Нов режим по ДДС за служебните коли и други стоки и услуги, които се ползват за лични нужди

14.09.2015, 12:29 19859 22
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

14.09.2015, 12:29
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Предлага се новият режим, влизащ в сила от 01.01.2016 година, да обхване всички стоки и услуги над 700 лева, които ще се ползват едновременно и за служебни и лични нужди. Случаите в практиката за това най-често са ползването на служебните коли за лични нужди от собственика и работниците и служителите.

За целта в предложения законопроект в ЗДДС се вменява задължение за подаване на нова декларация (по чл. 120а), когато има използване на стока или услуга за служебни и лични нужди.

Когато регистрирано по ДДС лице възнамерява да използва и за лични нужди на собственика, на свързаните с него лица, на работниците и служителите, или на трети лица стока или услуга с данъчна основа при придобиването над 700 лева, за която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, лицето е длъжно преди да започне използването за лични нужди да подаде декларация за методиката за разпределение по разумен метод на направените преки разходи.  Чрез методиката лицето разпределя пропорционално на степента на използване на съответната стока или услуга за извършената доставка по предоставяне на услуга за лични нужди на собственика, на работниците и служителите, или за цели, различни от независимата икономическа дейност.

Декларацията за избраната методика за разпределение на преките разходи ще е по образец и ще се подава по електронен път в компетентната териториална дирекция на НАП. Регистрираното лице може да представи нова декларация за изменение на избраната методика за разпределение на преките разходи, за която вече е подадена декларация, след изтичането на 6 месеца, считано от месеца, следващ месеца на подаване на предходната декларация.

ВАЖНО:
1) Ако регистрираното лице не изпълни задължението си за подаване на декларация, то ще се смята, че стоката или услугата е използвана и се използва само и единствено за лични нужди.

2) Ако регистрираното лице не начислява данък в съответствие с избраната от него методика се смята, че стоката или услугата е използвана и се използва само и единствено за лични нужди.

В тези случаи регистрираното лице дължи данък от датата на придобиването на стоката или получаването на услугата.

Създаден е преходен режим за случаите, които съществуват преди влизането в сила на този режим. При тях декларацията по чл. 120а се подава в срок до 29 февруари 2016 г. При неподаване на декларацията в този срок се приема, че съответната стока или услуга е използвана и ще се използва единствено за личните нужди  и ще се дължи данък от датата на придобиването на стоката или получаването на услугата.

Предложения и становища към законопроекта могат да се изпращат до Министерство на финансите до 26.09.2015 година.

С целия законопроект можете да се запознаете от тук.
#1 | 14.09.2015, 14:36
Публикации: 144 / 35
Доста неработещо ми се вижда на мен....
#2 | 14.09.2015, 21:30
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
"данък смартфон" ... Сега остава да изчислявам какъв процент от разговорите ми са с майка ми, за ги обложа с ДДС. Никаква аванта явно не трябва да има за работещите хора. Как така ще си говорят с домашните по служебните телефони, мм? Даже и служителите трява чистосърдечно да си признават за служебните телефони, така щото работодателят да е изряден пред НАП. Чудно.

После следва другата забава със ЗКПО. Защото признаеш ли за съдружник/акционер, че ползва нещо за лични нужди за целите на ЗДДС, то моментално отиваш при "скрито разпределение" по ЗКПО, и задължително трява да увеличиш финансовия резултат, иначе глобата е:
Чл. 267. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишен текст на чл. 267, изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Данъчно задължено лице, което извърши скрито разпределение на печалба, се наказва с имуществена санкция в размер 20 на сто от сумата, представляваща скрито разпределение на печалба."Скрито разпределение на печалба" са:
а) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) сумите, несвързани с осъществяваната от данъчно задълженото лице дейност или превишаващи обичайните пазарни нива, начислени, изплатени или разпределени под каквато и да е форма в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица, с изключение на дивидентите по т. 4, букви "а" и "б";
#3 | 15.09.2015, 10:13
Публикации: 207 / 40
и друго е написано супер тъпо в законопроекта - уж декларация се подава само, ако стоката или услугата ще се използва И за лични цели - т.е. ако ще се използва само за служебни - декларация не е нужна; а после са написали, че ако декларация изобщо не е подавана, ще се счита, че стоката/услугата е използвана САМО за лични цели

това какво поле за данъчен тормоз дава.... не е истина; и тази пропорционалност на използването също е безумна
#4 | 15.09.2015, 11:32
Публикации: 10110 / 1735
" Въвежда се задължение регистрирано лице, което възнамерява да използва стока или услуга с данъчна основа над 700 лв., за която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, едновременно за целите на икономическата си дейност и за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, да подаде декларация в Националната агенция за приходите за методиката за разпределение на преките разходи, която ще прилага. "

Мисля си какво става с нерегистрираните по ЗДДС, които са "злоупотребили " по същия повод - използвали са стоки и услуги и за лични цели , но като не са ползвали ДК остават " извън " полезрението на закона...не им се дава възможност " да си признаят "........а и те, не че си биха искали, но някак нещата остават фокусирани само върху регнатите...
#5 | 15.09.2015, 13:13
Публикации: 232 / 4
Създаден е преходен режим за случаите, които съществуват преди влизането в сила на този режим. При тях декларацията по чл. 120а се подава в срок до 29 февруари 2016 г.

Извинявам се ако звучи глупаво, но какъв период ще обхване това "преди влизането в сила на този режим" след като той влиза в сила от 01.01.2016? Месец, два, година?
#6 | 15.09.2015, 13:46
Публикации: 27 / 4
Създаден е преходен режим за случаите, които съществуват преди влизането в сила на този режим. При тях декларацията по чл. 120а се подава в срок до 29 февруари 2016 г.

Извинявам се ако звучи глупаво, но какъв период ще обхване това "преди влизането в сила на този режим" след като той влиза в сила от 01.01.2016? Месец, два, година?

Ами щом няма уточнение, значи от 1994 ;-)
#7 | 15.09.2015, 14:23
Публикации: 207 / 40
за дълготрайни активи, при които данъчната основа (преките разходи) по чл.27, ал.7 за начисляване на данъка, ще бъде месечната амортизация, явно "заварените активи" ще бъдат тези до 5 години назад, съответно 20 години - за недвижими имоти

обаче за услуги над 700, които не са дълготрайни активи, но пак подлежат на деклариране - може верно да е от 1994 насам :D

остава и въпросът как се очаква да декларираш подобно нещо доброволно, ако до 01.01.2016 не си отчитал никаква подобна "лична употреба" чрез корекции на ползван данъчен кредит - според мен на това и разчитат - щото никой няма да декларира така, а пък това им позволява после да се опрат на текста, че щом няма декларация, значи употребата е била само и изцяло лична за всичките години преди 2016
#8 | 15.09.2015, 14:41
Публикации: 2521 / 288
Мисля си какво става с нерегистрираните по ЗДДС, които са "злоупотребили " по същия повод - използвали са стоки и услуги и за лични цели , но като не са ползвали ДК остават " извън " полезрението на закона...не им се дава възможност " да си признаят "........а и те, не че си биха искали, но някак нещата остават фокусирани само върху регнатите...

Мисля, че за държавата като цяло ДДСто е някаква болезнена тема и фикс идея. Разбираемо, като оттам влизат най-големите приходи за бюджета.
#9 | 15.09.2015, 15:00
Публикации: 10110 / 1735
Мисля, че за държавата като цяло ДДСто е някаква болезнена тема и фикс идея. Разбираемо, като оттам влизат най-големите приходи за бюджета.

Точно така е, да. Пак добре, че недекларираните разходи ще "трансформират" в такива за лична употреба, а не примерно представителни, та да ги обложат с окончателен данък освен, че няма да им признаят ДДС-то. :(
#10 | 15.09.2015, 16:12
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
Извинявам се ако звучи глупаво, но какъв период ще обхване това "преди влизането в сила на този режим" след като той влиза в сила от 01.01.2016? Месец, два, година?

Всички стоки със стойност над 700 лева, които фирмата е закупила преди 31-12-2015 и които след влизането в сила на тези разпоредби (01-01-2016) ще се ползват за служебни и лични цели - коли, телефони, лаптопи и тн. За тях са предвили деклариране до 29-02-2016.

А за закупените след 01-01-2016 са предвидили декларирането да е преди да започне ползването. Ще падне едно масово деклариране от наша страна за клиентите - всеки ден. Защото все някой клиент си купува нещо всеки ден...  Как си го представят това? Всъщност въобще не са си ги представили на практика как ще стоят нещата с декларирането.

Явно ще трябва да им пишем пак становища, да им обясняваме, че това е на практита е безумно. Зорлем ни карат да ставаме нарушители. Аз не си представям, че коректно деклариране е възможно при този режим, да не говорим, че ми се струва абсурдно, да карам служителите да си признават колко лични разговори водят.
#11 | 15.09.2015, 16:43
Публикации: 207 / 40
тъй като в групата на декларирането "преди да почне ползването" влизат и услуги над 700 лв, хич даже не им е хрумнало, че дори по буквата на закона данъчното събитие за услуги възниква след като услугата е извършена, а не преди предоставянето й - т.е. не виждам как някой ще декларира, че възнамерява да ползва услуга частично и за лични цели на персонала - примерно за мобилни разговори, след като фактурата за това ще му бъде издадена няколко дни след края на периода на ползване

и изобщо що за глупост е това да се облагат фирмите въз основа на някакви намерения, които може и да не се сбъднат изобщо, и да нямаш право на корекции на намерението си в рамките на 6 месеца!
#12 | 15.09.2015, 16:53
Публикации: 1966 / 1546
Администратор на сайта
тъй като в групата на декларирането "преди да почне ползването" влизат и услуги над 700 лв, хич даже не им е хрумнало, че дори по буквата на закона данъчното събитие за услуги възниква след като услугата е извършена, а не преди предоставянето й - т.е. не виждам как някой ще декларира, че възнамерява да ползва услуга частично и за лични цели на персонала - примерно за мобилни разговори, след като фактурата за това ще му бъде издадена няколко дни след края на периода на ползване

и изобщо що за глупост е това да се облагат фирмите въз основа на някакви намерения, които може и да не се сбъднат изобщо, и да нямаш право на корекции на намерението си в рамките на 6 месеца!

Нарушители ще ставаме. :)
Практиката и теорията малко им се разминават. :)

Каква е тази фикс идея по ДДС-то, та чак се стига до такива крайности? - да делиш лаптопа колко си го ползвал лично и колко служебно. Ами аз работя и от дивана в къщи, съответно ползвам ток и други за служебни цели докато работя, но не ползвам данъчния кредит за тях... като ще издребняваме така.
#13 | 15.09.2015, 17:11
Публикации: 10110 / 1735
Не знам в крайна сметка какво точно от предложеното като текстове ще приемат, но накрая като се  започне  прилагането и съпоставянето на теорията с практиката ще наизлязат разни Указания и Разяснения и така ще се кърпят " дупките " на новото законодателство.....Напр аво ми изглежда като някаква параноя цялата тази работа.
#14 | 16.09.2015, 10:42
Публикации: 318 / 26
Абсурдно и глупаво е всичко това, жалко, ако го приемат, и ние изпълнявайки го, си признаваме колко сме по-глупави от тях
#15 | 16.09.2015, 11:12
Публикации: 25 / 7
Къде отиде духа на общата счетоводна политика за опростяване на процесите и облекчаване на работата? Защо още Декларации и бюрокращина?

Защо вместо да правят по тежка ситуацията с подобни сложни тълкувания, администрацията от министерството не направи облекчения? Примерно защо не се погледне общата обстановка за регистрация по ДДС, и не се вдигне прага от 50 000 лв? Та нима няма инфлация? От години не са променяни условията!?
#16 | 17.09.2015, 11:09
Публикации: 44 / 5
При мен клиентите винаги ми носят фактурите след края на месеца. Да не говорим че понякога може да мине и повече време. Как ще декларирам тогава?! Или трябва да ги изкомандвам абсолютно всяка ф-ра над 700 лв да се носи моментално, за да решаваме ще се декларира ли или не...  :blink:

Много неща са пускали през годините, ама това е най големия абсурд... Дори и претръпнали на глупостите хора като нас се изумяват...
#17 | 18.09.2015, 15:15
Публикации: 131 / 9
ДОД 2% отиде в коша, време е и тази промяна да го последва. Егати и новото законодателства и чудо.
#18 | 29.09.2015, 22:49
Публикации: 797 / 163
Май не са много сигурни, опипват почвата..
Днес финансовият министър спомена, че ще търсят данъка главно за автомобили и недвижими активи, с праг над 35-50 х.лв.  ::)
#19 | 30.09.2015, 09:18
Публикации: 10110 / 1735
Май не са много сигурни, опипват почвата..
Днес финансовият министър спомена, че ще търсят данъка главно за автомобили и недвижими активи, с праг над 35-50 х.лв.  ::)

Струва ми се, че ще трябва да очакваме " поевтиняване "  на автомобилите и имотите....... :smile1:
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група