Обещетение по ячл. 222, ал.3

16.09.2019, 14:11 6431 23

16.09.2019, 14:11
Публикации: 23 / 1
Здравейте, имам следния казус. Май месец сме назначили лице, което сега ни донесе едно разпореждане от НОИ с дата 19.07.19, че считано от 14.01.19 му е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст и иска две заплати обещетение. Месец януари, когато е придобил това право не е работил никъде.
Аз смятам, че ние не му дължим нищо, защото сме назначили един вид пенсионер, освен това той е на срочен договор по чл. 68.
Моля, ако някой е имал такъв случай да сподели. Благодаря предварително!
#1 | 16.09.2019, 14:26
Публикации: 3802 / 553
Нямал съм такъв случай, но от дискусия в един форум, може и тук да е било, по същия въпрос, останах с впечатление, че дължите (при напускането му). Което, разбира се, е малко...

Срочният договор е без значение в случая.
#2 | 16.09.2019, 14:50
Публикации: 23 / 1
благодаря, все пак ще съм благодарна ако и други се включат, де факто ние назначаваме пенсионер.
#3 | 16.09.2019, 15:01
Публикации: 69 / 12
Според мене вие не дължите обезщетение на лицето, но нека вземат отношение знаещите повече по въпроса. Вие наистина назначавате лице, което преди това е придобило правото на пенсия.
#4 | 16.09.2019, 15:24
Публикации: 10964 / 1937
http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=1638

" Обезщетение за придобито право на пенсия се изплаща при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение, а не заради самото пенсиониране. То се дължи на работник или служител, който е придобил право на пенсия и е решил да се раздели с работодателя си, дори да не се пенсионира след това. Право на него имат и работещите, чиито договори са прекратени, след  като те са се пенсионирали без прекъсване на осигуряването."

Не му дължите нищо.
#5 | 16.09.2019, 15:42
Публикации: 267 / 28
Но след като му изтече срока на договора и  ако го  освободите му дължите обещетение.
Такова обещетение не му е изплащано и Вие ще бъдете работодателят, който го освобождава и е изпълнено условието да е придобил право на пенсия съгласно ал.3 на чл.222 .

#6 | 16.09.2019, 15:48
Публикации: 491 / 52
мисля, че за тази тема пише bobo и по-скоро това мнение:

Е, то точно в това е проблемът (а и парадоксът), bobo!
Нормативната уредба не третира въпроса кой трябва или е трябвало да изплати обезщетението, а само при какви обстоятелства се изплаща.
Споделям малко опит, просто:
- назначаваме работник, не знаем, че е пенсионер. Освобождаваме го и той веднага си подава заявление за изплащане на обезщетението с копие от ПР. Няма запис в ТК за изплатено обезщетение. НОИ потвърждават, че е пенсионер, старата му фирма не съществува. Отказахме, осъди ни, изплатихме.
- идентично, но старата фирма съществуваше, писах писмо, отговориха, че не са изплатили, защото не е подал заявление при напускането. Пак платихме.
- идентично, забравили да запишат. Отговориха, обаче че са платили с копие от ведомостта. Не платихме.

Както много пъти съм казвала, не можем да се оплачем, че работата ни е скучна...  :wink1:
#7 | 16.09.2019, 17:12
Публикации: 10964 / 1937
Но след като му изтече срока на договора и  ако го  освободите му дължите обещетение.
Такова обещетение не му е изплащано и Вие ще бъдете работодателят, който го освобождава и е изпълнено условието да е придобил право на пенсия съгласно ал.3 на чл.222 .

Мисля, че не сте права. Ако лицето придобие право на пенсия във въпросната фирма по време на осигуряването в нея и му се прекрати трудовия договор тогава би следвало да му дължат обезщетение. В случая правото на пенсия е придобито преди назначаването. По-скоро си струва да се види какво е положението с предходния работодател.
Все пак дойде ли ред да тестваме правова ли ни е държавата е много вероятно да ударим на камък...

То по тази логика / ако има право на обезщетението / кой ще назначи пенсионер на работа без да докаже, че вече е получил такова обезщетение  от предходен работодател ? Малко трябва да тръгне и тази мода...
#8 | 16.09.2019, 17:17
Публикации: 6514 / 616
Мноооого интересен казус. Ще следя. Според мен никой не му дължи това обезщетение.
#9 | 16.09.2019, 17:28
Публикации: 10964 / 1937
https://pravatami.bg/24077

" При прекратяване на трудовия договор работодателят дължи определени обезщетения.  Когато трудовият ми договор се прекратява, след като съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяване, имам право на обезщетение. Но ако аз съм започнал работа след като вече съм упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст и такава ми е отпусната, нямам право на такова обезщетение. "
#10 | 16.09.2019, 20:19
Публикации: 3802 / 553
Но ако аз съм започнал работа след като вече съм упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст и такава ми е отпусната, нямам право на такова обезщетение.

Това е съвсем логично и правилно, според мен, но ми е малко трудно да се обоснова недвусмислено. Може би членуването в "При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия..." показва, че се отнася за едно определено трудово правоотношение, именно по време на което работникът е придобил право на пенсия.

Но пък в ал. 2 "...трудовото правоотношение поради болест..." също е членувано, а този случай може да е многократен, което оборва горното ми разсъждение :)

Обезпокоителен е и изразът, че "обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж", което някак навежда на (и забранява) възможен повторен опит за изплащане при някакво друго ТПО. Но пък не конкретизира кое точно ТПО (това, при което се пенсионираш) и не забранява да е някое следващо, стига да е само веднъж.

Бих предложил едно писъмце до МТСП, отговарят сравнително бързо, още повече, че работникът във въпроса май не е тръгнал да напуска.

#11 | 17.09.2019, 10:08
Публикации: 10964 / 1937
Знаем как "тълкуват" различните институции подобни въпроси и потърсих да видя някаква съдебна практика. Тя, разбира се, не е основание да приемем дадено Решение за отговор, но определено това Решение има своята аргументация и е ценно с това.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 15

С., 02.02. 2016 г.

Скрит текст :
#12 | 17.09.2019, 10:26
Публикации: 267 / 28
Аз също потърсих съдебно решение  за да се аргументирам и прочетох това решение, но при случая който коментираме работника не имал възможност да поиска обещетението в предходен момент, тъй като когато е навършил възрастта за пенсия не е имал трудово правоотношение, респективно работодател, така, че работника не избира кога да поиска обещетението ( при предходния работодател или при настоящия), а сега очаквайки прекратяване на ТД на точно определена дата ( във въпроса не даден какъв е срока на договара) си подава и молба за обещетението  по Кодекса на труда и така са изпълнени всички изисквания - възраст, прекратяване но ТД и подадена молба от лицето. В ТК също може да се види дали е изплащано обещетение в предходен момент. Вероятно работника е имал предвид тия обстоятелства. Bobo дава добра идея за запитване на МТСП.
#13 | 17.09.2019, 10:38
Публикации: 10964 / 1937
От цитираното по-горе Решение :
" В този смисъл, макар да е даден отговор на друг правен въпрос, е приетото от Върховния касационен съд при преценката на принципа за еднократност на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ с решенията по гр. дело № 969/2014г., четвърто г. о. и гр. дело № 1296/2013г., трето г. о., постановени по реда на чл. 290 ГПК - принципът на еднократност на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ, включен изрично в хипотезиса на нормата произтича от това, че работникът или служителят придобива право на пенсия веднъж и това право възниква към определен момент; той може да го реализира спрямо този работодател и то по това правоотношение, при действието на което е възникнало правото;"

Не ми се струва да е задължително придобилият право на пенсия да има такова право по презумпция - докато намери кой да го обезщети. Не е задължително и не се получава и така в практиката правото на пенсия да ни "завари" при някой работодател непременно. И също така не мисля, че при пенсиониране в момент на неосигуреност при даден работодател да имаме това право занапред.
Да си представим какво би станало , ако всеки си намери по един работодател в перспектива и почне едно искане на обезщетения...


#14 | 17.09.2019, 10:48
Публикации: 267 / 28
Считам, че мотивите при започване на работа не са  "получаване на обещетения" , а полагане на труд и получаване на възнаграждение. Ние / счетоводители, ТРЗ-та / работим за своя работодател, но сме и "работници" от друга страна.
#15 | 17.09.2019, 10:50
Публикации: 10964 / 1937
Считам, че мотивите при започване на работа не са  "получаване на обещетения" , а полагане на труд и получаване на възнаграждение.

Да, в идеалния случай е точно така.  :smile1:
Не включваме тука услугите за "пълна борса" , майчинства на близки и познати , недостатъчен стаж на някой...
#16 | 19.11.2019, 10:50
Публикации: 10964 / 1937
Здравейте отново в тази тема !  :smile1:
Беше поставен и дискутиран въпроса дали лице, придобило право на пенсия при назначаване / след това събитие / и последващо прекратяване на ТД има право на обезщетение при пенсиониране. Понеже ми възникна такъв случай на практика направих запитване в МТСП. Може би ще е полезно да го постна точно в тази тема с идеята да е полезно на интересуващите се .

Въпрос : Лице придобива право на пенсия и се пенсионира в момент, когато не работи. Впоследствие започва работа и след години напуска. Има ли в този случай право на обезщетение по чл.222 ал.3 от КТ ? Благодаря.

Отговор : Уважаема г-жо ........ , Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) се дължи от работодателя само при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването. Към момента на прекратяване на трудовото правоотношение работодателят извършва преценка, дали правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст е придобито от работника или служителя по време на действие на правоотношението. Следва да се има предвид, че ако правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст е придобито преди сключване на трудовия договор, няма правно основание за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ. ЛТ/
#17 | 19.11.2019, 12:24
Публикации: 3802 / 553
Благодаря :)
#18 | 19.11.2019, 13:21
Публикации: 806 / 166
Браво, delphine! :bow:
#19 | 19.11.2019, 14:37
Публикации: 61 / 1
Този казус е много разтеглив . Аз също в момента съм пред решаване на подобен.При мен лицето придоби право на пенсия ,подаде си документите за пенсиониране /има необходимата въздраст и стаж/ , но няма да напуска и респективно ТД не се прекратява,но иска да му се изплати обезщетението по чл.222 ал.3 от КТ. Редно ли е да му се изплаща обезщетение при това положение ?
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група