Промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари

03.04.2018, 10:07 5605 14
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

03.04.2018, 10:07
Публикации: 8 / 0
Здравейте ,колеги. В едно от моите списания е направено едно резюме, че има нов Закон за мерките срещу изпиране на пари, който е обнародван в ДВ, бр.27 от 27.03.2018г. Доколкото разбрах отново трябва да подаваме правила , и новото е вписване на данни относно действителни собственици в ТР. Някой запознат ли е към настоящия момент.Погледнах закона по диагонал признавам си.
#1 | 03.04.2018, 12:21
Публикации: 1526 / 167
Нов ЗМИП и нова Наредба за подаване на документи по ЗАДС
В 5-месечен срок от влизането в сила на ЗМИП следва да се изготви правилник за прилагане на закона  (§10 от ПЗР).
В новия закон е отчетена е необходимостта от точна и актуална информация за действителния собственик като ключов фактор при разкриването на престъпления с оглед на възможността самоличността на дадено лице да бъде скрита зад дружествена структура. (Виж дефиницията на действителен собственик в § 2 от ЗМИП).
В § 9 ПЗР на ЗМИП е предвидено:
(1) В срок до 1 октомври 2018 г. Агенцията по вписванията осигурява възможност за вписване на данните по чл. 63, ал. 4 в съответния регистър по чл. 63.
#2 | 03.04.2018, 12:46
Публикации: 1526 / 167
Изпраните пари в световен мащаб могат да достигнат до над 1,5 трилиона щатски долара
Скрит текст :
#3 | 27.08.2018, 17:45
Публикации: 5 / 1
Струва ми се, че вече изтича петмесечния срок за приемане на Правилника за прилагане на новия ЗМИП.
Или всички още ни "държи" GDPR, или отпуските, или вече съвсем сме изтръпнали и нямаме сили да се развълнуваме и за това.
Пропуснала ли съм кога са се изяснили новите правила и задължения?
#4 | 28.08.2018, 08:06
Публикации: 1526 / 167
Не, не сте пропуснала.
Четвъртата и петата директива срещу изпиране на пари
През март парламентът прие изцяло нов Закон за мерките срещу изпиране на пари, който въвежда в българското законодателство четвъртата директива на ЕС. Във връзка с присъединяването на България към Валутния механизъм 2 се предвижда в началото на 2019 г. да бъде изготвен проект, който въвежда в законодателството и Петата директива.

Новият закон за мерките срещу изпиране на пари
В срок до 1 октомври 2018 г. Агенцията по вписванията трябва да осигури възможност за вписване на данните за действителен собственик. Лицата заявяват за вписване тези данни в срок до 1 февруари 2019 г.
Правителството трябва да приеме правилника за прилагане на закона до септември. След това тече четиримесечен срок, в който задължените лица трябва да променят вътрешните си правила в съответствие със закона.
#5 | 06.01.2019, 20:51
Публикации: 21 / 0
Здравейте,
не разбрах кой има право да  обявява деларациите за действителния собственик и какво включва комплекта документи?...
#6 | 06.01.2019, 21:58
Публикации: 150 / 22
Задължени да декларират собственост са всички търговски дружества, с изключение на едноличните търговци и ООД-та с едноличен собственик, т.е. ЕООД[1]. В обхвата на задължението попадат и неправителствените организации, макар и правната им природа да изключва собственост
В края на август тази година са публикувани предложения на Министерство на правосъдието, които съвсем доусъвършенстват стореното от законодателите и облечено в законова форма. По силата на тия предложения и търговските дружества, и неправителствените организации, в срок до 1 февруари 2019 г., ще са задължени да декларират „действителния си собственик” (чрез заявление Б 7). За примерно изпълнение на законовите задължения МП е развило редица процедурни правила, заявления и примерни декларации. За неизпълнение следва санкция от 1 000 до 10 000 лв. и още по толкова за всеки месец неизпълнение след 01.02.2019 г.

#7 | 06.01.2019, 22:01
Публикации: 150 / 22
Някои практически затруднения при декларирането

-          Как да определим кой е действителният собственик в акционерно дружество, независимо от вида на акциите, при множество на брой акционери (за безналичните информация се подава от Централния депозитар) – в този случай трудно би сработила презумпцията, че управляващият реално контролира, още повече, че при АД може да има различни системи на управление. Практически задължителното за деклариране обстоятелство не подлежи на установяване, а оттам и на деклариране.

-          Според Допълнителните разпоредби на ЗМИП по отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице. Така за сдруженията всеки член на организацията е действителен собственик. При сдружения като Българско дружество за защита на птиците ще трябва да се подаде заявление в Агенция по вписванията от хиляди страници, описващо данните на всеки член, защото законите трябва да се спазват.

Според Допълнителните разпоредби на ЗМИП по отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице. Така за сдруженията всеки член на организацията е действителен собственик. При сдружения като Българско дружество за защита на птиците ще трябва да се подаде заявление в Агенция по вписванията от хиляди страници, описващо данните на всеки член, защото законите трябва да се спазват.

При ООД с над петима съдружници и при условие, че никой от тях не притежава 25 и повече процента от дяловете, то на практика те ще декларират обстоятелство, публично известно в дружествения договор – този случай не е обхванат от законодателството.

В цялост проблемът се свежда до това, че или трябва да се декларират известни от съдържанието на самия Търговски регистър обстоятелства или е невъзможно да се определи какво точно следва да се декларира в редица случаи. Пак от един граждански закон, писан от друго поколение юристи и управници знаем, че нищожни са договорите с невъзможен предмет, остава да видим какви са законите с невъзможен предмет.
#8 | 08.01.2019, 01:03
Публикации: 21 / 0
Това ми звучи малко като GdPrRrrR,
А по конкретно счетоводител - Б7 +декл. за истиност+декларация 5+нотариални заверки +може ли с ел. подпис на счетоводител?
Адвокат - Б7 + декларация 5, 20 лв с ед подпис пей сърце?

поредната абсолютна простотия"тормозия"
#9 | 08.01.2019, 10:14
Публикации: 968 / 50
А,каква е тази декларация 5? И ако фирмата има фирмен ел.подпис,може ли да се подаде с него?
#10 | 08.01.2019, 12:29
Публикации: 243 / 28
А,каква е тази декларация 5?

Това е Декларацията по чл. 13, ал. 5 от ЗТР.
Към lyni:
Никъде в В7 не пише, че може да се подава от съставител на отчети.
Заявител може да бъде търговецът, друго лице в предвидените по закон случаи, адвокат с изрично пълномощно, прокурист.


#11 | 08.01.2019, 12:37
Публикации: 4 / 0
Следва да се обърне внимание, че посочената по-горе информация е стара.
Сроковете бяха удължени, така че подаването на декларация за действителен собственик е от 1 февруари до 31 май.
Правилникът бе публикуван днес, 8 януари
#12 | 08.01.2019, 14:47
Публикации: 1526 / 167
Още по темата.
Декларацията, с която бизнесът трябва да обяви действителните си собственици, вече е в Държавен вестник
Дългочаканите декларации, с които целят бизнес трябва да обяви кои са действителните му собственици, вече са публикувани в Държавен вестник. Те са приложение №3 към новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който беше обнародван днес.
Така бизнесът ще има двадесетина дни да се запознае с декларацията преди на 1 февруари да започне кампанията по обявяването на действителните собственици на фирмите. Тя трябва да приключи за четири месеца, т.е. до края на май.
#13 | 08.01.2019, 17:34
Публикации: 76 / 8
Задължени да декларират собственост са всички търговски дружества, с изключение на едноличните търговци и ООД-та с едноличен собственик, т.е. ЕООД[1]. В обхвата на задължението попадат и неправителствените организации, макар и правната им природа да изключва собственост
В края на август тази година са публикувани предложения на Министерство на правосъдието, които съвсем доусъвършенстват стореното от законодателите и облечено в законова форма. По силата на тия предложения и търговските дружества, и неправителствените организации, в срок до 1 февруари 2019 г., ще са задължени да декларират „действителния си собственик” (чрез заявление Б 7). За примерно изпълнение на законовите задължения МП е развило редица процедурни правила, заявления и примерни декларации. За неизпълнение следва санкция от 1 000 до 10 000 лв. и още по толкова за всеки месец неизпълнение след 01.02.2019 г.
Здравейте,
Къде е записано, че ЕООД не се декларират и само за тези ЕООД, които са собственост на ФЛ ли се отнася това ?
В нашия случай сме ЕООД със собственик ЮЛ  и след серия врътки се стига до краен собственик ЮЛ листнато на европейска борса,
#14 | 11.02.2019, 16:48
Публикации: 76 / 8
 Около 85 хиляди фирми и юридически лица с нестопанска цел следва да подадат декларации за действителните си собственици в срока, регламентиран от законодателя – 1 февруари 2019 – 31 май 2019 г., изчисли Агенцията по вписванията.

Подаването на декларациите е необходимо по силата на Закона за мерките срещу изпиране на пари, приет в изпълнение на евродиректива 2015/849, информира Агенцията.

До момента в Агенцията по вписванията са подадени 64 декларации за действителни собственици. По 4 от тях са дадени указания, а по 40 е постановен отказ поради липса на задължение по смисъла на закона. От подалите лица само 14 са били реално задължени и съответно толкова са и вписванията.

Съгласно закона фирмите, които не следва да подават такива декларации са: еднолични търговци; еднолични акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност със собственици на капитала физически лица; дружества с ограничена отговорност със съдружници физически лица, които притежават до 25% от капитала; събирателни дружества със съдружници физически лица.

Посочените търговци трябва да подават тази декларация само в случай, че действителните собственици са различни от вече вписаните.

Тъй като срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел е до 31 декември 2020 г., те могат да подават декларация за действителни собственици в 4 месечен срок след пререгистрацията.

Заявяването на информацията за действителни собственици има декларативен характер и като част от базата данни на търговския регистър е публична и всеки има право на свободен и безплатен достъп.

Агенцията припомня, че няма правомощия да дава задължителни указания по прилагане на законите.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове