Провизиране на заем отпуснат от чуждестранно лице

25.11.2011, 10:54 4452 2
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

25.11.2011, 10:54
Публикации: 537 / 18
Една позната ме помоли да помисля по този казус, който и го пратила нейна позната. Реших да ви го препратя и да помислим дружно, т.к. с чуждестранни лица и с БНБ взимане даване не съм имала. ЩЕ съм благодарна да го разнищем и да си потренираме мозъчните гънки. Много подходящо като за петък  ;D

"1. На 09.11.2006 год. Х ООД сключва (цитирам) "ДОГОВОР ЗА ФИНАНСОВ КРЕДИТ" с чуждестранно ЮЛ, както следва:
1.1. Със срок за предоставяне на заема от 12 месеца, считано от 01.09.2006 до 31.08.2007.
1.3. Без лихва.
1.4. Със срок за погасяване до 20.12.2010г.
1.5. Договорът, респ. кредитът е деклариран в БНБ по стандартната процедура, вкл. специфициран като безлихвен.
 
2. На 31.08.2007 договорът е анексиран, както следва:
2.1. Срокът за предоставяне на заема е удължен до 31.12.2008.
2.2. Срокът за погасяване на заема е удължен до 20.06.2011.
2.3. Анексът не е деклариран в БНБ.
 
3. На 06.08.2010 договорът е повторно анексиран:
3.1. Срокът за погасяване на заема е удължен до 31.12.2012г.
3.2. Анексът не е деклариран в БНБ.
 
4.  Към момента остават за погасяване ок. 87% от ст-стта на заема и няма да има движения на парични потоци за минимизиране на тази сума, респ %-т.
 
5. От сключването на договора да момента, към БНБ редовно  се подават справки по статуса на обслужването на кредита.
 
Според нас, съгл. текста в чл. 46 (1) на ЗКПОУ "но не повече от 5 години от момента, в който задължението е станало изискуемо, годината, през която за Х ООД би настъпило задължение да увеличи масата на облагаемата си печалба със сумата на заема е 5-та година след годината на договорения с кредитора срок за погасяване на заема, а именно:
 
- 2017 = 31.12.2012 + 5 год., ако от законова/данъчна гл.т. недекларирането в БНБ на двата анекса, в т.ч. 2-те удължавания на срока за погасяване, НЕ прави невалидни тези анекси в частта им променяща срока за погасяване;
 
- 2015 = 20.12.2010 + 5 год., ако от законова/данъчна гл.т. недекларирането в БНБ на двата анекса, в т.ч. 2-те удължавания на срока за погасяване, прави невалидни тези анекси в частта им променяща срока за погасяване.
до сега и понастоящем, единствената връзка на ЧЮЛ с дружеството е отпуснатият от ЧЮЛ на дружеството кредит/заем. Тоест ЧЮЛ е външен кредитор на дружеството, а не съдружник в него.
 
Дружеството цели цялостно изчистване на този заем от счетоводните му книжа и то без заемът реално да бъде връщан на ЧЮЛ-кредитор, а по следната 2-етапна схема:
 
1. Трансформиране на дълга на др-вото към ЧЮЛ в дълг на дружеството към съдружниците в него (към собствениците) - чрез размяна на дълг с/у собственост.
Конкретно - сегашните съдружници изкупуват дълга си към ЧЮЛ с/у предоставяне на ЧЮЛ на дялове в дружеството. Тоест сегашните съдружници разменят своя дълг към ЧЮЛ с равен по стойност размер на дялово участие на ЧЮЛ в собствеността на дружеството. При това ЧЮЛ-заемодател влиза като съдружник в дружеството-длъжник.   
2. Титулярните (=сегашните) собственици на др-вото, отново си възвръщат пълната собственост в/у него.
Това ще стане, като известно време след влизането на ЧЮЛ като съдружник в дружеството (т.е. като съпритежател на дялове - с размер равен на стойността на кредита), се осъществят определени юридически действия, чрез които новият съдружник ще отпадне като такъв.

В коя година за фирма Х би настъпило задължението да провизира описания по-долу заем, респ. да обложи с корп. данък стойността му, съгл. чл. 46 (1) на ЗКПОУ, гласящ че:
 
"При определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на задълженията на данъчно задълженото лице, като увеличението се извършва в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:
1. задълженията са погасени по давност, но не повече от 5 години от момента, в който задължението е станало изискуемо.""
#1 | 25.11.2011, 12:54
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Харесвам такива теми  ::)

Но авторката сама си е намерила решението и го е написала в първото си предположение, за прилагането на чл. 46 (1) ЗКПО:

Цитат:  “2017 = 31.12.2012 + 5 год., ако от законова/данъчна гл.т. недекларирането в БНБ на двата анекса, в т.ч. 2-те удължавания на срока за погасяване, НЕ прави невалидни тези анекси в частта им променяща срока за погасяване;”

Единственото, което мога да добавя е, че това “задължението да провизира описания по-долу заем” не е точно казано. Според мен по-скоро се касае за осчетоводяване на актива по отсрочен данък върху намаляемата данъчната временна разлика, който се очаква да се получи при от прилагането на чл. 46 ЗКПО (3) т. 1. Тъй като се очаква, доколкото разбирам от поста, заемът да бъде трансформиран капитал и с това сумата на заема да бъде погасена.
#2 | 25.11.2011, 13:20
Публикации: 537 / 18
И аз такива ги харесвам, днес не ми се отдава много много мисленето, да си призная.
Всяко едно предложение ще е в ползва. Дала съм линка да следи темата и много ти благодаря Кате за помощта :air_kiss:
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове