Изчисляване на ддс

08.04.2015, 10:02 25332 27
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

08.04.2015, 10:02
Публикации: 592 / 11
Здравейте,

Четох няколко примера за определяне на ддс, при сделки за продажба на имот. Има два различни метода. Според мен първият е верен, но да попитам и вас.
Примерно : продажба на имот за 1000 лв с ддс по НА, 300 лв такси ( нотариална, вписване;данък към Общината).
Според една разработка на Кондарев, ддс-то се определя: Д=1300*20/120=216,67
Според разработка на balans.bg ддс-то се определя: цената без ддс на сденката + таксите и от там се изчислява: 833,33+300=1133,33  1360-1133,33=226,67 е данъка
 Кой е правилният метод ?
#1 | 08.04.2015, 10:08
Публикации: 592 / 11
Прикачвам двете разработки.
Сумите за получаване също се различават :
1. действително, колкото ще се получи - tita
2. Сбор ( по-голямата сума) -balans.bg
Моля за мнения !
#2 | 08.04.2015, 10:09
Публикации: 592 / 11
От tita
#3 | 08.04.2015, 11:27
Публикации: 6324 / 1030
Здравейте,
Първото, което прави впечатление е, че примерите са с различно "условие на задачата" - при Баланса в НА е записано изрично, че цената е без начислен данък, а при Тита в НА е посочена цената с включен данък.
Най-разпространения начин на уговаряне на сделка е да не се упоменава дали данъкът е включен или не и тогава се приема, че е включен в общата цена.

Предвид горното примерът на Баланс е напълно коректен от гледна точка на зададените параметри.

Кондарев е уважаван данъчен консултант, но не съм много убедена, че данъчната основа следва да се получи като се прибави 27 030 такси към цената с данъка и после се раздели на 1,2 (1 227 030 / 1,2 = 1 022 525) и данъкът е 204 505.
Ще се обоснова:
Скрит текст :

Увеличението по чл.26, ал.3, т.1 се прави върху ДО, която в случая е 1 000 000 и се получава ДО по чл.26, ал. 3 = 1 027 030 и данък 205 406
#4 | 08.04.2015, 14:19
Публикации: 592 / 11
В сума за получаване, в примера на Баланс, не трябва ли да е 120 000, а не както те са записали 120 560 лв ?
#5 | 08.04.2015, 14:25
Публикации: 9659 / 1645
В тази тема си струва да се задълбочим малко в двата варианта, защото не мога някак да приема, че И.Кондарев ще даде неверен съвет по въпроса. Трябва да се прочете по-задълбочено и чл.53 ал.1 ППЗДДС и да се обмисли.
#6 | 08.04.2015, 22:19
Публикации: 9659 / 1645
В двата примера от прикачените файлове продажбата на сграда в единия случай е с договорена цена без ДДС, а в другия случай - с включено ДДС .

При варианта с цена без включено ДДС  имаме прилагане на чл.67 ал.1 ЗДДС:
"Чл. 67. (1) Размерът на данъка се определя, като данъчната основа се умножи по ставката на данъка."
В разработения вариант от Баланс БГ е приложено точно това и правилно е изчислено ДДС съгласно чл.53 ал.1 ППЗДДС :
" Чл. 53. (1) Размерът на данъка за всяка доставка се определя по следната формула:

Д = (ДО x ДС) / 100 , където:

Д е размерът на данъка за конкретната доставка;
ДО - данъчната основа на конкретната доставка;
ДС - съответната данъчна ставка."

В този вариант имаме определяне на данъчна основа и формирането и съгласно изискванията на чл.27 ЗДДС .


При втория вариант имаме цена с включено ДДС и съответно е в сила чл.67 ал.2 ЗДДС и съответно е приложим чл.53 ал.2 ППЗДДС за изчисление на данъка.

" (2) Когато съгласно закона данъкът се приема за включен в обявената или договорената цена, размерът на данъка се определя по следната формула:

Д = (Ц x ДС) / (100 + ДС) , където:

Д е размерът на данъка за конкретната доставка;
Ц - договорената цена с включен данък или обявената цена на дребно по конкретната доставка;
ДС - съответната данъчна ставка "

Следва да обърнем внимание , че в този случай не определяме данъчна основа, а изчисляваме ДДС като тръгваме от договорената цена.
Намирам, че даденото решение на въпроса от И.Кондарев точно следва чл.53 ал.2 ППЗДДС . В случая не следва да говорим въобще за формиране на данъчна основа по чл.27, а направо изчисляваме дължимия ДДС.


Мисля, че в тези две разработки имаме не два варианта на един казус, а два различни казуса, изискващи приложение на различни членове от ЗДДС и ППЗДДС.В случая , за който е зададен въпросът става дума за цена с включено ДДС и следва да се приложи чл.53 ал.2 за определяне на данъка и съответно това е илюстрирано от И.Кондарев.

Това е мнението ми, но би било добре да се получи дискусия, защото въпросът е интересен. Четох различни материали , че много не са съгласни с мнението на Кондарев, но не намерих никъде логична обосновка защо ?

