.
В този смисъл резултатът не е изненадващ...

Най-големият проблем на проекта за закон и най-необяснимото в него е РАЗЛИКАТА между критериите за малки предприятия и критериите за одит - ЗАЩО Е ТАКА?
Очакван отговор - защото сме най-бедни и такива трябва да си останем.

На бизнеса - честито отпадане на графика за отпуските!
#6 | 06.02.2015, 12:47
Публикации: 206 / 38
доста смотан проект в някои отделни части, кой знае откога са го подготвяли щом са си заложили заплатите за този Съвет по счетоводство да почнат да ги получават още от април 2015

а иначе критериите за малки предприятия по Директивата са ги включили само от кумова срама, колкото сигурно да се позоват на нея за нуждата от нов закон, очевидно е, че тези критерии за нищо не играят, защото са вдигнали със съвсем малко досегашните прагове за одит; и ми направи впечатление как изрично се иска промяна в ТЗ относно одитите на АД-тата - то излиза, че според досегашния текст независим одит не е необходим, защото законово се изисква само "проверка" на годишния отчет

текстовете на някои членове са доста неясни, или оплетени - би било срамота да се приемат в такъв вид

единствените положителни спрямо сегашния закон постановки, които открих са за срока за съхранение на счетоводни документи (по-ясно е формулирано), и задължението на контрагент да предоставя информация във връзка с потвърждение на разчети, без да иска заплащане - както например в момента банките събират големи такси, за да потвърдят салда по банкови сметки

изобщо, да се надяваме, че ще има публично представяне и обсъждане на проекто-закон, който практически касае всеки стопански субект в страната


#7 | 06.02.2015, 12:49
Публикации: 138 / 34
Този национален съвет на счетоводителите ми се вижда като замазване на очите.
Създаде ли се, ще се почвнат извисквания от него, поставящи одиторите пред счетоводителите.
Не желая предцедател на тази професия, да са хора, които си затварят очите за млрд-и, които се плащат после от данъкоплатците.
Не смятам че точно в момента одиторката професия в България има престижа, за да представлява всички нас.
С този закон ще се прокара нещо, което после ще използват и за сега виждам в това лице този "Национален съвет"...
Не ми се видя да са завишени значително изисванията за задължителен одит. Но нормално, все пак е писан от ИДЕС.


пп: Ако АССП не излезне с някаква ясна позиция до МФ, се притеснявам че ще си го приемат като нищо.
Не смятам че в МФ има много специалисти или в парламента, които точно да разбират от нашата професия.
По-скоро има лоби на  одиторите.
#8 | 06.02.2015, 13:29
Публикации: 2 / 1
Това е един прекрасен сайт, който ни помага безкрайно и професионално, искам да благодаря за тази информация, и ако е необходимо да се включим повече колеги в защита на Счетоводната професия и ако е необходимо по някакъв начин да се противопоставим.
#9 | 06.02.2015, 13:39
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Благодаря. Стараем се, да ви информираме за всичко важно.

Нека видим проекта, който ще представи Министерство на Финансине официално и предлагам да направим общо писмо, което всеки да подкрепи.
#10 | 06.02.2015, 15:40
Цялата Директива 2013/34/ЕС, както е написала Катя, е в духа "мисли за малките". В директивата има дефинирани четири категории предприятия, според критериите, които покриват:

- микропредприятия;
- малки предприятия;
- средни предприятия;
- големи предприятия;

Микропредприятията са предприятията, които към датите на балансите си не надхвърлят праговете по най-малко два от следните три показатели:

- Обща сума на баланса  EUR 350 000;
- Нетен оборот EUR 700 000;
- Среден брой на служителите през финансовата година – 10;

По данни от НСС в България над 95% от предприятията са микропредприятия.

Интересно обаче как в проекта на Новия Закон за счетоводството, изобщо в чл. 25 няма точка и дефиниция на понятието "микропредприятие".

Това съответно не дава възможност именно на микропредприятията да се възползват от всички облекчения, които предвижда Директивата, и да водят облекчена форма на отчетност.

В същото време има глава втора, с която се създава Национален съвет по счетоводство, който има доста широки правомощия.

Има и създадени много добри текстове, но като цяло моето мнение е, че този закон има съществени разминавания с духа на Директивата и трябва да се направят важни промени, преди да бъде гласуван в НС.

#11 | 06.02.2015, 16:44
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Безсрамно и национално безотговорно е, че в предложения закон, ИДЕС тотално са изключили микропредприятията като понятие. И затова никакви облекчения не са въвели от предвидените в Директивата за малкия бизнес. А има много добри възможности по директива, но явно вносителите не искат България да се възползва от тях. Или въобще не им пука.

Гледам, че от кумова срама са вдигнали леко критериите за одит, но пък са написали да не се гледат 2 последоватални години както досега, а само една година - тоест повече такси да събират.

Това, което прави грозно впечатление е как целият закон се върти около създаването на Национален съвет по счетоводство. Очевидно вносителите искат да се наредят в него и чрез бюджета, курсове и семинари да си докарат допълнителни доходи.
#12 | 06.02.2015, 16:57
Публикации: 8 / 2
Изключително уважавам професионалния Ви подход !Надявам се да се намери начин адекватно да се противопоставим на лобито на одиторите и то да  е последвано от успех! Крайно време е на професионалната счетоводна дейност да се отреди подобаващото и място!
#13 | 06.02.2015, 17:03
Публикации: 638 / 128
Изключително интересен е поривът на компрометирани институции и организации като КФН, БНБ, ИДЕС участвали с действия или бездействия в най - крупния обир на десетилетието да коват закони, да спретват национални съвети, да  " отговарят и следят за процеса на хармонизация на българското счетоводно законодателство с европейското счетоводно законодателство"  при положение, че внасят законопроект за нов Закон за счетоводството, с който газят директно принципи и директиви, разширяват задълженията на бизнеса, и го товарят с излишни плащания, които са в интерес единствено на членовете на ИДЕС.

Докога ще се пренебрегва общественият интерес в името на някаква масонска групица, която е решила, че ще си внася закони без широко обществено обсъждане, без мнението на гилдията и бизнеса, за да си подсигури едно безгрижно и добре обезпечено бъдеще на гърба на обществото?
#14 | 06.02.2015, 23:47
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Не мога просто... Сега чета, че лауреатите от ИДЕС в писмото, с което са входирали творението си, предлагат "отчетния период по ЗСч, да не съвпада задължително с календарната година" и продължава: "Съзнаваме сериозността на въпроса и влиянието му върху публичните финанси, като считаме, че това ще е сериозна стъпка за подобряване на финансовата отчетност в страната."

Аргументът им е, че в повечето държави-членки на ЕС било така (което, разбира се, не е вярно).
Титани на счетоводната мисъл!

Защо трябва да е просто, като може да е сложно, а?
#15 | 07.02.2015, 00:36
Публикации: 8 / 2
Крайно време беше. Голямо браво на вносителите, дано да го приемат.

След като за последните 20 години, счетоводителите не успяха да се обединят... съвсем в реда на нещата е одиторите да "оглозгат" каквото могат.

Истината е, че в професията има страхотни специалисти, и пълни льохмани, истината е, че цената не е гаранция за качество...

За последните 20 години, счетоводителите, НЕ успяха сами да измислят как да регулират професията си от всякакви случайни елементи. Ако не ми вярвате опитайте, аз лично съм правила следния експеримент:

Взимаме една малка фирма, и пращаме запитване за цена на счетоводни услуги, запитването е към СК от произволно избрани сайтове.
Фирмата е примерна подавам следната информация:
документооборот около 50 докум. на мес.
персонал 1 собственик и 1 наето лице
с ДДС регистрация
годишен оборот 50 - 60К
Цените които получих, като оферта бяха от 50 до 350 лв./мес.
Междудругото се направих на кретен в един НАП, наговорих едни сърцераздирателни глупости от типа, една моя приятелка, бизнеса хич не върви.. къде да се търси счетоводител.... еми на мига една от данъчните ми обясни, че видиш ли имали пенсионирана колежка която "водела" фирми, и като бивш кадър, по презумпция е много в час.... офертата беше 30 кинта... е ако наистина имах подобна фирма и можех да се пазаря, гаранция и на 20 щеше да падне...

та в този ред на мисли, не разбирам, защо някои хора изобщо се възмущават, че група хора си имат гилдия и лоби... по скоро трябва да се възмущават, че в илюзорната гилдия на счетоводителите ситуацията е куче влачи, диря няма

Поздрави

#16 | 07.02.2015, 11:11
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Ако под "обединение" разбирате да имаме картелни споразумения за минимални цени, то да Ви кажа, че това всъщност е противозаконно.

Няма нищо по-добро от свободния пазар и конкуренцията.
 
В този връзка Европейската Комисия критикува България за вредна намеса в свободните професии. Спускането на минимални цени, тарифи и квоти пречи на конкуренцията.

Това сочи нов доклад на Европейската комисия, публикуван в края на септември миналата година. Той анализира условията за работа на адвокати, архитекти, инженери, брокери, оценители, съдебни изпълнители, нотариуси и други "свободни" гилдии в страните от ЕС.

ЕК този път се фокусира основно върху четири професии - адвокати, одитори, архитекти и инженери.

Писали сме по темата: www.kik-info.com/articles/forum-news2/EK-IPI-KZK-Svobodnite-profesii-u-nas-sa-prekaleno-regulirani-i-tova-e-vredno.76025.php
#17 | 07.02.2015, 11:35
Публикации: 70 / 29
Аз не се възмущавам, че има гилдия с лоби, а че това лоби на тази гилдия пречи на общественото развитие и занимава обществото с глупости. Вече май повече от година. Възмущавам се също, че Министерството на финансите е възложило работата по тази директива точно на тази гилдия, защото е ясно, че точно тя никога няма да позволи опростяване на правилата. Тази гилдия не можа да разбере, че сече клона, на който седи. Това са може би хората, които по времето на "соца" са писали методологията на счетоводството - не знам помните ли, ама си имаше точно разписана статия за всяка стопанска операция -  и сега си мислят, че може да стане пак същото, потънали в мечти за младостта си.

Дейността, която сте описали, докато сте търсили оферта, не предполага обществена значимост. 50-60 хиляди за две заети лица – 2 души едва си изкарват хляба, значи.
Относно разликата в офертите - нормално е. Да питаме ли Триумф защо продават бельо за 150 лв, когато в магазинчето до нас има за по 6 лв... Аз мога да си питам и да си говоря с приятелките по темата, но ОБЩЕСТВОТО това не трябва да го занимава. Трябва ли да има съюз на търговците на бельо - НЕ. Същото се отнася и за счетоводителите.
Счетоводството обслужва бизнеса. Като няма бизнес няма и счетоводство. А нашето счетоводно и данъчно и прочие законодателство пречи на бизнеса. Всякакви регулирани цени на нашия пазар, при нашите мащаби и обороти, е безумие. Вижте одиторите - сами си изяждат хляба, защото първо не предлагат никакъв полезен продукт, второ имат регулиран пазар. Ние вървим по този път. 99 процента от бизнеса само поради мащабите си изобщо не се интересува от отчети и така трябва да бъде. Ние отиваме и казваме: дай едни пари да ти направя едни сложни отчети, които на никой не са му притрябвали, ама закона ги иска. Еми естествено, че бизнеса ще търси ниска цена за нещо, което не му трябва. И ще търси други - незаконни - начини да се "оправя". Ние, счетоводителите, сме се нагърбили с всички идиотии по законите и не успяваме да обясним на бизнеса, че тези тъпотии са НАПЪЛНО ненужни и на държавата и бюджета и трябва да отпадат под натиска на обществото. Пример - смяната на касовите апарати и връзката с НАП, дето щеше да е ежедневна, ама друг път. Извън увеличените приходи на предлагащите касови апарати и връзка с НАП има ли и колко е прихода за бюджета от тази мярка и колко търговци минаха в черния сектор след въвеждането на тази мярка? Никой не пита и никой не отговаря защо платихме тази цена. И само това да беше...
Бъдещето на нашата професия ще го има ако настояваме за прости закони, никаква отчетност за малките фирми извън осигуровки, данъци по ЗДДФЛ и ЗДДС, и опростяване на начина на изчисляване, внасяне и отчитане на тези плащания към бюджета. Бизнесът/обществото не само трябва да знае за какво плаща, а и да вижда ПОЛЗАТА.

И това, което най-силно ме възмущава, е че света върви напред, а ние въртим едни стотинки и отчети и ЗАТЪВАМЕ в тъпотия  и мизерия. 
От Европейския съюз ВСЕ ОЩЕ ни махат: "Елате и вие тук в белия свят, хубаво е! Молим ви се!", но ние си шляпаме в калта и се чудим как да се "уредим" някак си, вместо да поработим, да потичаме, и да мръднем малко напред. А, да, за да стане това, обаче, трябва някои хора да "пуснат кокъла", и да дадем път на кадърните, напредничавите и работливите хора. Само такива хора могат да ни дръпнат напред.

Скрит текст :
#18 | 07.02.2015, 13:18
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
За каква представителност претендират от ИДЕС, като са точно 693 одитора на кръст.
#19 | 07.02.2015, 13:36
Публикации: 272 / 8
Това е един прекрасен сайт, който ни помага безкрайно и професионално, искам да благодаря за тази информация, и ако е необходимо да се включим повече колеги в защита на Счетоводната професия и ако е необходимо по някакъв начин да се противопоставим.
Наистина най-прекрасният сайт за счетоводители!
Подкрепям идеята за обединение на счетоводителите и да защитим Счетоводната професия!
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове