Декларация обр.6 - недеклариран ,но платен данък по чл.42 ЗДДФЛ

10.04.2019, 08:24 3748 16
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

10.04.2019, 08:24
Публикации: 12 / 0
Здравейте,
     Колегата преди мен, не е изготвял коректни данни за Д6 - във файла за НАП са записвани  и декларирани само сумите на осигуровките, но данък липсва-  не  е деклариран   данък  по чл.42 от ЗДДФЛ   / вид плащане 8 / - записът е включвал само първата колона на Д6 - осигуровки с код 5

       Това е  за периода от 01.01.2015 г до 31.12.2018
       Разпечатката на хартиен носител е с данъка. На протокола от НАП  : данните са приети ,изписано  е : 1брой приети Д6.
       Несъответствието се установява сега  01.04.2019 г -при извършване на проверка за възстановяване на  надвнесена сума корпоративен данък ,в НАП няма деклариран удържан данък  по чл.42 от ЗДДФЛ   за посочения период
        Всички дължими осигурителни плащания ,произтичащи от д.6  и  удържания / но недеклариран/данък  по чл.42 от ЗДДФЛ   , фирмата е плащала ежемесечно .в съответните срокове /имало е надвнесени суми/
Т.е . няма нарушение по чл.355.... Който състави документ с невярно съдържание или предостави неверни данни по чл. 5, ал. 4 с цел да избегне плащането на задължителни осигурителни вноски,
      При друга проверка през м.02.2019 г е констатирано че нямяме задължения
       По указния на проверяващия , подадох с ел.подпис,на 02.04.2019 г редовни декларации обр.6, с попълнени данни за  удържан данък  по чл.42 от ЗДДФЛ   / за периода 01.01.2015 г до 31.12.2018 г.   Но не спазих хронологичния ред на декларациите , а ги подаох в обратен ред – първо Д6 за 2018 г   
       След подаването на Д6 , в Справката за задълженията   е-услуги на НАП,  се появиха задължение – около 3500 лева/главница и лихви/.
       Всеки месец ,през който не е била подадена декларация , системата начислява лихва ,защото от надвнесетите суми за данък  по чл.42 от ЗДДФЛ ,в   СУП са погасявани други декларирани данъчни задължения , например :  погасена е със сума,платена на 11.10.2018  и авансовата вноска за корп данък за 1 во трим на 2019 г,за която срокът за плащане е 15.04.2019?

         Въпроси: 
         1.  Дали ще ни глобят -  и на какво основание ?
няма нарушение по чл.355.. документ с невярно съдържание или предостави неверни данни..с цел да избегне плащането на задължителни осигурителни вноски,
          2.Мога ли да искам от НАП да подам отново Д6 в хронологичен ред за периода 01.01.2015 г до 31.12.2018 г.   –и  да се преразгледа редът на погасяване на декларираните задължения  ?
#1 | 10.04.2019, 09:22
Публикации: 7243 / 1082
Подлежите на глоба за не подаване в срок на Д6, включително и за повторно нарушение. Освен това ще Ви бъдат на числени лихви от датата на изискуемост на задължението до датата на подаване на съответната Д6. За някои глоби може да се позовете на давност, но не и за лихвите.
А заплатите платени ли са? Ако не са платени, не сте имали задължение за подаване на Д6 и внасвне на данъка, но подлежите на санкция по КТ.
Това че сте внесли някакви пари в бюджета, с нищо не Ви оневинява. Както виждате, те са покрили други задължения.
Вие от кога се занимавате с тази фирма? Ако не става въпрос за Вашата собствена.
#2 | 10.04.2019, 11:06
Публикации: 16 / 0
Благодаря ..
Интересуваме повече отговор на втория въпрос..възможно ли е и как .да се коригира поредността на погасяване на задълженията.,които възникват с подаване на Д6..
И обстоятелството,че от надвнесени суми по сметката са покрити задължения за авансов данък по ЗКПО ,чийто падеж 15.04.2019 г все още не е настъпил...а с тази сума щеше да се покрие част от задължението по подадените Д.6
#3 | 10.04.2019, 11:40
Публикации: 16 / 0
А за глобата...текстът на чл.355 подлежи на тълкуване...не е посочен изрично данък по ЗДДФЛ...а само социално осигуряване..
И неподаването е с цел...да се избегне плащането на задължения..а в моя случай данукът е платен в срок,без да е деклариран...подавана е НЕПЪЛНА  декл.6


П.п...Пиша през друг профил...получи се блокаж
#4 | 10.04.2019, 11:52
Публикации: 7243 / 1082
#5 | 11.04.2019, 07:56
Публикации: 16 / 0
да ...това е ситуацията ..
но търся вариант за намаляване на лихвите?
Има ли възможност да се  заличат подадените Д.6/защото са подадени обратно на хронологичния ред../ 
и да се подадат нови Д.6  : първо за 2105 и накрая за 2018 ?
така начислените лихви ще се намалят
#6 | 11.04.2019, 08:30
Публикации: 9666 / 1649
Всъщност технически това е възможно, но при всяко положение с "участието" на НАП - заличаване на старите и подаване на нови Д6 . Всичко това на място. Не съм сигурна, че биха го направили. Не пречи да опитате все пак.
#7 | 11.04.2019, 08:57
Публикации: 16 / 0
Всъщност технически това е възможно, но при всяко положение с "участието" на НАП - заличаване на старите и подаване на нови Д6 . Всичко това на място. Не съм сигурна, че биха го направили. Не пречи да опитате все пак.
Как да стане ?
Чрез молба... искане...заявление ?
Има ли някаква практика, формуляри на НАП?
#8 | 11.04.2019, 09:05
Публикации: 9666 / 1649
Как да стане ?
Чрез молба... искане...заявление ?
Има ли някаква практика, формуляри на НАП?

Точно за това едва ли има практика. По-скоро едва ли се случва точно по този повод / намаляне на лихвите / . Просто идете и разговаряйте и в случай, че Ви разрешат да направят това ще уточните и как да стане.

ПП : Така като разсъждавам имате надвнесени суми и подавате в един ден декларации за тях. Лихвите биха били според мене същите независимо от реда, в който ги подавате .
/ може да не съобразявам нещо в момента, но така ми се струва /
#9 | 11.04.2019, 09:17
Публикации: 9666 / 1649
По-скоро ми се струва, че бихте могли да подадете молба за преразглеждане на лихвите, понеже те са начислени върху платени вече суми , които само стоят необвързани с декларации.
#10 | 11.04.2019, 10:48
Публикации: 16 / 0
Благодаря Ви за отговорите
Проблемът е точно в алгоритъма за начисляване на лихвите..
До подаването на Д.6 имам надвнесени суми..всички недекларирани данъци по ЗДДФЛ са платени в съответните срокове
И нямам задължения за други данъци..Документирано е сьс справка към АПВ от м.02.2019
Подавам Д.6..и в справката за плащанията  ,на всеки ред за деклариран и погасен данък ЗДДФЛ се поевява /начислява и прихваща/ лихва..
И след прихващане на  лихвите по първите декларации/всяка декларация е за данък за 4 месеца/...надвнесената сума се изчерпва ..
И сега по сметката стоят като главница и начислени лихви декларираните суми  в последните 3 декларации/ т.е. за 12 месеца
#11 | 11.04.2019, 11:16
Публикации: 9666 / 1649
Проблемът е точно в алгоритъма за начисляване на лихвите..
.......
Подавам Д.6..и в справката за плащанията  ,на всеки ред за деклариран и погасен данък ЗДДФЛ се поевява /начислява и прихваща/ лихва..

Да, аз също мисля така . И ако има изход е в преразглеждане на лихвите и като резултат от това евентуално коригиране на момента с прихващането им.
Успех Ви пожелавам !
#12 | 11.04.2019, 11:43
Публикации: 265 / 30
Благодаря Ви за отговорите
Проблемът е точно в алгоритъма за начисляване на лихвите..
До подаването на Д.6 имам надвнесени суми..всички недекларирани данъци по ЗДДФЛ са платени в съответните срокове
И нямам задължения за други данъци..Документирано е сьс справка към АПВ от м.02.2019
Подавам Д.6..и в справката за плащанията  ,на всеки ред за деклариран и погасен данък ЗДДФЛ се поевява /начислява и прихваща/ лихва..
И след прихващане на  лихвите по първите декларации/всяка декларация е за данък за 4 месеца/...надвнесената сума се изчерпва ..
И сега по сметката стоят като главница и начислени лихви декларираните суми  в последните 3 декларации/ т.е. за 12 месеца

Точно това, което сте написали тук във форума, го напишете и в молбата за преразглеждане на лихвите, както Ви е посъветвала delphine. Друг начин няма.
А в случая дори не е ощетен бюджета и данъка е внесен в срок.
 Така че смело на разговори с НАП!   :yes3:
#13 | 11.04.2019, 14:23
Публикации: 2510 / 285
Имам същата ситуация и ми обясниха, че ще се начислят лихви - от датата, когато е било изискуемо задължението до момента на внасяне на Д6. В моя случай предишния колега е пропускал данъци, осигуровки, каквото се сетите... За осигуровките сумите стоят в СУП, така че дълбоко се надявам да няма лихви, когато подам Д6, но при данъците сумите отдавна са погасили други задължения и очаквам ужасни суми..
#14 | 11.04.2019, 15:08
Публикации: 89 / 4
Не зная за данъка, но за осигуровките за довнасяне, които не бяха декл. на СОЛ имаше лихва, нищо, че сумите бяха внесени
#15 | 12.04.2019, 07:56
Публикации: 16 / 0
Да, аз също мисля така . И ако има изход е в преразглеждане на лихвите и като резултат от това евентуално коригиране на момента с прихващането им.
Успех Ви пожелавам !
Благодаря Ви
Открих публикация по казус , като моя :недеклариран с Д.6  ,но внесен в срок данък :
https://bganaliz.com/postaveni-vaprosi-vav-vrazka-s-vavezhdaneto-na-edinna-smetka-za-plashtane-na-danatsi-i-osiguritelni-vnoski/


Вх.№ 070089 от 15.03.2013 РО ПЛОВДИВ Отг. ОУИ Пловдив 

фактическа обстановка::
дружество е подало декларация образец № 6, с която е деклариран грешен размер (по-малък от дължимия) данък върху доходите на наетите във фирмата лица.
Данъкът е начислен и преведен в срок и в пълен размер.
Допуснатата грешка следва да се коригира чрез подаване на нова декларация образец № 6 с размера на остатъка до вярната сума на данъка

Въпросът, който поставяте, е дължи ли дружеството лихва, предвид платения в срок дължим данък?

Следва да се има предвид, че когато лицето е наредило плащането по код за вид плащане различен от този по който е отразено задължението по декларацията не следва да се приема като надлежно направено волеизявление на лицето.
С оглед максимално гарантиране правата на задължените лица, органите по приходите следва да изискват от тях да подават декларация за задълженията, които са платили, но не са декларирали.
 Ако внесената сума е по-голяма или равна на задължението по декларацията, след възражение от страна на лицето начислената лихва се сторнира изцяло, а в случаите когато внесената сума е по-малка от задължението – за разликата следва да се начисли лихва за забава.
Предвид гореизложеното, за да се прецени дължима ли е начислената лихва в данъчно-осигурителната сметка на дружеството след подаване на декларация образец № 6 с размера на остатъка до вярната сума на данъка, следва да бъде подадено възражение в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, придружено от подкрепящите го документи.

#16 | 22.07.2020, 08:28
Публикации: 1 / 0
Здравейте, може ли да споделите какво се случи с вашия казус ? Коригираха ли Ви лихвите ? Струва ли си изобщо да пишеш молба за намаляване?
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове