Застраховка Живот

02.12.2015, 15:31 2565 3
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

02.12.2015, 15:31
Публикации: 623 / 20
 Може ли фирма ЕТ на общо практикуващ лекар който има назначени трима здравни работници да сключи в началото на годината застраховка Живот за тях на едно лице  за година  720 лв..Същите ще му се признаят ли за разход ?.
#1 | 02.12.2015, 16:21
Публикации: 623 / 20
 Колеги няма ли някой  който е правил такава застраховка?
#2 | 02.12.2015, 16:50
Публикации: 484 / 46
За да се отчитат като социални разходи за данъчни цели трябва да са извършени едновременно всички тези изисквания:
•Социалните придобивки да са отчетени като разход за счетоводни цели в счетоводните книги на предприятието, за чиято сметка са сключени застраховките „Живот”
•Разходите да са документално обосновани. Да са сключени съответните писмени договори и полици за застраховките „Живот”;
•Социалните придобивки да са предоставени в натура;
•Да са предоставени на работници, служители и лица, наети по ДУК;
•Да са достъпни за всички работници, служители и лица, наети по ДУК, така че всички да могат да се възползват от социалните придобивки. Това означава, че за всички тези придобивки се предоставят в равен размер. Не би могло да се прилагат различни вноски за различните служители, с цел да се стимулират или оценяват. В този случай разходите няма да се третират като социални;
•Да се предоставят с решение на Общото събрание на работниците и служителите или от ръководството на предприятието.
•Много съществено изискване за признаване на даден разход като социален е да не съществуват парични взаимоотношения под каквато и да е форма между работодателя, предоставящ тази социална придобивка и неговите служители, които ще я получат.
Съгласно изискванията на ЗКПО, с данък върху разходите се облагат социалните разходи, които включват и вноските /премиите/ за застраховки Живот. Законодателят е направил изключение, като допуска да не се облагат с данък върху разходите вноските до 60 лева месечно за всяко наето лице. Това условие може да се приложи, само ако данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на извършване на разходите.

Когато разходите за застраховки „Живот” не са социални разходи и не са определени като задължителни с нормативен акт, то тези разходи следва да се признаят за счетоводни цели, но не и за данъчни, като с тях ще трябва да се преобразува (увеличи) счетоводният финансов резултат по реда на ЗКПО в годината на неговото отчитане.

Ако работодателят е сключил застраховка „Живот” в полза на своите служители, която отговаря на изискването за социален разход, но за сума над 60 лв. за всяко лице месечно, то в този случай ще се облага са данък върху разходите сумата на превишението за всяко лице над 60 лв.

Когато начислените и внесени премии по застраховки „Живот” в полза на служителите не могат да се третират като социален разход, тогава тези премии следва да се считат за облагаем доход на съответните физически лица по предвидените в нормативната уредба правила за доходите от трудови правоотношения.

За внесените суми по застраховка „Живот” за сметка на работодателя, застрахованото лице (работник или служител) няма право да ползва данъчно облекчение за доходите на физическите лица, това би могло да се ползва само когато застраховката е за сметка на съответното физическо лице.

Когато застрахованите лица получават обратно внесените суми за застраховки „Живот” и договорът е за 15 или повече години, законодателят е определил да се начислява данък в размер на 7%. Допуска се да не се облагат с този окончателен данък доходите, които съответстват на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на ЗДДФЛ.

В случаите, в които внесените суми за застраховка „Живот” са за сметка на работодателя, застрахованото лице няма право да ползва облекчението, следователно след изтичане на срока на застраховката изплатените суми няма да подлежат на данъчно облагане.
#3 | 02.12.2015, 19:23
Публикации: 207 / 40
и не на последно място - върху тези суми за застраховки Живот ще трябва да се плащат осигуровки, освен ако не са определени като задължителни застраховки в някой нормативен акт, касаещ здравните работници
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове