СОЛ-личен труд Д1 и Д6

27.09.2017, 10:52 12229 15

27.09.2017, 10:52
Публикации: 95 / 1
Здравейте.

СОЛ, собственик на ЕООД се осигурявам на макс. осиг. дохов в друга фирма на трудов договор.
В ЕООД-то си е подал декларация като СОЛ за започване на дейност, но не внася осигуровки там.
Въпросното лице извършва с личен труд дейност в ЕООД-то си и фирмата му плаща 5000 лева възнаграждение. Според ЗОДФЛ това не може да се тълкува като граждански договор, а е личен труд. Данъка който трябва да се удържи и внесе е 5000 х 10% = 500 лв

Щом е личен труд на собственика НЕ би трябвало да се подава декл. по чл. 55

Обаче декларации Д1 и Д6 трябва ли да се подават през ЕООД-то (т.е. само за данъка)

Моля, за коментар. Благодаря Ви!   :blush:
#2 | 27.09.2017, 11:01
Публикации: 12 / 1
Подаваш Д1 и Д6 от ЕООД-то. В Д1 самоосигураващото се лице го подаваш с код 90 - естествено сумите за осигуровките остават с нулеви стойности. В Д6 посочваш данъка - задължение за плащането му е от страна на фирмата.
Не подаваш декларация по чл. 55 ЗДДФЛ.
Да не забравиш догодина самоосигураващото да си подаде декларация по чл. 50 и да си покаже доходите и от двете фирми.
#3 | 27.09.2017, 11:03
Публикации: 12092 / 2222
#4 | 27.09.2017, 11:07
Публикации: 95 / 1
Много БЛАГОДАРЯ!

Наистина много ми помогнахте!!! Ще си позволя да задам още един въпрос във връзка със същия казус. Тъй като преди 5 месеца същият този доход е бил оформен като граждански договор и е бил изчислен по-малък данък и съответно подадена декларация  по чл. 55 и не са подавани Д1 и Д6 какво може да се направи сега така, че да няма санкции... Лицето при подаване на годишната декл. по чл. 50 ще си доплати данъка но кашата вече  е направена..............
#5 | 27.09.2017, 11:12
Публикации: 12 / 1
Гражданския договор си е граждански. Остава така както е. Само да си гледа какви суми получава от такива договори /извън трудови и ДУК/ да не отиде на регистрация по ДДС.
Догодина си декларира и гражданския договор. За този доход фирмата да подаде и справка по чл. 73 ЗДДФЛ догодина.
#6 | 27.09.2017, 11:28
Публикации: 95 / 1
Гражданския договор си е граждански. Остава така както е. Само да си гледа какви суми получава от такива договори /извън трудови и ДУК/ да не отиде на регистрация по ДДС.
Догодина си декларира и гражданския договор. За този доход фирмата да подаде и справка по чл. 73 ЗДДФЛ догодина.

Исках да кажа, че въпросният граждански договор си е личен труд в неговото ЕООС, което по грешка е оформено като гражданаски договор,а не е трябвало. Т.е. случило се е същото, което описах като казус, но вместо личен труд е осчетоводено като гр. договор + подадена декларация по чл. 55 и то това преди 4-5 месеца
#7 | 27.09.2017, 11:58
Публикации: 12 / 1
Не виждам проблем. Личният труд може да бъде оформен и с граждански договор. Ако сиутацията тогава е била същата - СОЛ е бил осигурен някъде другаде върху максималния месечен осигурителен доход - то при гражданския договор дружеството не подава Д1 и Д6 за него, а само декл. по чл. 55 за данъка и го плаща. Данъкът, който се плаща е в по-малък размер. Но това е законодателно решение. Друг е въпросът, че при граждаския договор, ако сумите, които се изплащат прехвърлят в обща размер 50 хил. лв. ,за период от 12 последователни месеца, СОЛ ще трябва да се регистрира по ДДС. Преди години, полагането на  личнен труд се оформяше само с граждански договор. Декларирането му с код 90 влезе като промяна мисля 2010 г...
#8 | 27.09.2017, 12:09
Публикации: 12092 / 2222
Ако правилно разбирам фактологията е следната :
Имате ГД и деклариран ДДФЛ с декларация чл.55 в по-малък размер.
Следвало е да не подавате чл.55, а Д6 с по-висок данък, а Д1 за лицето да е с код 90.
Ако трябва да поправите нещата доста се налага да се коригира, но не е невъзможно.
На място в НАП заличаване на декларацията по чл.55 , подаване на Д6 с правилните суми - редовни декларации макар и за предходни месеци ще бъдат приети и по електронен път. Ако имате подавани Д1 за СОЛ - заличавате подадените и после подавате наново с код 90. И това ще стане по електронен път. :smile1:
#9 | 27.09.2017, 12:11
Публикации: 95 / 1
Не виждам проблем. Личният труд може да бъде оформен и с граждански договор. Ако сиутацията тогава е била същата - СОЛ е бил осигурен някъде другаде върху максималния месечен осигурителен доход - то при гражданския договор дружеството не подава Д1 и Д6 за него, а само декл. по чл. 55 за данъка и го плаща. Данъкът, който се плаща е в по-малък размер. Но това е законодателно решение. Друг е въпросът, че при граждаския договор, ако сумите, които се изплащат прехвърлят в обща размер 50 хил. лв. ,за период от 12 последователни месеца, СОЛ ще трябва да се регистрира по ДДС. Преди години, полагането на  личнен труд се оформяше само с граждански договор. Декларирането му с код 90 влезе като промяна мисля 2010 г...

Ами, в ЗОДФЛ в доп. разпоредби т. 26, "и)" е уредено, че  "правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1"  СА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ. А ГРАЖДАНСКИЯТ ДОГОВОР Е ОБЛИГАЦИОННО ПРАВООТНОШЕНИЕ. В този смисъл не е редно да се отчете горният казус като граждански договор на СОЛ-ла, а като полагане на личен труд.  Въпросъ е как да се корегира тази вече направена преди 5 месеца грешка - Неподадени декл. Д1 и Д6 и подадени декл. по чл. 55.... Да ги оставя така в очакване на "сътресение" или...??
#10 | 27.09.2017, 12:13
Публикации: 95 / 1
Ами, в ЗОДФЛ в доп. разпоредби т. 26, "и)" е уредено, че  "правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1"  СА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ. А ГРАЖДАНСКИЯТ ДОГОВОР Е ОБЛИГАЦИОННО ПРАВООТНОШЕНИЕ. В този смисъл не е редно да се отчете горният казус като граждански договор на СОЛ-ла, а като полагане на личен труд.  Въпросъ е как да се корегира тази вече направена преди 5 месеца грешка - Неподадени декл. Д1 и Д6 и подадени декл. по чл. 55.... Да ги оставя така в очакване на "сътресение" или...??

Работата е там, че не е имало Д1 и Д6 , защото лицети се осигурява на трудов договор на макс, в ЕООД е СОЛ,, но не подава Д1. За граждански договор без осигуровки само данък няма Д1 и Д6 ......
#11 | 27.09.2017, 12:15
Публикации: 95 / 1
Ако правилно разбирам фактологията е следната :
Имате ГД и деклариран ДДФЛ с декларация чл.55 в по-малък размер.
Следвало е да не подавате чл.55, а Д6 с по-висок данък, а Д1 за лицето да е с код 90.
Ако трябва да поправите нещата доста се налага да се коригира, но не е невъзможно.
На място в НАП заличаване на декларацията по чл.55 , подаване на Д6 с правилните суми - редовни декларации макар и за предходни месеци ще бъдат приети и по електронен път. Ако имате подавани Д1 за СОЛ - заличавате подадените и после подавате наново с код 90. И това ще стане по електронен път. :smile1:

Работата е там, че не е имало Д1 и Д6 , защото лицети се осигурява на трудов договор на макс, в ЕООД е СОЛ,, но не подава Д1. За граждански договор без осигуровки само данък няма Д1 и Д6 ......
#12 | 27.09.2017, 12:18
Публикации: 12092 / 2222
Работата е там, че не е имало Д1 и Д6 , защото лицети се осигурява на трудов договор на макс, в ЕООД е СОЛ,, но не подава Д1. За граждански договор без осигуровки само данък няма Д1 и Д6 ......

Още по-добре - не се налага да коригирате поне Д1.  За другите неща - написаното по-горе. :smile1:
#13 | 27.09.2017, 12:28
Публикации: 95 / 1
Още по-добре - не се налага да коригирате поне Д1.  За другите неща - написаното по-горе. :smile1:

Т.е. да не правя нищо?
Или да ходя в НАП да заличавам декл. по чл. 55 и да подам Д1 и Д6 със закъснение от около 5 месеца и да си чакаме  глобата за закъснението? о...и да си доплати разлиата в начисления данък ???
#14 | 27.09.2017, 12:33
Публикации: 12092 / 2222
В последния си отговор само отбелязвам, че не се налага да коригирате Д1, понеже такава подадена няма.  Всичко останало за корекция изброих как трябва да е според мене в отговора си от 12.09. И не, не бих чакала дали ще открият грешката ми - бих коригирала. И всичко би станало по електронен път , а тогава вероятността от глоба е нищожна. Само заличаването на Д55 би следвало да е на място в НАП. :smile1:
#15 | 27.09.2017, 12:40
Публикации: 95 / 1
В последния си отговор само отбелязвам, че не се налага да коригирате Д1, понеже такава подадена няма.  Всичко останало за корекция изброих как трябва да е според мене в отговора си от 12.09. И не, не бих чакала дали ще открият грешката ми - бих коригирала. И всичко би станало по електронен път , а тогава вероятността от глоба е нищожна. Само заличаването на Д55 би следвало да е на място в НАП. :smile1:

Благодаря Ви!
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група