Облагане доставката на стока, която се монтира за сметка на доставчика

23.04.2019, 15:49 4746 0
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

23.04.2019, 15:49
Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

Въпрос: Ние сме българска фирма, регистрирана по ДДС в България (ще се кръстим фирма А за конкретния случай), която посредничи при продажбата на металообработващи машини, внос от Чехия и продадени на български клиенти, като за целта получава комисиона. Всички машини, продадени в България, са с включен в договора монтаж и инсталиране. Услугата по монтажа и инсталирането се извършва от българска фирма подизпълнител (да я наречен фирма Б). Същата фирма Б фактурира услугата по монтажа и инсталацията на нас фирма А, а ние от своя страна префактурираме услугата на чешката фирма, позовавайки се на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, и услугата е освободена от облагане с данък. Това правилно ли е и съответно попадаме ли в обхвата на чл. 195, ал. 1 от ЗКПО за облагане на технически услуги с данък при източника?

Отговор: Според изложеното в запитването регистрирана по ЗДДС българска фирма посредничи на чешки производител на металорежещи машини за продажбите на продукцията му у нас срещу комисиона. Договорите за продажбите на машините включват и техния монтаж и инсталиране, който се извършва от друга българска фирма и се фактурира на фирмата – посредник. Тя от своя страна я префактурира на чешката фирма.
От тази информация става ясно, че в случая се касае за доставка на машини, т.е. стока, която се монтира и инсталира на територията на България с посредничеството на регистрирана по ЗДДС българска фирма. Доставчик на стоката е данъчно задължено лице, регистрирано за целите на облагането с ДДС в друга държава – членка на ЕС. Монтажът и инсталирането й се осъществява от българска фирма - подизпълнител на фирмата - посредник, и се фактурира на последната, което дава основание да се приеме, че договорът за осъществяването на услугата е сключен между нея и доставчика й. Независимо от това, предвид обстоятелството, че стойността на услугата се префактурира на доставчика на стоката, това дава основание да се приеме, че доставката на услугата за монтажа и инсталирането се извършва за сметка на доставчика на машините, т.е. за сметка на чешката фирма.

Това означава, че в случая е налице доставка на стока, която се монтира за сметка на доставчика. Акцентираме върху тези обстоятелства, тъй като режимът за облагането на доставките на стоки с монтаж и инсталиране от или за сметка на доставчика е по-особен. По силата на чл. 17, ал. 4 от ЗДДС местоизпълнението на доставките им е на територията на страната, където стоките се монтират и инсталират.
В общия случай доставката на услугата за монтажа, инсталирането или сглобяването, извършвано от или за сметка на доставчика на стоката, е съпътстваща доставка и следва нейното данъчно третиране като местоизпълнението й е на територията на държавата, в която се извършва монтажът, инсталирането или сглобяването, т.е. в случая у нас. Специфична особеност на доставките на стоки с монтаж и инсталиране от или за сметка на доставчика е това, че доставката на услугата за монтаж и инсталиране е неразривно свързана с тази за стоката и следва нейния режим за облагане (освен ако конкретните договорни споразумения или обстоятелства за осъществяването на двете доставки изключват това). В тази връзка заслужава да се отбележи, че когато доставката на стоката е договорена и изпълнена отделно от тази на услугата за монтажа и инсталирането й, не е налице доставка на стока с монтаж и инсталиране на стока в коментирания смисъл, а доставка на стока и доставка на услуга, режимът за облагането на които се определя по общ ред.

Следователно при преценката относно законосъобразния ред за облагане на доставки или придобиване на стоки, чието използване е свързано с монтаж, инсталиране или сглобяване, следва преди всичко да се обърне внимание дали при съответните договорни споразумения за конкретната доставка става въпрос за доставка на стока заедно с услугите по монтажа и инсталирането й или е договорена доставка на стока и доставка на услуга за монтаж и инсталиране на такава. Това означава, че разпоредбите на ЗДДС, отнасящи се за доставки на стоки с монтаж и инсталиране, са приложими само за тези, при които е договорена доставка на стока с монтаж и инсталиране от или доставчика. Когато е договорена само доставка на услуга за монтаж и инсталиране на стока, режимът за облагането й следва този за облагане на услугите.
В случая най-вероятно (в запитването липсва информация по въпроса) споразуменията за доставките на машините, сключвани между чешката фирма и българските им получатели, предвиждат те да бъдат монтирани и инсталирани за сметка на доставчика. Това означава, че местоизпълнението на доставката на услугата за монтажа и инсталирането е на територията на страната и следва да се обложи със стандартната данъчна ставка за ДДС.
Информацията от запитването не дава възможност да се оцени еднозначно как точно е сключено споразумението между вашата и чешката фирма та доставката на услугата за монтажа и инсталирането на машините да се фактурират на вас, а не на нея. При всички положения обаче хипотезата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС в случая е неприложима. При тези обстоятелства ДДС, начислен ви във фактурата от подизпълнителя на услугата, за вас е без право на данъчен кредит и стойността му следва да се включи във фактурата при префактурирането на доставката на чешката фирма.
Що се отнася до приложението на чл. 195 ал. 1 от ЗКПО за облагането на технически услуги с данък при източника, той би бил приложим, ако фирмата ви получаваше техническа услуга от чуждестранно юридическо лице, върху възнаграждението за което следва да му удържи данък.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове