Авансов данък върху доход от наем

09.01.2017, 19:18 4756 11
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

09.01.2017, 19:18
Публикации: 84 / 3
Здравейте колеги, тъй като сега ми се наложи да се сблъскам с този въпрос а именно удържане на авансов данък върху доход от наем, имам следният случай:
Фирма ЕООД е сключила договор за наем на помещение, което ползва като офис, договора е сключен на 01.11.2016г, въпросът ми е следният, тъй като е 4-тото тримесичие, как да процедирам. От това което разбрах е, че за 4-тото тримесичие, наемателя може да не удържа и да не декларира данъка за този период. т.е от януари започвам да му удържам данъка и така до 30.04.2017г. го внасям и декларирам. Ако не е така, моля да ми разясните.Благодаря.
#1 | 10.01.2017, 07:29
Публикации: 1869 / 372
Вероятно договорът е сключен с физическо лице наемодател, щом говорите за удържане на данък от юридическото лице наемател.
Специално за четвърто тримесечие в СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ
по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ има точка: "2. Желая да ми бъде удържан данък за сумата по тази сметка, изплатена през четвъртото тримесечие на годината: да ".
Съобразно попълването й, ще дължите и декларирате данък за четвърто тримесечие или не.
#2 | 10.01.2017, 07:41
Публикации: 84 / 3
Да с физическо лице е сключен договора, тоест аз трябва да се договоря с него как той би искал, ако иска да му се удържа данък за 4-тото четиримесичие аз трябва да подам и да внеса данъка до 31.01.16 , ако съм разбрала правилно.
#3 | 10.01.2017, 07:55
Публикации: 84 / 3
И още нещо СИС се издава при всяко плащане което е всеки месец, а Служебна бележка кога се издава? Благодаря
#4 | 10.01.2017, 08:49
Публикации: 1869 / 372
Да с физическо лице е сключен договора, тоест аз трябва да се договоря с него как той би искал, ако иска да му се удържа данък за 4-тото четиримесичие аз трябва да подам и да внеса данъка до 31.01.16 , ако съм разбрала правилно.
Правилно сте разбрали.
#5 | 10.01.2017, 08:52
Публикации: 84 / 3
Благодаря .
#6 | 10.01.2017, 08:52
Публикации: 1869 / 372
И още нещо СИС се издава при всяко плащане което е всеки месец, а Служебна бележка кога се издава? Благодаря
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
за доходи от друга стопанска дейност и/или от наем или от друго възмездно предоставяне
за ползване на права или имущество
(по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ)
Образец 3- тя се издава на ФЛ за годишен размер платен наем и удържан данък, която пък бележка му служи при попълване на неговата ГДД по чл.50 ЗДДФЛ.
#7 | 10.01.2017, 09:06
Публикации: 84 / 3
Сега чета, че има разлика в подаването на Декларацията за 4-тото тримесичие а именно:задължените лица трябва да декларират в Националната агенция за приходите дължимите данъци за четвъртото тримесечие на 2014 г. с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите. Това се извършва на основание чл. 55, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
На основание чл. 73а, ал. 1 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2014 г., предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи са задължени веднъж годишно, с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината, да предоставят в НАП информация за:
1. Доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество.
2. Доходите по договори за управление и контрол, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ, начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни физически лица, местни на държава - членка на Европейския съюз.
Бихте ли коментирали?
#8 | 10.01.2017, 09:12
Публикации: 9357 / 1591
Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 9, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

Сега опитайте с коментара сама... :smile1:
#9 | 10.01.2017, 09:15
Публикации: 6310 / 1021
И още нещо СИС се издава при всяко плащане което е всеки месец, а Служебна бележка кога се издава? Благодаря
Чл. 45 (8) (нова, ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Служебните бележки по ал. 4 и 7 се издават при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването им - в срок до 15 април на следващата година.
#10 | 10.01.2017, 09:20
Публикации: 84 / 3
Благодаря, значи това не се отнася за мен , тъй като лицето е български гражданин :blush:
#11 | 10.01.2017, 09:44
Публикации: 9357 / 1591
Благодаря, значи това не се отнася за мен , тъй като лицето е български гражданин :blush:

Да, така е - отговорът направо си се съдържаше в цитираният от Вас текст.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове