Регистриране на земеделски производител, който е на 8 часов трудов договор

22.02.2012, 15:48 104187 83
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

22.02.2012, 15:48
Публикации: 3 / 0
Здравейте, аз съм лице, което работи на трудов договор на пълен работен ден (8 часа). Два месеца от годината се занимавам с търговия, за което ми изискват да съм регистрирана като земеделски производител и да се самоосигурявам като такъв. Въпроса ми е нали се осигурявам веднъж като съм на трудов договор, сега втори път трябва да се осигурявам като самоосигуряващо се лице, необходимо ли е да се осигурявам двойно или как да постъпя така, че да не внасям двойно осигуровки на държавата ?
Благодаря Ви предварително за съветите.
#1 | 22.02.2012, 16:02
Публикации: 3167 / 252
Няма начин, ще трябва да се осигуряваш и от двете места. Няма как да се избегне това.
#2 | 22.02.2012, 16:10
Публикации: 3 / 0
Възможно ли е само да се самоосигурявам и какви пари ще плащам, а трудовия ми договор да бъде прекратен ?
#3 | 26.02.2012, 21:31
Публикации: 297 / 49
Възможно е, но се самоосигурявате през цялата година само като ЗП,

ЗАКОН за бюджета на ДОО
ДВ бр.100 от 20.12.2011г

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2012 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2010 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2000 лв.

Значи си избирате доход между 240,00 и 2 000,00 лв и се осигурявате върху тази сума.
Сумата за осигуровките Ви ще зависи също и от как ще изберете да се осигурявате-най-простичко казано, ще включите ли ползване на болнични или не.
#4 | 27.02.2012, 09:19
Публикации: 2 / 0
А защо трябва да се осигурява през цялата година, ако работи само 2 месеца? А ако работи като СОЛ само по няколко дни в месеца? Да речем е собственик на ЕООД, но се самоосигурява, защото по ДУК няма определено възнаграждение и не работи целия месец. Не следва ли да се осигурява само за тези дни от месеца, след като подава Окд5 винаги когато трябва?
#5 | 27.02.2012, 19:55
Публикации: 297 / 49
Човекът се занимава само два месеца от годината с търговия на нещо, за което ТРЯБВА да бъде регистриран като ЗП.
Ами тези, които отглеждат чушки и продават продукцията си също за два месеца и също трябва да са регистрирани като ЗП, за да я продават, защо да трябва да се осигуряват цалата година като ЗП?А онези, които отглеждат пшеница или нещо друго подобно - те могат да продадат цялата си продукция в един-единствен ден - следва ли и те да се осигуряват като ЗП само за този един-единствен ден?
Въпрос на избор.
Ако е решил, че трябва да се осигурява като ЗП има два варианта:
1.Запазва си трудовия договор, регистрира се като ЗП и се осигурява върху сума от 420,00 лв до 2 000,00 лв
2. Отказва се от осигуряването по трудов договор, регистрира се като ЗП и се осигурява по избор от 240,00 лв до 2 000,00 лв.
#6 | 29.02.2012, 17:34
Публикации: 3 / 0
Благодаря за разясненията, само не ми стана ясно Декларация 6 знам, че се подава веднъж годишно, а Декларация 1 може ли и тя веднъж годишно да се подава или тя е задължително всеки месец ?
#7 | 29.02.2012, 20:51
Публикации: 297 / 49
Декларация 1 се подава всеки месец
#8 | 10.04.2012, 18:36
Публикации: 4 / 0
А може ли да имам трудов договор и да се осигурявам като зем. производител на 240лв?
#9 | 10.04.2012, 20:54
Публикации: 297 / 49
според зависи какъв е трудовият договор - становище на НАп от 20.03.2012 г:

С цел гарантиране на еднаквото прилагане на закона за всички категории лица, от 1 март 2012 г. регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които упражняват и дейности по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, задължително се осигуряват върху не по-малко от минималния осигурителен доход, определен за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества).

#10 | 11.04.2012, 08:05
Публикации: 48 / 2
     Здравейте!
     Темата ме заинтригува,защото случаят ми е подобен: земеделски производител-осигурява се на 240лв. и в същото време работи по трудов договор като "продавач закуски и напитки"  на 2 часа- осигурява се на прага за дейността и длъжността 350лв., но  пропорционално на часовете -67,50 лв. Правилно ли сме подходили, защото нещо  не схванах  добре становище на НАП от 20.03.2012 г.? 


#11 | 11.04.2012, 14:32
Публикации: 3167 / 252
ЗП е длъжно, когато има други доходи да се осигурява на 420лв
#12 | 04.05.2012, 23:56
Публикации: 4 / 0
Регистриран съм като ЗП на 10.04.2012 и съм декларирал, че започвам дейност от тогава. За целия април ли трябва да внеса осигуровки или от 10 нататък?
#13 | 05.05.2012, 09:04
Публикации: 16 / 0
     Здравейте!
     Темата ме заинтригува,защото случаят ми е подобен: земеделски производител-осигурява се на 240лв. и в същото време работи по трудов договор като "продавач закуски и напитки"  на 2 часа- осигурява се на прага за дейността и длъжността 350лв., но  пропорционално на часовете -67,50 лв. Правилно ли сме подходили, защото нещо  не схванах  добре становище на НАП от 20.03.2012 г.?

Съвсем правилно сте подходили.
#14 | 06.05.2012, 18:55
Публикации: 1 / 0
Пенсионер съм, искам да се регистрирам като земеделски производител /физическо лице/, но ме интересува, ще трябва ли да плащам някакви осигуровки и какви ще са те?
#15 | 07.05.2012, 07:53
Публикации: 6365 / 1054
Пенсионер съм, искам да се регистрирам като земеделски производител /физическо лице/, но ме интересува, ще трябва ли да плащам някакви осигуровки и какви ще са те?
На основание чл. 4, ал. 6 от КСО лицата, които упражняват трудова дейност като "регистрирани земеделски производители", не подлежат на задължително осигуряване при условие, че им е отпусната пенсия.
В Закона за здравното осигуряване липсва подобна разпоредба, която да дава възможност за изключване на пенсионерите от кръга на задължително осигурените лица. Поради това на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО, регистрираните земеделски производители, включително и когато получават пенсии, се осигуряват върху месечен осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за тези самоосигуряващи се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Ежемесечните авансови здравноосигурителни вноски, са в размер на 8 на сто.
Чл. 8. от ЗБДОО: (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2012 г.:
Точка 3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;
Това означава че ще трябва да внасяте ежемесечно 19.20 лв. за здравно осигуряване.
Съглано разпоредбите на Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица ще трябва да подавате и информация за осигуряването, а именно декларации 1 и 6.
Декларация образец № 1 се представя не по късно от 10 дни след внасяне на дължимите авансови вноски за месеца. А тъй като те се дължат до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, това на практика означава, че вноските за април, примерно, се внасят до 10 май и до 20 май се подава Декларация образец 1.
Декларация образец № 6 се подава за дължимите осигурителни вноски за предходната година, еднократно до 30 април на следващата година.
#16 | 07.05.2012, 11:48
Публикации: 15 / 0
Здравейте.
Много съм объркана.Получавам различни отговори и не мога да разбера кой е верния.Даже и в тази тема има противоречиви отговори.В края на крайщата зп, който е на ТД на колко трябва да се осигурява-на 240 лв. или на 420 лв?Ще съм изключително благодарна, ако някой найстина внесе яснота.Имам един такъв зп и не знам какво да му кажа.
#17 | 07.05.2012, 12:16
Публикации: 3167 / 252
От закона за бюджета на ДОО за 2012г
Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2012 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2010 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. - 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;
г) над 7500 лв. - 550 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2010 г., както и за започналите дейност през 2011 и 2012 г. е 420 лв.
(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т.1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".
#18 | 07.05.2012, 12:25
Публикации: 3167 / 252
НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 1 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
изм. и доп. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г.(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Годишният осигурителен доход се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност от самоосигуряващите се лица през предходната година, като разлика между декларирания в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. При определяне на годишния осигурителен доход се вземат предвид:

1. (изм. - ДВ, бр. 10 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) за едноличните търговци, упражняващи трудова дейност; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи преработена растителна и/или животинска продукция, чийто облагаем доход се формира по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - облагаемият доход по чл. 26, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, без да се намалява с размера на задължителните и доброволните осигурителни вноски, размерът на пренесената данъчна загуба по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" и застраховки "Живот", ако са свързани с инвестиционен фонд; при определяне на годишния осигурителен доход не се включват сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) за физическите лица, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества или като членове на неперсонифицирани дружества - възнагражденията, изплащани от дружествата, без получените дивиденти;

3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) за самоосигуряващите се лица, регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи преработена растителна и/или животинска продукция, на които облагаемият доход се определя по реда на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - облагаемият доход по чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, получен от упражняване на трудовата дейност; при определяне на годишния осигурителен доход не се включват сумите, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет;

4. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) за самоосигуряващите се лица, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък по реда на Закона за местните данъци и такси - еднолични търговци или регистрирани като упражняващи свободна професия, или занаятчийска дейност - доходът, получен от упражняването на съответната дейност, определен по условията на т. 1 и 3.

(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 67 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Самоосигуряващо се лице, което с данъчна декларация за предходната година декларира доходи, получени за извършена трудова дейност през минали години или има определен по-висок или по-нисък облагаем доход с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, формира с коригиращата справка по чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване нов размер на окончателния осигурителен доход за съответната минала година.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) При годишното определяне на осигурителния доход се изчисляват и внасят осигурителни вноски само в размера, определен за фонд "Пенсии" и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2001 г., в сила от 01.01.2001 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за съответната година се вписва в осигурителните книжки на лицата.
#19 | 07.05.2012, 12:38
Публикации: 15 / 0
Таня- ЛС.
Благодаря за включването.Това, което си копирала е така- спор няма.Но къде в цялата схема са включени ЗП едновременно с това имащи ТД?

(3) (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст - РКС, ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:

1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;

2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;

3....................... ........

4. (*) (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители;
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група