#7 | 09.04.2015, 07:25
Публикации: 6324 / 1030
Елементарно, делфинче :smile1:

Уловката е в това, кое е цена.
Цената е написаната в НА, а таксите са разход за онзи, който ги плаща.

В примера на Кондарев цената е 1 200 000 и по правилото на чл. 53, ал. 2:
Д = (Ц x ДС) / (100 + ДС) = 1 200 000*20/120 = 200 000

Ама без да се приложи чл. 26, ал. 3, т. 1, който изрично указва, че с таксите се увеличава данъчната основа, а не цената.
#8 | 09.04.2015, 07:41
Публикации: 9659 / 1645
Елементарно, делфинче :smile1:

Уловката е в това, кое е цена.
Цената е написаната в НА, а таксите са разход за онзи, който ги плаща.

В примера на Кондарев цената е 1 200 000 и по правилото на чл. 53, ал. 2:
Д = (Ц x ДС) / (100 + ДС) = 1 200 000*20/120 = 200 000

Ама без да се приложи чл. 26, ал. 3, т. 1, който изрично указва, че с таксите се увеличава данъчната основа, а не цената.

Да, така е, Ирена - уловката е в цената. В разработката на И.Кондарев тази цена е по НА 1 200 000 , но за стойност във формулата прилага 1 200 000 + 27 030  = 1 227 030 . Вероятно изхожда от това, че в случая приема, че разходите ще бъдат заплатени от получателя по сделката и за него това е договорена цена по сделката. На практика така формира договорената цена.
И да, не следва да приложим чл.26 за формиране на данъчната основа, защото тука въобще не търсим такава.
В смисъл разбирам го така - договорената цена е тази по НА плюс разноските по прехвърлянето, които са уговорени да се платят от получателя .  :smile1:

Ще се поразровя за някакви други примери за или против .......

#9 | 09.04.2015, 08:07
Публикации: 6324 / 1030
Дори да приемем, че в НА е описано за чия сметка са разходите, те не се включват в цената и купувачът не ги плаща на продавача фактически, защото продавачът ги дължи на съответната администрация.
 Освен това, един член пролет не прави :smile1: (да се усмихнем на хубавото време днес!)

Никой не е отменял НСС-16:
Първоначална оценка на дълготрайни материални активи

               4. Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи.

               ........................ ..
               4.3. Административните и други общи разходи не се включват в първоначалната оценка, освен ако са пряко свързани с придобиването или привеждането на дълготрайния материален актив в работно състояние.
#10 | 09.04.2015, 08:30
Публикации: 9659 / 1645
Аз напълно разбирам съображенията ти, несъгласието с Кондарев е и в много други мнения, които срещам в други дискусии, но нещо не ми дава мира, както се казва, да го приема на 100 процента. Сякаш ми се иска да разбера неговата идея за нещата, защото много уважавам коментарите му. Може би нещо ни убягва........знам ли
#11 | 09.04.2015, 10:11
Публикации: 6324 / 1030
Доколкото разбирам интересът ти към темата е повече теоретичен.

Моите съображения, да се придържам към изложения от мен начин на изчисление, са чисто практически.
При начина на Кондарев сумата на начисления данък е по-малка. Съблазнително е да го ползвам и да се позова на него, но не съм убедена, че авторитетът му ще е достатъчен аргумент пред НАП и одитора, които до момента приемат за верен моя начин.

За да не подведа клиентите си, предпочитам да се доверя на мнението на методолозите от НАП, което смятам да потърся по въпроса в близко време, за да го имам "черно на бяло" и да го предоставя на колегите.
#12 | 09.04.2015, 10:18
Публикации: 9659 / 1645
Доколкото разбирам интересът ти към темата е повече теоретичен.

При начина на Кондарев сумата на начисления данък е по-малка.

За да не подведа клиентите си, предпочитам да се доверя на мнението на методолозите от НАП, което смятам да потърся по въпроса в близко време, за да го имам "черно на бяло" и да го предоставя на колегите.

Да, чисто теоретично ми е интересно.
Защо обаче ДДС при начина на изчисление на И.Кондарев да е по-малък ?
Точно обратното - по-голям е, Ирена, защото към цената по НА прибавя и таксите и тази цена дели на 6 за получаване на данъка .
#13 | 09.04.2015, 13:39
Публикации: 6324 / 1030
Кондарев:[/i]

В числителя на формулата към величината „Ц” (цената по сделката с включен ДДС) трябва да се добави и размера на дължимите за прехвърлянето на апартамента данъци и такси (в случая той е 27 030 лв.). И получената сума, която в конкретната ситуация ще е 1 227 030 лв., да се умножи по числото 20 и да се раздели на 120, или за по-лесно – направо да се раздели на числото шест.
Така полученият резултат (204 505 лв.) е равен на размера на данъка, подлежащ на начисляване за облагаемата продажба на апартамента.

irenabrili

Увеличението по чл.26, ал.3, т.1 се прави върху ДО, която в случая е 1 000 000 и се получава ДО по чл.26, ал. 3 = 1 027 030 и данък 205 406

В повече 901 лв.

#14 | 09.04.2015, 16:40
Публикации: 9659 / 1645
Получи се някакво недоразумение. Коментираме варианта, при който в цената е включено ДДС. В случая 1 200 000 . Прибавяме при варианта на И.Кондарев 27 030 лв. и става 1 227 030 лв. съответно ДДС в размер на 204 505 лв.. Тука въобще не говорим за изчисление от рода на 1 200 000 /6 + 27 030 , защото при включено в цената ДДС съгласно чл.53 ал.2 не търсим въобще данъчна основа, а изчисляваме данък.

Няма място за съпоставяне на ДДС / повече или по-малко / .

Имах пред вид в по-горния си пост, че ако не се съгласим с Кондарев и приемем, че договорената цена е тази по НА, както ти го тълкуваш / без прибавянето на 27 030 / и изчислим от 1 200 000 лв. ДДС-то като разделим на 6 то полученият данък е 200 000 и не е по-голям.

Поне в основното трябва да сме съгласни, че трябва да разделим договорената цена на 6 , за да се получи ДДС-то, а въобще не търсим данъчна основа, че и да я увеличаваме с таксите по прехвърлянето.Чл.53 ал.2 е категоричен в този случай.

Друг е въпросът дали договорената цена е 1 200 000 по  НА или е тази, която предлага И.Кондарев - увеличената с таксите в размер на 1 227 030 .
Конкретният въпрос изисква изчисляване на ДДС по чл.53 ал.2, а не данъчна основа по чл.53 ал.1 и от нея изчисляване на ДДС .#15 | 09.04.2015, 16:50
Публикации: 9659 / 1645
"Тука въобще не говорим за изчисление от рода на 1 200 000 /6 + 27 030 , защото при включено в цената ДДС съгласно чл.53 ал.2 не търсим въобще данъчна основа, а изчисляваме данък."

да се чете

 Тука въобще не говорим за изчисление от рода на 1 200 000 /1.2 + 27 030 , защото при включено в цената ДДС съгласно чл.53 ал.2 не търсим въобще данъчна основа, а изчисляваме данък.


Нека и други се включат с мнение.
#16 | 09.04.2015, 20:21
Публикации: 333 / 37
Според мен изчисленията на Кондарев не са коректни. При такива изчисления излиза че ДДС е включен в данъка по ЗМДТ и таксите защото на практика той ги дели на 6 за да получи ДО, а в случая трябва с тях да се увеличи данъчната основа .  Според мен първо трябва да се намери данъчната основа на апартамента, след това тази данъчна основа да се увеличи с данъците и таксите.
Цената на апартамента е 1 200 000 с ДДС Данъчна основа 1027030 ДДС 205406
#17 | 09.04.2015, 20:49
Публикации: 9659 / 1645
 Според мен първо трябва да се намери данъчната основа на апартамента, след това тази данъчна основа да се увеличи с данъците и таксите.


Само обърни внимание, че когато сме в хипотезата на чл.67 ал.2 ЗДДС отиваме на чл.53 ал.2 от ППЗДДС и там въобще не става дума за данъчна основа, а за изчисляване на данък от договорената цена. Не формираме изобщо данъчна основа .

И пак си кажи мнението . :smile1:

/ Ако искаме да се убедим , че И.Кондарев не е прав нека е с издържани доводи /
#18 | 09.04.2015, 21:10
Публикации: 333 / 37
Само обърни внимание, че когато сме в хипотезата на чл.67 ал.2 ЗДДС отиваме на чл.53 ал.2 от ППЗДДС и там въобще не става дума за данъчна основа, а за изчисляване на данък от договорената цена. Не формираме изобщо данъчна основа .

И пак си кажи мнението . :smile1:

/ Ако искаме да се убедим , че И.Кондарев не е прав нека е с издържани доводи /
Това е ясно.
Цената е  1 200 000лв с ДДС /чл.67,ал.2 от ЗДДС/ отиваме към чл.53,ал2 от ППЗДДС
и получаваме данък 200 000 съответно ДО 1 000 000 лв. Данъчната основа я търсим защото в чл.26 изрично се казва че ДО се увеличава със .............  Следователно ние трябва да увеличим ДО с 27030 и една след това да търсим данъка.
Изчислението може да се направи и по друг начин:
1 200 000 с ДДС
27030 увеличение на ДО или с ДДС 32436
Обща цена с ДДС 1232436 ето тук вече наистина сме в хипотезата на чл.53 от ППЗДДС
ДДС = 205406 лв
#19 | 10.04.2015, 08:27
Публикации: 6324 / 1030
Към Делфин:
Защо трябва да оборваме Кондарев? Защо не обърнем въпроса и не докажете с аргументи къде е грешката в моя начин на изчисляване? (това Ви го предлагам, за да си разнообразите дискусията  :smile1:)
Та продължавайте с математическите и законовите упражнения, а аз се намирам в хипотезата на практиката с реални клиенти и НАП. И понеже не ми се обжалват актове за доначисляване на ДДС със скъпо платени адвокати, ще се върна към дискусията само по един повод - да представя официално становище на данъчните.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове