ОТНОСНО: Облагане на доход на земеделски производител за получена през 2010г. с

28.11.2011, 13:17 11851 2
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

28.11.2011, 13:17
Публикации: 297 / 50
                            В отговор на направеното от Вас запитване до органите при ЦУ на НАП гр.София, препратено ни по компетентност с писмо вх.№ …. от 06.07.2011 год.при Дирекция „ОУИ” ………………., Ви уведомяваме за следното:
                            Изложена фактическа обстановка:
                            Пишете, че през 2010г. Ви е изплатена сумата 1000 лв. от ДФ „Земеделие”, представляваща субсидия по схемата за единица площ ливади за 2009г. Подали сте годишната си данъчна декларация с попълнено Приложение №3, таблица 2 за получената субсидия и Приложение №1 за дохода си по трудов договор. По инициатива на органите по приходи при ТД на НАП – офис гр……………… сте поканени да коригирате данъчната си декларация, като попълните Приложение №6 /вместо Приложение №3/ за получената субсидия. В резултат на това обстоятелство Ви е определен данък за внасяне 100 лв. за получената субсидия.
                            Зададени въпроси:
                            1. Правилно ли се третира като доход от друг източник получената субсидия и в тази връзка законосъобразни ли са извършените действия от страна на органите по приходи?
                           
                            Закона за данъците върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/  не регламентира получените субсидии като отделен източник на доход на физическите лица – земеделски производители, респективно за тях не се прилага специално данъчно третиране, поради което, същите следва да се разглеждат в контекста на общите правила за облагане и деклариране на доходите.
                           По смисъла на чл.2 от ЗДДФЛ, обект на облагане с данък са доходите на местните и чуждестранните физически лица, независимо от източника на получаването им, т.е. в т.ч. попадат и субсидиите.                           
                         Съгласно чл.12,ал.1 от ЗДДФЛ, облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
                    На основание на гореизложеното, получените от Вас субсидии се третират за данъчни цели като облагаем доход.
                    Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ, доходът - в случая получената субсидия, се смята за придобит на датата на:
                    1. плащането – при плащане в брой;
                    2. заверяване на сметката на получателя на дохода или получаването на чека – при безналично плащане.
                    Видно от запитването, като физическо лице Вие не сте регистриран земеделски или тютюнопроизводител, не сте получили и доход като нерегистриран земеделски производител, за да се допусне, че получената субсидия е вложена в някаква стопанска дейност.
                    В определението за "стопанска дейност" от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /§1,т.3 от допълнителните му разпоредби/ е посочено, че такава е и дейността на физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност, осъществявана с цел печалба, т.е. присъщ елемент на стопанската дейност е реализиране на доход/печалба.
                    В случай, че получената субсидия беше вложена за стопанска дейност от която сте реализирали доход като нерегистриран земеделски производител сумата на субсидията заедно с реализираните доходи от дейността следваше да се декларира в Приложение №3, таблица 2 от годишната данъчна декларация за 2010г.
                    От изложеното съдържание в писмото Ви става ясно, че нямате доходи от дейност като нерегистриран земеделски производител, т.е. получената субсидия не е използвана за извършване на стопанска дейност. В такъв случай субсидията се третира като друг източник на доход за физическото лице – получател, съгласно чл.35, т.6 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход е брутната сума на получената субсидия през данъчната година.
                   Съгласно чл.36 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа за доходите от други източници се определя като облагаемият доход по чл.35, придобит през годината, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за своя сметка по реда на Закона за здравното осигуряване.
                  В тези случаи получената субсидия от 1000 лв. следва да се декларира в Приложение 6 на Годишната данъчна декларация за 2010 год./чл.50, ал.1 ЗДДФЛ/.
                  Следователно действията на органите по приходи при ТД на НАП – офис гр. ….. са правилни и законосъобразни в изпълнение на чл.103, ал.1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс и цитираните по-горе текстове от материалния данъчен закон.

#1 | 29.11.2011, 12:25
МамаБожка
и тук не съм съгласна с напърите >:(
Субсидия
от Уикипедия, свободната енциклопедия
Субсидията е парично дарение от частно лице или организация (често правителство) като финансова подкрепа или помощ за създаването на дадено предприятие.
какъв ДОХОД, какви 5 евро?
#2 | 29.11.2011, 12:31
Публикации: 297 / 50
Още през пролетта министър Найденов каза, че само в четири държави в Европа не се удържа данък върху субсидията....
Така че що България да става петата?!.... ::)

Имам предвид като се включи субсидията в доходите на ЗП
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група