Важни крайни срокове по Наредба Н-18 след последните промени

25.09.2019, 11:40 24126 16
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

25.09.2019, 11:40
Публикации: 493 / 170
Администратор на сайта
Съгласно последните промени в Наредба №Н-18/2006 г., обнародвани в Държавен вестник, брой 75/24.09.2019 г., всички търговци, използващи софтуер за управление на продажбите - независимо дали са или не са регистрирани по ЗДДС, трябва да сменят или модифицират фискалните си устройства и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания до 31 януари 2020 г. Дотогава лицата, използващи СУПТО, ще могат да продължат да ползват старите си софтуери и старите си касови апарати. В тази връзка срокът за подаване на информацията, относно използвания от тях софтуер в търговските обекти, е до 31 март 2020 г.

До 31 март 2020 г се удължава и срокът, в който лицата, извършващи продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и неизползващи друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, трябва да приведат тази си дейност в съответствие с всички изисквания на Наредбата. Тези лица трябва да подадат информация за използвания от тях софтуер в срок до 31 май 2020 г.

Важни крайни срокове по Наредба Н-18

30 септември 2019 г.

Лицата, използващи ЕСФП, които към 31 юли 2019 г. имат документ за придобиване/сключен договор с производител/вносител за придобиване на ЕСФП от одобрен след 31 март 2019 г. тип, както и изготвен график за въвеждане в експлоатация на ЕСФП в стопанисваните от тях обекти, и същите са подадени по електронен път в компетентната териториална дирекция на НАП чрез използване на квалифициран електронен подпис, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. в срок до 30 септември 2019 г.

30 октомври 2019 г.

Производителите/вносителите на фискални устройства в срок до 30 октомври 2019 г. представят за функционално изпитване устройства с коригирана версия на фърмуера, осигуряваща изпълнение на изискването за автоматично генериране на дневен финансов отчет.

31 януари 2020 г.

Всички лица, използващи софтуер за управление на продажбите - независимо дали са или не са регистрирани по ЗДДС, трябва да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания и да сменят или модифицират фискалните си устройства до 31 януари 2020 г.

Ползвателите на ИАСТУД трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. до 31 януари 2020 г.

Производител/разпространител може да разпространява софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в наредбата, до 31 януари 2020 г.

От 1 февруари 2020 г. фискалните бонове издавани от ЕСФП, следва да съдържат и данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка.

29 февруари 2020 г.

Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на наредбата. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до 29 февруари 2020 г.

31 март 2020 г.

Лицата, използващи софтуер за управление на продажби подават информацията относно използвания от тях софтуер в търговските обекти до 31 март 2020 г.

Лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран одиторски файл, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата до 31 март 2020 г.

Лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г.

Относно задължението за отпечатването на дневен финансов отчет


До привеждане на въведените в експлоатация фискални устройства в съответствие с новите изисквания, но не по-късно от 31 март 2020 г., задължените лица са длъжни да отпечатват дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през които в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

30 април 2020 г.

Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства, привеждат дейността си в съответствие с разпоредбите на наредбата. Издадените удостоверения за регистрация на тези лица са валидни до 30 април 2020 г.

31 май 2020 г.

Лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран одиторски файл, подават информация относно използвания от тях софтуер в търговските обекти до 31 май 2020 г.

Лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, подават информацията относно използвания от тях софтуер в срок до 31 май 2020 г.

Компании с ERP системи получават алтернатива по Наредба Н-18

Лицата с приходи от продажби над 16 млн. лв., стойност на активите по баланс над 8 млн. лв. и персонал от над 50 души (да са налице поне 2 от трите критерия) и чиито продажби в брой са под 5% от приходите, могат да изберат да ползват и софтуер за управление на продажбите (СУПТО), който създава стандартизиран одиторски файл. Лицата, избрали алтернативния режим, трябва да изпращат в НАП стандартизирания си одиторски файл веднъж годишно, за всяка календарна година, в срок до края на януари на следващата година.

Това предвиждат последните промени в Наредба №Н-18/2006 г., обнародвани в Държавен вестник, брой 75/24.09.2019 г. За лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран одиторски файл, срокът за привеждане в съответствие с изискванията на Наредбата е до 31 март 2020 г., а срокът за подаването на информацията от тях, относно използвания софтуер в търговските обекти, се удължава до 31 май 2020 г.

За направения избор лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби – СУПТО със стандартизиран одиторски файл, трябва да уведомят НАП по електронен път до 31.01.2020 г.
#1 | 25.09.2019, 11:53
Публикации: 77 / 9
Някой знае ли какво е който създава стандартизиран одиторски файл ?
#2 | 25.09.2019, 11:58
Публикации: 493 / 170
Администратор на сайта
Някой знае ли какво е който създава стандартизиран одиторски файл ?

Форматът му е даден в Наредбата, като приложение № 37 към чл. 52а1, ал. 5: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=141405&fbclid=IwAR3CbFAZqZFUThlV5QaAcaG-QE_Cyq4H-sveVCTrTUif_MjQXdyHdaUh6vI
#3 | 25.09.2019, 12:01
Публикации: 77 / 9
Форматът му е даден в Наредбата, като приложение № 37 към чл. 52а1, ал. 5: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=141405&fbclid=IwAR3CbFAZqZFUThlV5QaAcaG-QE_Cyq4H-sveVCTrTUif_MjQXdyHdaUh6vI

Това нещо като обобщена информация за цялата година ли ще е или за всеки бон ? Да разбирам, че е някакво улеснение ?
#4 | 25.09.2019, 14:23
Публикации: 8 / 0
Към кочаните кога да се хващаме тогава?
#5 | 27.09.2019, 09:34
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Има и по-елегантни решения от кочаните и фактурирането "на ръка". Предложили сме такова безплатно фактуриране неСУПТО: https://www.kik-info.com/dokumenti/invoice.php

Само софтуерите, които поддържат бази данни за количества и цени на продаденото са СУПТО. Тези, които не поддържат, не са СУПТО.

Вижте още:
https://www.kik-info.com/novini/novini-i-akcenti/NAP-s-nova-portsiya-vaprosi-i-otgovori-za.151410.php
и
https://www.kik-info.com/novini/novini-i-akcenti/Bezplatno-fakturirane-bez-nuzhda-ot-SUPTO-i-vrazka.145312.php
#6 | 27.09.2019, 10:57
Публикации: 3079 / 416
А как смятате - таблица на ексел с вид, брой и обща сума на продажби, преписани от дневния отчет (няма друг източник на информация) - дали може да се тълкува като СУПТО? Изглежда ми абсурдно, ама след всички щуротии...
#7 | 27.09.2019, 13:48
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
А как смятате - таблица на ексел с вид, брой и обща сума на продажби, преписани от дневния отчет (няма друг източник на информация) - дали може да се тълкува като СУПТО? Изглежда ми абсурдно, ама след всички щуротии...

Много зависи как е настроена. Ако е в обекта и служи за отчитане и следене на продажбите и наличностите - като складови програми. Идеята на законодателят е складовите програми в обектите да са вързани с касовите апарати и да са регистрирани СУПТО.
#8 | 27.09.2019, 15:56
Публикации: 3079 / 416
При мен става въпрос за услуга - вход за мероприятие, за което се пуска КБ. Няма стоки, склад, наличности и други подобни, от месечния отчет преписваме колко хора са минали и какъв е прихода за деня. Каквото и да въвеждаме в таблицата то е след извършване на продажбата и даже след приключване на деня. Без приключване на деня не мога да попълня таблицата.

Като чета, че управлението на продажбите е"процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане" ми се иска :) да мисля, че всичко изредено се е случило преди попълването на таблицата и попълването на таблицата не е управление на продажбите, а отчетност.

Просто си мърморя и негодувам :(

ПП Според мен една таблица не може да е софтуер, софтуер е Ексела, съответно ползването му за такива цели означава забрана за ползването му въобще във фирмите. Което пак е абсурд.
#9 | 27.09.2019, 16:39
Публикации: 1914 / 1291
Администратор на сайта
Ако постфактум, след продажбите в счетоводството, а не в обекта, си правите таблици за продажбите в Ексел, това не е СУПТО. В счетоводните кантори е пълно с такива таблици, които не са СУПТО, разбира се, но те пък са и извън обекта...
Вижте и това видео с обяснение от експертите на НАП: https://www.youtube.com/watch?time_continue=21823&v=NX5C-1bm7Gk
( от 6 час и 3 мин започва, нагласено е)
#10 | 27.09.2019, 16:45
Публикации: 3079 / 416
Благодаря за коментарите! Да, ако е извън ТО е изяснено. При нас "касата" (и мястото, където се предоставя услугата) и "счетоводството" са в отделни части на сградата (реално са две отделни сгради с обща стена, свързани с междинна врата). Посетителите нямат достъп до счетоводството, но пак имам колебания дали всичко това няма да се тълкува като единен ТО.
#11 | 27.09.2019, 17:29
Публикации: 229 / 21
41. "Търговски обект" е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.

bobo аз бих го тълкувал така, но съм резервиран и за тълкуването от служители на НАП
#12 | 08.11.2019, 13:46
Публикации: 23 / 0
Фирма разполага с два търговски обекта/складове/ в различни градове.Там има касови апарати,няма компютри.Пускат се касови бонове при продажби в брой. В офис на счетоводство,/регистриран на друг адрес/ се издават фактурите и се прикрепя касовия бон.Според мен ние нямаме необходимост от СУПТО или греша?
#13 | 25.11.2019, 10:47
Публикации: 107 / 6
По време на дискусиите с НАП беше казано, че ел.магазините в Ebay, Amazom, Etsy не са СУПТО. Това има ли го записано официално някъде? И ако не, как тези магазини ще приведат дейността си в съответствие с Наредбата?
#14 | 25.11.2019, 15:42
Публикации: 229 / 21
Не е много ясен въпроса. Амазон едва ли ще се съобразяват с БГ законите и щуроитиите тук. Ти си купуваш например от Амазон UK, който си и под друго законодателство. Това, което в БГ могат да направят е да спрат достъпа до тези сайтове на потребители от БГ. Но не ми се вярва.
От друга страна, ако ти искаш да продаваш през амазон или етси и те не са лицензирани в БГ значи ти нарушаваш наредбата, а не те.
#15 | 14.01.2020, 11:06
Публикации: 2 / 0
Фирма е вносител на вик материали и работи със Супто ерп система. Имаме офис/шоу рум
където е касовият апарат/. Сутрин се приемат поръчки от клиенти/магазини/ и наш снабдител им ги доставя,като им издаваме фактура в брой/парите се отчитат в края на деня/ . Имаме много рядко продажби  на място в офиса. Притеснението ми е че при една проверка от Нап аз ги нямам тези пари. Може ли да създам нов ред в касовия апарат като/ разносни стоки/като те да са на отделен ред.За да нямам проблем с касата.
#16 | 14.01.2020, 13:44
Публикации: 3079 / 416
А ако след пускането на КБ "изведете служебно" парите от паметта му?
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове