Ддс при прекратяване на наем

27.06.2019, 10:09 2646 4

27.06.2019, 10:09
Публикации: 81 / 2
Фирма спира дейност и прекратява договора за наем за ползваното помещение.Първоначално при стартирането на дейността беше извършен ремонт/боядисване .поставяне на теракот.изработване на шкафове,.закупени бяха хладилни витрини.хладилници,скари,мивки,фритюрници/За всички тези неща беше ползван данъчен кредит и тъй като бяха на с-ст под 700 лв директно бяха изписани на разход.Единствено аспирационната система е заведена като ДМА.Сега при прекратяване на договора за всичко ли трябва да възстановя ДДС-то.Има закупени и два климатика които ще демонтираме и приберем и предполагам за тях не е нужно възстановяването на ддс или ще го начислим ако ги продадем,Дейността се упражнява от 1.6 година,
#1 | 27.06.2019, 12:53
Публикации: 6406 / 1135
Здравейте,
От въпроса мога да предположа с достатъчна степен на вероятност, че не е имало договаряне с наемодателя за извършване на тези ремонтни дейности и те не са платени  за сметка на наема. Тоест Вие сега извършвате безвъзмездна доставка към Вашия наемодател.
Виждам, че сте отчели разхода като ремонт, а не като подобрение, което не е било добре обмислено по мое мнение. В параграфи 31 и 32 от ДР на ЗДДС са дадени определенията за "ремонт" и "подобрение" и те не са обвързани със стойностния праг на активите.
Скрит текст :
Когато в процеса на извършване на подобрение има и някакво количество чисто ремонтни работи, например боядисване, се прилага общото правило на чл. 128 от ЗДДС за "съпътстващите" разходи и целият разход се отчита като подобрение. Завежда се като дълготраен нематериален актив. Начислява се амортизация, която обикновено е съобразена със срока на наемния договор, но не може да превиши 33% за данъчни цели.
От гл.т. на ЗДДС, за разходите за подобрение, което наемателят осъществява за своя сметка, имате право на пълен данъчен кредит. Когато, обаче, върнете актива на наемодателя, извършвате облагаема доставкана датата на връщане съгласно чл. 25, ал. 3, т. 6 от ЗДДС. Данъчната осонва на тази доставка се определя съгласно последното изречение на чл. 27, ал. 2, която е много дълга, и гласи:
"Данъчната основа на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 3 е сумата от направените преки разходи за извършването им, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на подобрението, а ако не може да се установи сумата на преките разходи, данъчната основа е пазарната цена."
За начисления данък се съставя протокол по чл. 117.
Данъкът се отчита като разход, който е данъчно признат.

Вие сте подходили на парче, нямате заведено подобрение.
За ползван данъчен кредит за ремонт не се дължи възстановяване на същия.
Аспирационната система не можете да си вземете с Вас и най-добре издайте фактура на наемодателя за продажбата на това съоръжение с цена по договаряне и начислете ДДС. Пак няма да се правят корекции.

#2 | 27.06.2019, 13:07
Публикации: 6406 / 1135
Допълвам и коригирам горното:
В същата дълга алинея 2 на чл. 27 пише, че ремонтът всъщност при Вас ще се яви безвъзмездна доставка на услуга към наемодателя и трябва да начислите ДДС върху
"... сумата на направените преки разходи, свързани с извършването и. При определяне на сумата на направените преки разходи за използваните стоки, които са или биха били дълготрайни активи, се взема предвид разход за изхабяването им като част от стойността на данъчната основа, за начисления данък върху която е приспаднат данъчен кредит, изчислен за всеки данъчен период по линейния метод ................ за период от 5 години, считано от началото на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчния кредит."
#3 | 27.06.2019, 14:12
Публикации: 81 / 2
А за закупения инвентар,който ще си приберем/а също и за климатиците/ не трябва да начисляваме ддс нали?За първи път се сблъсквам и не съм запозната.
#4 | 27.06.2019, 14:41
Публикации: 6406 / 1135
А за закупения инвентар,който ще си приберем/а също и за климатиците/ не трябва да начисляваме ддс нали?За първи път се сблъсквам и не съм запозната.
Не. За нещата, които остават собственост и под управлението на Вашата фирма не предприемате никакви действия, докато няма промяна в обстоятелствата - продажба, бракуване или друго.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група